کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin RUB Index investing-com

  • نرخ فعلی:497600
  • بالاترین قیمت روز:503659
  • پایین ترین قیمت روز:497500
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3,030
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.61%
  • نرخ بازگشایی بازار:501,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:503,724
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.23%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6,124

نمودار کندل استیک Bitcoin RUB Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin RUB Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
497,600 ریال11:25:23
498,000 ریال11:21:27
499,903 ریال11:17:24
499,913 ریال11:13:23
499,654 ریال11:09:18
498,150 ریال11:05:31
499,990 ریال11:01:51
499,952 ریال10:53:12
497,502 ریال10:49:17
497,501 ریال10:45:07
499,970 ریال10:41:12
497,500 ریال10:37:11
498,903 ریال10:33:18
497,500 ریال10:29:07
499,404 ریال10:25:11
498,518 ریال10:21:08
497,500 ریال10:13:08
498,936 ریال10:09:03
500,980 ریال10:05:03
499,308 ریال10:01:25
499,544 ریال9:57:00
501,842 ریال9:53:05
500,449 ریال9:44:58
500,527 ریال9:37:01
502,258 ریال9:29:00
500,233 ریال9:16:58
501,755 ریال9:13:01
501,008 ریال9:04:59
502,219 ریال9:01:15
501,500 ریال8:56:56
501,700 ریال8:52:56
501,500 ریال8:48:57
501,000 ریال8:44:54
500,856 ریال8:41:00
499,577 ریال8:36:57
499,466 ریال8:28:59
498,363 ریال8:24:57
500,000 ریال8:20:59
500,035 ریال8:16:55
500,042 ریال8:12:58
498,550 ریال8:08:54
499,316 ریال8:04:55
500,000 ریال8:01:07
500,566 ریال7:56:53
501,500 ریال7:52:53
500,005 ریال7:44:57
500,000 ریال7:41:05
501,000 ریال7:37:01
500,046 ریال7:33:01
500,531 ریال7:25:00
500,000 ریال7:16:59
501,623 ریال7:13:03
500,090 ریال7:05:04
500,895 ریال6:57:02
502,219 ریال6:48:59
501,724 ریال6:44:59
501,692 ریال6:41:05
501,047 ریال6:37:00
500,000 ریال6:21:29
500,500 ریال6:17:11
500,109 ریال6:13:09
500,500 ریال6:08:57
500,997 ریال6:05:41
500,129 ریال6:01:17
500,796 ریال5:53:00
500,279 ریال5:49:03
501,000 ریال5:45:01
500,836 ریال5:40:59
501,128 ریال5:36:59
501,000 ریال5:32:58
501,500 ریال5:28:58
501,797 ریال5:25:00
501,812 ریال5:16:59
501,153 ریال5:08:58
500,878 ریال5:05:01
503,382 ریال4:56:57
503,400 ریال4:52:58
502,000 ریال4:48:59
503,400 ریال4:44:57
501,544 ریال4:41:06
501,527 ریال4:37:01
503,521 ریال4:32:59
501,500 ریال4:25:01
501,629 ریال4:21:02
501,500 ریال4:16:59
501,970 ریال4:08:59
501,500 ریال4:04:59
501,831 ریال4:01:15
501,500 ریال3:52:59
502,790 ریال3:48:57
502,997 ریال3:44:59
502,374 ریال3:41:00
501,944 ریال3:36:59
501,558 ریال3:32:58
501,704 ریال3:28:57
503,301 ریال3:20:59
503,541 ریال3:16:58
501,565 ریال3:13:00
503,541 ریال3:08:58
503,128 ریال3:04:58
502,185 ریال3:01:13
503,119 ریال2:56:58
501,638 ریال2:48:57
501,363 ریال2:44:57
502,139 ریال2:37:01
500,624 ریال2:32:59
503,654 ریال2:28:58
501,313 ریال2:24:58
501,733 ریال2:21:00
501,713 ریال2:17:03
502,094 ریال2:12:58
501,730 ریال2:08:54
502,199 ریال2:04:58
503,659 ریال2:01:17
501,563 ریال1:56:58
502,064 ریال1:52:58
501,558 ریال1:48:59
502,060 ریال1:44:56
500,691 ریال1:41:01
500,050 ریال1:37:01
500,992 ریال1:32:59
500,001 ریال1:29:00
502,258 ریال1:24:59
499,900 ریال1:21:04
502,000 ریال1:13:00
502,001 ریال1:08:58
502,388 ریال1:05:03
503,327 ریال1:01:13
503,355 ریال0:57:00
502,000 ریال0:49:06
502,435 ریال0:45:00
502,157 ریال0:41:05
503,356 ریال0:36:59
502,258 ریال0:28:58
500,163 ریال0:25:00
500,813 ریال0:21:01
500,153 ریال0:17:07
501,252 ریال0:13:03
500,123 ریال0:08:59
501,000 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات