شاخص یاب

بولیویانو بولیوی / دلار

  • نرخ فعلی:0.1484
  • بالاترین قیمت روز:0.1491
  • پایین ترین قیمت روز:0.1484
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1491
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.1483
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک بولیویانو بولیوی / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1484 ریال15:41:08
0.1491 ریال4:33:10
نظرات