کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin ZAR Index investing-com

  • نرخ فعلی:163887
  • بالاترین قیمت روز:165408
  • پایین ترین قیمت روز:156999
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,267
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:159,153
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۴۹:۰۰
  • نرخ روز گذشته:158,981
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4,906

نمودار کندل استیک Bitcoin ZAR Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin ZAR Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
163,887 ریال16:49:00
163,570 ریال16:44:53
163,872 ریال16:40:58
163,523 ریال16:36:59
163,960 ریال16:32:57
164,775 ریال16:28:55
165,012 ریال16:25:04
165,408 ریال16:21:00
164,717 ریال16:16:57
164,272 ریال16:12:56
164,068 ریال16:08:58
164,268 ریال16:04:57
164,114 ریال16:01:14
164,193 ریال15:56:55
164,293 ریال15:52:57
164,487 ریال15:48:54
164,554 ریال15:45:00
164,437 ریال15:41:00
164,187 ریال15:37:02
164,010 ریال15:32:57
164,012 ریال15:28:56
164,335 ریال15:24:58
164,367 ریال15:21:00
164,137 ریال15:16:54
163,845 ریال15:12:59
163,837 ریال15:08:57
164,081 ریال15:04:58
163,949 ریال15:01:18
163,846 ریال14:56:58
163,751 ریال14:52:58
163,607 ریال14:49:01
163,591 ریال14:44:57
163,462 ریال14:41:05
163,378 ریال14:37:00
163,549 ریال14:33:01
163,525 ریال14:28:56
163,410 ریال14:25:03
163,515 ریال14:21:11
163,737 ریال14:17:00
163,557 ریال14:13:07
163,736 ریال14:09:07
163,718 ریال14:04:55
163,739 ریال14:01:20
163,923 ریال13:57:03
164,035 ریال13:53:05
164,131 ریال13:49:05
163,874 ریال13:45:00
164,051 ریال13:41:03
164,020 ریال13:37:03
164,048 ریال13:33:00
164,256 ریال13:28:58
164,280 ریال13:25:01
164,311 ریال13:21:02
164,025 ریال13:17:04
164,126 ریال13:13:05
164,281 ریال13:08:58
164,420 ریال13:04:59
164,056 ریال13:01:23
164,138 ریال12:57:00
163,716 ریال12:53:00
163,826 ریال12:49:09
164,091 ریال12:44:59
164,141 ریال12:41:10
164,520 ریال12:37:01
164,726 ریال12:33:08
164,217 ریال12:28:58
164,492 ریال12:25:09
164,038 ریال12:21:01
163,298 ریال12:16:58
163,410 ریال12:13:06
163,524 ریال12:08:58
163,214 ریال12:04:57
162,663 ریال12:01:09
162,944 ریال11:56:54
163,009 ریال11:52:53
163,072 ریال11:48:55
161,963 ریال11:44:55
161,691 ریال11:40:58
161,014 ریال11:36:58
159,747 ریال11:32:56
159,060 ریال11:28:51
158,752 ریال11:24:56
158,737 ریال11:20:56
158,582 ریال11:16:52
159,020 ریال11:12:57
158,295 ریال11:08:51
158,534 ریال11:04:51
158,305 ریال11:01:09
158,558 ریال10:56:56
158,274 ریال10:52:55
158,205 ریال10:48:54
158,170 ریال10:44:51
158,199 ریال10:40:57
158,205 ریال10:36:56
157,775 ریال10:32:53
157,915 ریال10:28:52
158,146 ریال10:24:54
158,064 ریال10:20:55
158,324 ریال10:16:52
158,453 ریال10:12:53
158,588 ریال10:08:49
158,548 ریال10:04:52
158,446 ریال10:01:04
158,279 ریال9:56:56
158,133 ریال9:52:52
158,033 ریال9:48:52
158,178 ریال9:44:51
158,241 ریال9:40:52
158,299 ریال9:36:53
158,317 ریال9:32:51
158,355 ریال9:28:51
158,554 ریال9:24:51
158,685 ریال9:20:52
158,370 ریال9:16:51
158,499 ریال9:12:53
158,435 ریال9:08:52
158,259 ریال9:04:50
158,436 ریال9:01:03
158,584 ریال8:56:51
158,511 ریال8:52:55
158,433 ریال8:48:51
158,629 ریال8:44:50
158,759 ریال8:40:54
159,063 ریال8:36:53
159,108 ریال8:32:50
159,232 ریال8:28:49
158,878 ریال8:24:50
158,698 ریال8:20:51
158,982 ریال8:16:51
159,055 ریال8:12:51
159,142 ریال8:08:49
158,949 ریال8:04:50
158,828 ریال8:01:00
158,654 ریال7:56:49
158,600 ریال7:52:48
158,560 ریال7:48:50
158,649 ریال7:44:51
159,015 ریال7:40:52
158,713 ریال7:36:52
158,840 ریال7:32:51
159,026 ریال7:28:48
159,230 ریال7:24:50
159,352 ریال7:20:52
159,205 ریال7:16:49
159,369 ریال7:12:49
159,353 ریال7:08:52
158,970 ریال7:04:47
158,892 ریال7:00:59
158,990 ریال6:56:51
158,753 ریال6:52:49
158,794 ریال6:48:49
158,884 ریال6:44:49
158,655 ریال6:40:53
158,287 ریال6:36:52
158,115 ریال6:32:47
158,075 ریال6:28:48
158,161 ریال6:24:49
158,289 ریال6:20:51
158,310 ریال6:16:50
158,308 ریال6:12:50
158,231 ریال6:08:50
157,855 ریال6:04:51
157,794 ریال6:01:05
157,635 ریال5:56:52
157,341 ریال5:52:49
157,726 ریال5:48:54
157,753 ریال5:44:50
157,793 ریال5:40:56
157,749 ریال5:36:58
157,858 ریال5:32:54
157,793 ریال5:28:47
157,823 ریال5:24:50
157,741 ریال5:20:51
157,456 ریال5:16:54
157,440 ریال5:12:52
157,448 ریال5:08:47
157,207 ریال5:04:49
157,123 ریال5:01:00
156,999 ریال4:56:47
157,265 ریال4:52:47
157,090 ریال4:48:46
157,701 ریال4:44:48
157,501 ریال4:40:54
157,491 ریال4:36:51
157,667 ریال4:32:52
157,768 ریال4:28:49
157,835 ریال4:24:49
157,849 ریال4:20:50
157,580 ریال4:16:48
157,846 ریال4:12:50
158,113 ریال4:08:48
158,252 ریال4:04:49
158,026 ریال4:00:58
158,021 ریال3:56:48
158,139 ریال3:52:47
158,392 ریال3:48:47
158,325 ریال3:44:46
157,950 ریال3:40:51
157,993 ریال3:36:47
158,187 ریال3:32:47
158,192 ریال3:28:47
158,033 ریال3:24:44
157,899 ریال3:20:49
157,847 ریال3:16:47
157,853 ریال3:12:45
158,287 ریال3:08:46
158,213 ریال3:04:48
158,251 ریال3:01:00
158,375 ریال2:56:47
158,322 ریال2:52:47
158,509 ریال2:48:47
158,781 ریال2:44:46
158,920 ریال2:40:49
159,596 ریال2:36:55
159,299 ریال2:32:45
159,068 ریال2:28:46
158,678 ریال2:24:46
158,676 ریال2:20:48
158,780 ریال2:16:47
158,623 ریال2:12:48
158,607 ریال2:08:48
158,427 ریال2:04:47
158,329 ریال2:01:08
158,359 ریال1:56:48
158,416 ریال1:52:48
158,346 ریال1:48:47
158,574 ریال1:44:46
158,692 ریال1:40:51
158,579 ریال1:36:49
158,547 ریال1:32:43
158,710 ریال1:28:51
158,956 ریال1:24:47
158,698 ریال1:20:50
158,688 ریال1:16:48
158,876 ریال1:12:48
158,703 ریال1:08:49
158,617 ریال1:04:48
158,548 ریال1:00:57
158,479 ریال0:56:53
158,471 ریال0:52:51
158,300 ریال0:48:53
158,305 ریال0:44:53
158,289 ریال0:40:50
158,307 ریال0:36:51
158,629 ریال0:32:52
158,473 ریال0:28:50
158,664 ریال0:24:56
158,871 ریال0:20:49
158,949 ریال0:16:56
158,868 ریال0:12:55
158,919 ریال0:08:51
159,153 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات