BOB/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.1484
  • بالاترین قیمت روز:0.1486
  • پایین ترین قیمت روز:0.1484
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1486
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۷
  • نرخ روز گذشته:0.1458
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0026

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1484 ریال14:47:25
0.1486 ریال1:10:42
نظرات