صفحات مرتبط

داو جونز (آسیا)

  • سکه فروشان مجاز3,642
  • بالاترین قیمت روز:3,665
  • پایین ترین قیمت روز:3,624
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲ فروردین
  • نرخ روز گذشته:3,642.23
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.23

نمودار تحولات شاخص درروز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات