شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BOB/ARS Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / پزو آرژانتین 58.42 58.42 58.708 58.7 (0.3%) 0.178 ۲۱:۳۳:۳۲
بولیویانو بولیوی / دلار 0.1446 0.1446 0.1464 0.1462 (0%) 0 ۱۸:۰۷:۱۹
AED/ARS 0 8.1635 8.1691 8.1656 (0%) 0 ۳۱ مرداد
AUD/ARS 40.0972 40.0972 40.0972 40.0972 (0.36%) 0.1434 ۰۳:۰۶:۰۷
BRL/ARS 14.1446 14.1446 14.1446 14.1446 (0.18%) 0.025 ۰۳:۰۶:۰۷
CAD/ARS 44.6231 44.6231 44.6231 44.6231 (0.44%) 0.1936 ۰۳:۰۶:۰۷
CHF/ARS 59.2288 59.2288 59.2288 59.2288 (0.04%) 0.0221 ۰۳:۰۶:۰۶
EUR/ARS 65.1508 65.1508 65.1508 65.1508 (0.26%) 0.1715 ۰۳:۰۶:۰۷
GBP/ARS 75.7102 75.7102 75.7102 75.7102 (0.6%) 0.4486 ۰۳:۰۶:۰۷
HKD/ARS 7.4475 7.4475 7.4475 7.4475 (0.1%) 0.0072 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/ARS 0.5378 0.5378 0.5378 0.5378 (0.13%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۷
SGD/ARS 42.9013 42.9013 42.9013 42.9013 (0.29%) 0.1225 ۰۳:۰۶:۰۶
CNY/ARS 0 4.3789 4.3821 4.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
DKK/ARS 0 4.6518 4.6563 4.6556 (0%) 0 ۳۱ مرداد
MXN/ARS 3.053 3.053 3.053 3.053 (0.1%) 0.0032 ۰۳:۰۶:۰۶
NOK/ARS 0 3.5672 3.5711 3.57 (0%) 0 ۳۱ مرداد
NZD/ARS 0 20.0674 20.1316 20.1086 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/ARS 0 8.0817 8.0916 8.0888 (0%) 0 ۳۱ مرداد
RUB/ARS 0 0.4458 0.4461 0.4459 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/ARS 0 7.9952 8.0006 7.9971 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/ARS 0 3.2965 3.2998 3.299 (0%) 0 ۳۱ مرداد
THB/ARS 0 0.9178 0.919 0.9187 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TRY/ARS 0 4.9314 4.9583 4.9344 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/ARS 0 0.9783 0.979 0.9787 (0%) 0 ۳۱ مرداد
VEF/ARS 0 0.2435 0.2436 0.2435 (0%) 0 ۱۶ تیر
ZAR/ARS 3.9573 3.9573 3.9573 3.9573 (0.3%) 0.0118 ۰۳:۰۶:۰۶
CLP/ARS 0.0819 0.0819 0.0819 0.0819 (0.24%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
PYG/ARS 0 0.0051 0.0053 0.0052 (0%) 0 ۲۴ مرداد
UYU/ARS 0 0.9489 0.9537 0.9537 (0%) 0 ۳۱ مرداد
COP/ARS 0.017 0.017 0.017 0.017 (0.59%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
PEN/ARS 17.4868 17.4868 17.4868 17.4868 (0.29%) 0.0504 ۰۳:۰۶:۰۶
BOB/ARS 0 4.3382 4.3601 4.3601 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/BRL 0 0.5825 0.5893 0.5893 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/CLP 0 96.15 98.5 96.61 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/PYG 0 852.56 852.56 852.56 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/UYU 0 4.6476 4.6476 4.6476 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/COP 0 431.34 433.38 433.38 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/PEN 0 0.489 0.489 0.489 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/MXN 0 2.732 2.754 2.7515 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BOB/VEF 0 11594.1189 11595.0431 11594.1189 (0%) 0 ۴ تیر
HUF/ARS 0 0.1392 0.1398 0.1393 (0%) 0 ۵ مهر
XAG/ARS 1025.65 1025.65 1025.65 1025.65 (0.09%) 0.95 ۰۳:۰۶:۰۶
XAU/ARS 86668.3 86668.3 86668.3 86668.3 (0.42%) 366.9 ۰۳:۰۶:۰۷
BOB/GBP 0.1114 0.1114 0.1114 0.1114 (0.72%) 0.0008 ۰۷:۰۶:۰۷