کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin MXN Index investing-com

  • نرخ فعلی:198534
  • بالاترین قیمت روز:201786
  • پایین ترین قیمت روز:197929
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,124
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:200,247
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۴:۵۷
  • نرخ روز گذشته:200,330
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.9%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,796

نمودار کندل استیک Bitcoin MXN Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin MXN Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
198,534 ریال13:24:57
198,635 ریال13:21:00
198,873 ریال13:08:50
199,377 ریال12:57:01
199,635 ریال12:52:59
199,411 ریال12:41:03
199,423 ریال12:32:55
199,354 ریال11:56:59
199,078 ریال11:52:50
199,352 ریال11:44:50
199,605 ریال11:40:58
200,032 ریال11:32:59
199,836 ریال11:29:01
199,869 ریال11:25:00
199,640 ریال11:21:00
199,634 ریال11:16:57
199,679 ریال11:13:00
199,952 ریال11:08:56
199,838 ریال11:04:57
199,852 ریال11:01:21
200,124 ریال10:56:52
200,120 ریال10:52:56
200,212 ریال10:49:01
200,050 ریال10:44:56
199,900 ریال10:40:59
199,583 ریال10:32:54
199,265 ریال10:28:58
199,458 ریال10:24:58
199,220 ریال10:20:54
198,783 ریال10:16:53
198,753 ریال10:12:55
198,893 ریال10:08:52
198,807 ریال10:04:52
198,993 ریال10:01:10
198,812 ریال9:56:53
198,766 ریال9:52:52
198,985 ریال9:48:53
199,129 ریال9:44:59
199,196 ریال9:40:56
199,379 ریال9:36:56
199,388 ریال9:32:52
199,035 ریال9:28:54
199,037 ریال9:24:55
199,146 ریال9:20:57
199,088 ریال9:16:51
198,990 ریال9:12:54
198,473 ریال9:08:53
198,581 ریال9:04:51
198,737 ریال9:01:08
198,634 ریال8:56:55
198,865 ریال8:52:53
198,852 ریال8:48:55
198,469 ریال8:44:53
198,517 ریال8:40:52
198,558 ریال8:36:53
199,079 ریال8:32:53
198,878 ریال8:28:52
198,935 ریال8:24:55
198,940 ریال8:20:53
199,284 ریال8:16:49
199,136 ریال8:12:52
198,877 ریال8:08:50
198,896 ریال8:04:50
198,964 ریال8:01:08
199,130 ریال7:56:51
199,191 ریال7:52:50
198,637 ریال7:48:51
198,921 ریال7:44:50
199,373 ریال7:40:54
199,726 ریال7:36:54
199,876 ریال7:32:52
199,782 ریال7:28:52
199,873 ریال7:24:50
200,260 ریال7:20:51
200,134 ریال7:16:51
200,275 ریال7:12:52
200,360 ریال7:08:49
200,231 ریال7:04:52
200,009 ریال7:01:01
200,133 ریال6:56:50
200,239 ریال6:52:52
200,416 ریال6:48:52
200,499 ریال6:44:52
200,561 ریال6:40:52
200,596 ریال6:36:50
200,346 ریال6:32:48
200,322 ریال6:28:48
200,396 ریال6:24:50
200,202 ریال6:20:50
200,044 ریال6:17:19
200,168 ریال6:08:50
200,014 ریال6:04:54
200,367 ریال6:01:08
200,404 ریال5:56:53
200,709 ریال5:52:53
200,309 ریال5:48:53
200,880 ریال5:44:51
200,909 ریال5:40:58
201,229 ریال5:36:54
201,078 ریال5:32:53
201,017 ریال5:28:49
201,112 ریال5:24:53
200,907 ریال5:20:52
200,918 ریال5:16:50
200,962 ریال5:12:55
201,142 ریال5:08:51
201,135 ریال5:04:48
201,139 ریال5:01:01
201,380 ریال4:56:47
201,372 ریال4:52:48
201,261 ریال4:48:49
201,227 ریال4:44:48
201,492 ریال4:40:52
201,786 ریال4:36:50
200,883 ریال4:32:51
200,873 ریال4:28:51
200,659 ریال4:24:49
200,631 ریال4:20:50
200,463 ریال4:16:47
200,661 ریال4:12:51
200,141 ریال4:08:50
200,677 ریال4:04:49
200,482 ریال4:01:00
200,668 ریال3:56:47
200,856 ریال3:52:56
201,036 ریال3:48:49
200,471 ریال3:44:48
200,832 ریال3:40:50
200,837 ریال3:36:48
201,507 ریال3:32:52
201,067 ریال3:28:52
200,876 ریال3:24:51
200,581 ریال3:20:50
200,120 ریال3:16:48
200,545 ریال3:12:51
200,253 ریال3:08:50
200,233 ریال3:04:49
199,727 ریال3:01:01
199,596 ریال2:56:51
199,442 ریال2:52:45
199,242 ریال2:48:50
199,188 ریال2:44:49
199,361 ریال2:40:48
199,819 ریال2:36:51
199,485 ریال2:32:50
199,518 ریال2:28:50
199,089 ریال2:24:50
198,786 ریال2:20:47
199,039 ریال2:16:49
198,813 ریال2:12:51
199,209 ریال2:08:50
199,218 ریال2:04:50
198,323 ریال2:01:10
198,705 ریال1:56:49
199,308 ریال1:52:49
199,440 ریال1:48:53
199,370 ریال1:44:49
199,458 ریال1:40:53
199,518 ریال1:36:51
198,394 ریال1:32:53
198,112 ریال1:28:49
198,196 ریال1:24:50
197,929 ریال1:20:52
198,549 ریال1:16:50
198,696 ریال1:12:49
198,785 ریال1:08:50
199,235 ریال1:04:50
199,397 ریال1:01:02
199,508 ریال0:56:52
199,399 ریال0:52:49
199,762 ریال0:48:49
199,626 ریال0:44:50
200,129 ریال0:40:51
199,931 ریال0:36:51
199,742 ریال0:32:51
199,936 ریال0:28:49
200,252 ریال0:24:52
199,896 ریال0:20:54
199,784 ریال0:16:53
200,039 ریال0:12:51
200,028 ریال0:08:52
200,247 ریال0:05:00
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات