کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin TRY Index investing-com

  • نرخ فعلی:59500
  • بالاترین قیمت روز:59500
  • پایین ترین قیمت روز:58555
  • بیشترین مقدار نوسان روز:679
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:58,555
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۸:۵۷
  • نرخ روز گذشته:58,380
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.92%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,120

نمودار کندل استیک Bitcoin TRY Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin TRY Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
59,500 ریال17:28:57
59,259 ریال17:24:56
58,580 ریال16:08:56
58,700 ریال14:40:58
58,750 ریال13:53:09
58,749 ریال13:49:01
58,750 ریال13:41:03
58,600 ریال12:48:54
58,680 ریال12:33:00
58,679 ریال12:28:55
58,680 ریال12:08:57
58,679 ریال12:04:56
58,680 ریال11:56:57
58,679 ریال11:28:57
58,680 ریال11:24:58
58,679 ریال11:12:57
58,680 ریال10:52:55
58,780 ریال10:48:55
58,779 ریال10:24:55
58,780 ریال10:20:55
58,779 ریال10:12:55
58,780 ریال10:04:52
58,779 ریال10:01:05
58,780 ریال9:56:51
58,779 ریال9:40:53
58,681 ریال8:44:49
58,635 ریال8:01:02
58,755 ریال7:04:49
58,754 ریال6:56:49
58,755 ریال6:44:47
58,754 ریال6:40:50
58,755 ریال6:36:51
58,786 ریال6:32:49
58,787 ریال6:28:47
58,786 ریال6:08:52
58,787 ریال5:36:56
58,835 ریال4:36:49
59,000 ریال3:56:48
58,835 ریال3:36:49
58,711 ریال3:20:50
58,710 ریال3:04:50
58,711 ریال3:01:04
58,710 ریال2:52:50
58,711 ریال2:36:50
58,555 ریال1:40:52
58,724 ریال1:28:47
58,655 ریال0:40:51
58,555 ریال0:36:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات