کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin THB Index investing-com

  • نرخ فعلی:272937
  • بالاترین قیمت روز:277313
  • پایین ترین قیمت روز:254327
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4,664
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.44%
  • نرخ بازگشایی بازار:254,327
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۵:۰۷
  • نرخ روز گذشته:253,240
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19,697

نمودار کندل استیک Bitcoin THB Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin THB Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
272,937 ریال9:25:07
271,962 ریال9:21:06
271,030 ریال9:17:04
271,958 ریال9:13:05
271,077 ریال9:09:01
271,958 ریال9:05:00
272,581 ریال9:01:18
272,938 ریال8:57:00
273,916 ریال8:53:03
274,208 ریال8:49:03
274,004 ریال8:45:01
274,209 ریال8:37:04
274,122 ریال8:33:01
274,013 ریال8:29:01
274,180 ریال8:25:05
274,403 ریال8:21:04
274,206 ریال8:13:03
273,914 ریال8:09:01
272,606 ریال8:05:00
272,445 ریال8:01:17
271,958 ریال7:57:03
270,798 ریال7:53:01
270,665 ریال7:49:03
270,622 ریال7:41:07
270,684 ریال7:37:01
270,978 ریال7:33:01
270,784 ریال7:29:02
270,977 ریال7:25:01
271,056 ریال7:21:05
270,230 ریال7:17:00
271,955 ریال7:13:01
272,910 ریال7:08:59
273,317 ریال7:04:59
273,451 ریال7:01:16
274,885 ریال6:57:02
274,841 ریال6:52:58
274,395 ریال6:48:59
274,840 ریال6:44:59
274,883 ریال6:41:07
275,323 ریال6:37:00
274,893 ریال6:32:59
274,839 ریال6:29:02
274,589 ریال6:25:00
274,491 ریال6:21:05
274,588 ریال6:17:10
274,890 ریال6:13:14
274,883 ریال6:09:15
276,835 ریال6:01:32
276,850 ریال5:57:01
276,849 ریال5:53:09
276,830 ریال5:49:07
276,848 ریال5:44:59
276,830 ریال5:41:08
277,313 ریال5:37:03
276,792 ریال5:33:00
276,435 ریال5:29:09
276,103 ریال5:25:07
276,492 ریال5:21:05
276,488 ریال5:17:05
274,536 ریال5:13:05
274,537 ریال5:08:59
274,517 ریال5:05:00
274,531 ریال5:01:16
274,040 ریال4:57:01
273,553 ریال4:53:00
273,060 ریال4:45:01
271,754 ریال4:41:09
271,601 ریال4:37:05
273,053 ریال4:33:00
272,825 ریال4:29:01
272,818 ریال4:25:01
272,815 ریال4:21:04
272,549 ریال4:17:02
271,580 ریال4:13:04
270,704 ریال4:09:00
270,509 ریال4:05:01
269,630 ریال4:01:19
268,656 ریال3:57:00
268,655 ریال3:53:03
268,653 ریال3:49:08
268,783 ریال3:44:59
268,742 ریال3:41:08
268,651 ریال3:37:04
268,648 ریال3:33:00
268,647 ریال3:25:08
268,733 ریال3:21:04
268,732 ریال3:17:04
268,731 ریال3:09:00
269,732 ریال3:05:01
270,207 ریال3:01:20
269,623 ریال2:57:03
269,621 ریال2:53:01
269,613 ریال2:49:06
268,535 ریال2:44:59
268,448 ریال2:41:10
268,628 ریال2:37:04
268,446 ریال2:33:02
267,570 ریال2:29:01
267,560 ریال2:25:05
267,559 ریال2:21:06
267,567 ریال2:17:01
267,555 ریال2:13:01
267,554 ریال2:08:58
267,553 ریال2:01:22
268,629 ریال1:57:01
268,628 ریال1:49:05
268,625 ریال1:45:00
268,525 ریال1:41:07
268,623 ریال1:37:07
267,544 ریال1:33:03
267,543 ریال1:29:03
268,423 ریال1:25:05
268,132 ریال1:21:07
268,518 ریال1:17:08
266,678 ریال1:13:05
268,613 ریال1:09:03
268,993 ریال1:05:09
268,606 ریال1:01:22
267,709 ریال0:57:04
268,058 ریال0:53:03
267,086 ریال0:49:03
265,785 ریال0:45:00
266,428 ریال0:41:09
261,764 ریال0:37:05
259,279 ریال0:33:04
259,273 ریال0:29:01
259,259 ریال0:25:06
259,051 ریال0:21:08
257,307 ریال0:17:01
256,344 ریال0:13:04
255,840 ریال0:08:59
254,327 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات