کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin PLN Index investing-com

  • نرخ فعلی:30633.6
  • بالاترین قیمت روز:30964.9
  • پایین ترین قیمت روز:30633
  • بیشترین مقدار نوسان روز:235.4
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:30,792.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۵:۲۳
  • نرخ روز گذشته:30,850.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:216.7

نمودار کندل استیک Bitcoin PLN Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin PLN Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
30,633.6 ریال11:25:23
30,638.7 ریال11:21:27
30,633 ریال11:17:24
30,722.9 ریال11:13:23
30,662.8 ریال11:09:18
30,654.7 ریال11:05:30
30,638.3 ریال10:57:11
30,740 ریال10:49:17
30,640.5 ریال10:45:07
30,737.7 ریال10:41:12
30,655.9 ریال10:37:11
30,733.4 ریال10:33:18
30,748.7 ریال10:29:07
30,710 ریال10:25:11
30,710.6 ریال10:21:08
30,770.6 ریال10:13:07
30,754.3 ریال10:09:03
30,787.6 ریال10:05:02
30,786.9 ریال10:01:24
30,777.4 ریال9:57:00
30,788.8 ریال9:53:05
30,780.4 ریال9:49:01
30,782.6 ریال9:44:58
30,772.8 ریال9:41:05
30,789.6 ریال9:37:01
30,785.7 ریال9:33:00
30,767.1 ریال9:29:00
30,803.3 ریال9:25:00
30,807.5 ریال9:20:59
30,805.8 ریال9:16:58
30,806.8 ریال9:13:01
30,802.9 ریال9:08:57
30,818.5 ریال9:04:59
30,818.9 ریال8:56:56
30,789.8 ریال8:52:56
30,765.6 ریال8:48:57
30,777.1 ریال8:44:54
30,744.4 ریال8:41:00
30,744.3 ریال8:36:57
30,846.7 ریال8:32:55
30,929.5 ریال8:28:59
30,920.6 ریال8:24:57
30,909 ریال8:12:58
30,913.5 ریال8:08:54
30,778.1 ریال8:04:55
30,778.4 ریال8:01:07
30,893.1 ریال7:56:53
30,880.3 ریال7:52:53
30,746.1 ریال7:48:57
30,755.4 ریال7:41:05
30,756.3 ریال7:33:01
30,767.6 ریال7:29:02
30,767.4 ریال7:21:09
30,754.8 ریال7:16:59
30,944.9 ریال7:13:03
30,751.7 ریال7:08:59
30,752.1 ریال7:01:16
30,964.9 ریال6:57:02
30,767.9 ریال6:52:57
30,951.2 ریال6:48:59
30,947.7 ریال6:44:59
30,948.2 ریال6:41:05
30,925.6 ریال6:37:00
30,745.9 ریال6:32:58
30,941.6 ریال6:28:58
30,937.9 ریال6:24:59
30,946.5 ریال6:21:26
30,711.1 ریال6:17:09
30,881.4 ریال6:13:05
30,879.7 ریال6:08:57
30,903.4 ریال6:01:17
30,903.2 ریال5:56:58
30,895.5 ریال5:49:03
30,760.1 ریال5:45:00
30,952.1 ریال5:36:59
30,948.5 ریال5:32:58
30,940.7 ریال5:28:58
30,910.4 ریال5:25:00
30,783.2 ریال5:20:58
30,783.9 ریال5:16:59
30,785.8 ریال5:13:00
30,779.3 ریال5:05:01
30,778.9 ریال5:01:14
30,929.4 ریال4:56:57
30,802.2 ریال4:48:59
30,955.6 ریال4:44:57
30,920.7 ریال4:37:01
30,798.3 ریال4:32:59
30,916 ریال4:29:00
30,810 ریال4:25:00
30,875.5 ریال4:21:02
30,853.4 ریال4:16:59
30,789.9 ریال4:12:59
30,797.6 ریال4:08:58
30,853 ریال4:04:59
30,865 ریال4:01:15
30,867.5 ریال3:57:03
30,867.3 ریال3:48:57
30,863.7 ریال3:44:59
30,860.8 ریال3:41:00
30,847.2 ریال3:36:59
30,944.7 ریال3:32:58
30,853 ریال3:28:57
30,848.8 ریال3:25:00
30,855.3 ریال3:20:59
30,893.6 ریال3:16:57
30,916.4 ریال3:13:00
30,908.9 ریال3:08:58
30,962.3 ریال3:04:58
30,962.9 ریال3:01:13
30,963.5 ریال2:56:58
30,942.1 ریال2:52:59
30,951.9 ریال2:48:57
30,951.8 ریال2:44:57
30,937.1 ریال2:41:00
30,931.5 ریال2:32:59
30,963.1 ریال2:28:58
30,930.1 ریال2:24:58
30,945.3 ریال2:21:00
30,914.1 ریال2:17:03
30,890.5 ریال2:12:58
30,950.8 ریال2:08:54
30,950.7 ریال2:04:58
30,859.8 ریال2:01:16
30,859 ریال1:56:58
30,860.4 ریال1:52:58
30,866.5 ریال1:48:59
30,804.1 ریال1:44:56
30,880.8 ریال1:41:01
30,878.6 ریال1:37:01
30,800.9 ریال1:32:59
30,891.1 ریال1:29:00
30,810.7 ریال1:24:59
30,891.7 ریال1:21:04
30,839.8 ریال1:17:00
30,895.9 ریال1:13:00
30,895.8 ریال1:08:58
30,878.6 ریال1:05:02
30,880.2 ریال1:01:13
30,835.3 ریال0:57:00
30,880.3 ریال0:53:00
30,890.1 ریال0:49:06
30,874 ریال0:44:59
30,874.5 ریال0:41:05
30,871.1 ریال0:36:59
30,827 ریال0:28:58
30,825.7 ریال0:25:00
30,825.8 ریال0:21:01
30,828 ریال0:17:06
30,692 ریال0:13:03
30,828.9 ریال0:08:59
30,792.5 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات