صفحات مرتبط

داو جونز (آسیا)

  • نرخ فعلی:3,865
  • بالاترین قیمت روز:3,869
  • پایین ترین قیمت روز:3,837
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۹ دی
  • نرخ روز گذشته:3,864.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات