صفحات مرتبط

Dow

  • نرخ فعلی:20,661
  • بالاترین قیمت روز:20,676
  • پایین ترین قیمت روز:20,652
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:20,669
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:20,672
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:11

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز زمان
20,661 دلار0:32:13
20,662 دلار0:31:14
20,663 دلار0:30:19
20,669 دلار0:29:17
20,668 دلار0:28:18
20,676 دلار0:27:20
20,671 دلار0:25:15
20,675 دلار0:24:13
20,673 دلار0:23:21
20,675 دلار0:22:15
20,671 دلار0:21:16
20,666 دلار0:19:14
20,663 دلار0:18:15
20,665 دلار0:17:23
20,666 دلار0:16:19
20,655 دلار0:15:14
20,652 دلار0:14:27
20,660 دلار0:13:14
20,666 دلار0:12:19
20,661 دلار0:11:15
20,653 دلار0:09:14
20,657 دلار0:08:14
20,654 دلار0:07:15
20,659 دلار0:06:21
20,657 دلار0:05:16
20,656 دلار0:04:19
20,665 دلار0:03:18
20,664 دلار0:02:22
20,667 دلار0:01:15
20,669 دلار0:00:19
نظرات