صفحات مرتبط

داو جونز (جهانی)

  • سکه فروشان مجاز3,040
  • بالاترین قیمت روز:3,047
  • پایین ترین قیمت روز:3,038
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.22
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,047.01
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۱۹:۰۲
  • نرخ روز گذشته:3,048.21
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8.21

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,039.81 دلار0:19:02
3,039.49 دلار0:18:03
3,038.24 دلار0:17:02
3,040.71 دلار0:16:02
3,043.93 دلار0:15:05
3,043.94 دلار0:14:02
3,044.95 دلار0:13:02
3,043.88 دلار0:12:02
3,043.48 دلار0:11:02
3,044.59 دلار0:10:04
3,045.76 دلار0:09:03
3,046.03 دلار0:08:03
3,045.51 دلار0:07:02
3,045.84 دلار0:06:02
3,046.7 دلار0:05:04
3,046.09 دلار0:04:02
3,047.01 دلار0:03:02
نظرات