صفحات مرتبط

Dow

  • نرخ فعلی:21,615
  • بالاترین قیمت روز:21,674
  • پایین ترین قیمت روز:21,615
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,662
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۴
  • نرخ روز گذشته:21,675
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:60

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,615 دلار18:34:33
21,624 دلار18:33:30
21,629 دلار18:31:30
21,631 دلار18:30:33
21,632 دلار18:29:30
21,631 دلار18:28:36
21,632 دلار18:27:32
21,637 دلار18:26:39
21,642 دلار18:25:36
21,652 دلار18:24:28
21,656 دلار18:23:31
21,651 دلار18:22:30
21,657 دلار18:21:34
21,660 دلار18:20:35
21,665 دلار18:19:30
21,659 دلار18:18:30
21,656 دلار18:17:31
21,658 دلار18:16:30
21,666 دلار18:15:36
21,668 دلار18:14:27
21,672 دلار18:13:36
21,673 دلار18:12:31
21,670 دلار18:11:36
21,666 دلار18:10:35
21,670 دلار18:09:34
21,674 دلار18:08:31
21,664 دلار18:07:35
21,658 دلار18:06:32
21,655 دلار18:03:32
21,669 دلار18:02:30
21,662 دلار18:00:35
نظرات