کالایاب
شاخص یاب

BND/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.7401
  • بالاترین قیمت روز:0.7404
  • پایین ترین قیمت روز:0.74
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.74
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۱:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.7401
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BND/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BND/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7401 ریال21:01:28
0.74 ریال20:57:23
0.7401 ریال20:53:20
0.74 ریال20:51:23
0.7401 ریال20:15:27
0.7401 ریال20:15:25
0.74 ریال20:13:21
0.7401 ریال20:09:25
0.74 ریال20:01:27
0.7401 ریال19:41:20
0.74 ریال19:37:22
0.7401 ریال19:33:28
0.74 ریال19:29:20
0.7401 ریال19:05:21
0.7401 ریال19:05:21
0.74 ریال19:03:20
0.7401 ریال18:47:20
0.74 ریال18:45:28
0.74 ریال18:45:28
0.7401 ریال18:41:20
0.74 ریال18:35:28
0.74 ریال18:35:26
0.7401 ریال18:19:27
0.74 ریال18:17:20
0.7401 ریال17:37:19
0.74 ریال17:35:19
0.74 ریال17:35:19
0.7401 ریال16:49:18
0.74 ریال16:43:16
0.7401 ریال16:23:16
0.74 ریال16:21:23
0.7401 ریال16:01:22
0.74 ریال15:59:16
0.7401 ریال15:47:19
0.7402 ریال15:43:17
0.7404 ریال15:41:19
0.7401 ریال15:39:21
0.74 ریال15:35:21
0.74 ریال15:35:21
0.7401 ریال15:29:15
0.74 ریال15:27:19
0.7401 ریال15:01:22
0.74 ریال14:59:23
0.7401 ریال14:57:20
0.74 ریال14:55:18
0.74 ریال14:55:17
0.7401 ریال14:25:21
0.7401 ریال14:25:20
0.74 ریال14:19:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات