شاخص یاب

بولیویانو بولیوی / دلار

  • نرخ فعلی:0.1412
  • بالاترین قیمت روز:0.1412
  • پایین ترین قیمت روز:0.1412
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1412
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.1411
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1412 ریال3:33:12
نظرات