شاخص یاب

بولیویانو بولیوی / دلار

  • نرخ فعلی:0.1484
  • بالاترین قیمت روز:0.1484
  • پایین ترین قیمت روز:0.1477
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1477
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1491
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1484 ریال15:46:15
0.1484 ریال15:44:48
0.1484 ریال15:43:53
0.1484 ریال15:43:04
0.1478 ریال12:53:40
0.1478 ریال12:52:40
0.1478 ریال12:51:45
0.1478 ریال12:50:31
0.1477 ریال4:38:27
0.1477 ریال4:37:33
0.1477 ریال4:36:44
0.1477 ریال4:35:33
نظرات