کالایاب
شاخص یاب

Boost BTP 10Y 3X Short Daily

  • نرخ فعلی:33.09
  • بالاترین قیمت روز:33.48
  • پایین ترین قیمت روز:33.06
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:33.48
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۲:۳۱
  • نرخ روز گذشته:33.87
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.36%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.78

نمودار کندل استیک Boost BTP 10Y 3X Short Daily در روز جاری

نمودار کندل استیک Boost BTP 10Y 3X Short Daily در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
33.09 ریال20:32:31
33.13 ریال20:02:42
33.09 ریال16:03:21
33.07 ریال15:03:51
33.06 ریال14:34:13
33.2 ریال13:33:40
33.3 ریال13:04:35
33.48 ریال5:32:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات