صفحات مرتبط

Hang Seng

  • نرخ فعلی:25,801
  • بالاترین قیمت روز:25,802
  • پایین ترین قیمت روز:25,735
  • بیشترین مقدار نوسان روز:32
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.13%
  • نرخ بازگشایی بازار:25,735
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:25,840
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:39

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
25,801 دلار6:19:19
25,791 دلار6:18:21
25,802 دلار6:17:18
25,777 دلار6:16:20
25,767 دلار6:15:20
25,735 دلار6:06:19
نظرات