شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BOB/CLP Bid

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو شیلی 725.23 723.68 729.04 727.2 (0.24%) 1.72 ۲۱:۴۳:۲۰
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1445 0.1445 0.1464 0.1462 (0%) 0 ۱۶:۵۵:۲۰
AED/CLP 0 180.9 184.45 180.9 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/CLP 497.146 497.146 497.146 497.146 (0.27%) 1.337 ۰۳:۰۶:۱۰
ARS/CLP 12.4195 12.4195 12.4195 12.4195 (2%) 0.2431 ۰۳:۰۶:۱۰
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/CLP 0 96.15 98.5 96.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/PYG 0 852.56 852.56 852.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/UYU 0 4.6476 4.6476 4.6476 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/COP 0 431.34 433.38 433.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/PEN 0 0.489 0.489 0.489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/VEF 0 11594.1189 11595.0431 11594.1189 (0%) 0 ۴ تیر
BRL/CLP 178.31 178.31 178.31 178.31 (1.21%) 2.14 ۰۷:۰۶:۰۷
CAD/CLP 555.1 555.1 555.1 555.1 (0.15%) 0.86 ۰۷:۰۶:۰۷
CHF/CLP 736.747 736.747 736.747 736.747 (0.26%) 1.9132 ۰۹:۰۶:۰۸
EUR/CLP 808.16 808.16 808.16 808.16 (2%) 15.87 ۰۹:۰۶:۰۸
GBP/CLP 934.69 934.69 934.69 934.69 (1.02%) 9.57 ۰۷:۰۶:۰۷
CNY/CLP 102.4683 102.4683 102.4683 102.4683 (2.13%) 2.1359 ۰۹:۰۶:۰۸
DKK/CLP 0 103.07 105.16 103.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HKD/CLP 0 84.65 86.32 84.65 (0%) 0 ۳۱ مرداد
HUF/CLP 0 2.3764 2.4233 2.3774 (0%) 0 ۳۱ مرداد
INR/CLP 0 9.51 9.7 9.52 (0%) 0 ۳۱ مرداد
ISK/CLP 0 6.1895 6.3144 6.1952 (0%) 0 ۳۱ مرداد
JPY/CLP 6.7272 6.7272 6.7272 6.7272 (0.31%) 0.0205 ۰۹:۰۶:۰۸
MXN/CLP 37.9705 37.9705 37.9705 37.9705 (2.36%) 0.8762 ۰۹:۰۶:۰۸
NOK/CLP 0 79.06 80.64 79.11 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/CLP 0 444.62 454.56 445.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PHP/CLP 0 12.44 12.69 12.45 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PKR/CLP 0 5.424 5.5582 5.4512 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/CLP 0 179.08 182.72 179.2 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/CLP 0 10.07 9.89 9.88 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/CLP 0 177.16 180.66 177.17 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/CLP 0 73.04 74.52 73.09 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SGD/CLP 0 486.46 496.22 486.67 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/CLP 0 20.34 20.75 20.35 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/CLP 0 109.27 111.45 109.33 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/CLP 0 21.68 22.11 21.68 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/CLP 0 0.27 0.27 0.27 (0%) 0 ۲۳ مرداد
ZAR/CLP 0 46.14 47.06 46.15 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PYG/CLP 0 0.1149 0.1178 0.1155 (0%) 0 ۳۱ مرداد
UYU/CLP 0 21.03 21.54 21.13 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/CLP 0.2103 0.2103 0.2103 0.2103 (1.55%) 0.0032 ۰۹:۰۶:۰۸
PEN/CLP 217.2525 217.2525 217.2525 217.2525 (2.16%) 4.5845 ۰۹:۰۶:۰۸
BOB/GBP 0.1116 0.1116 0.1116 0.1116 (0.18%) 0.0002 ۰۷:۰۶:۰۷