کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin KRW Index investing-com

  • نرخ فعلی:9594496
  • بالاترین قیمت روز:9608499
  • پایین ترین قیمت روز:9513505
  • بیشترین مقدار نوسان روز:94,495
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,514,003
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۷:۲۷
  • نرخ روز گذشته:9,514,004
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:80,492

نمودار کندل استیک Bitcoin KRW Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin KRW Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,594,496 ریال11:57:27
9,594,497 ریال11:49:25
9,594,496 ریال11:37:23
9,594,497 ریال11:25:23
9,594,495 ریال11:17:24
9,594,496 ریال11:09:17
9,594,498 ریال11:05:30
9,594,499 ریال10:57:11
9,594,498 ریال10:37:11
9,594,497 ریال10:17:02
9,594,498 ریال10:09:02
9,594,497 ریال10:01:24
9,594,498 ریال9:53:05
9,594,499 ریال9:49:00
9,594,498 ریال9:29:00
9,594,499 ریال8:41:00
9,594,498 ریال8:36:57
9,594,497 ریال8:32:55
9,594,498 ریال8:20:59
9,594,497 ریال8:12:58
9,594,498 ریال7:56:52
9,608,498 ریال7:37:00
9,608,497 ریال7:29:02
9,608,498 ریال6:57:01
9,608,499 ریال6:48:59
9,608,498 ریال6:05:03
9,608,499 ریال6:01:16
9,514,004 ریال5:49:00
9,514,003 ریال5:36:59
9,514,004 ریال5:32:58
9,514,003 ریال5:24:59
9,514,004 ریال5:13:00
9,514,003 ریال4:32:59
9,513,507 ریال4:25:00
9,513,505 ریال4:04:59
9,513,507 ریال3:48:57
9,513,508 ریال3:41:00
9,513,507 ریال3:36:59
9,513,508 ریال3:25:00
9,513,507 ریال3:16:57
9,513,508 ریال3:08:58
9,513,507 ریال2:56:58
9,514,007 ریال2:37:00
9,514,006 ریال2:32:59
9,514,007 ریال2:21:00
9,514,008 ریال2:17:02
9,514,007 ریال2:08:54
9,514,008 ریال1:56:58
9,514,007 ریال1:48:59
9,514,006 ریال1:41:01
9,514,005 ریال1:21:04
9,514,007 ریال1:08:58
9,514,006 ریال1:01:12
9,514,007 ریال0:53:00
9,514,006 ریال0:49:06
9,514,007 ریال0:44:59
9,514,006 ریال0:41:05
9,514,005 ریال0:36:59
9,514,004 ریال0:25:00
9,514,003 ریال0:21:01
9,514,004 ریال0:08:59
9,514,003 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات