کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin INR Index investing-com

  • نرخ فعلی:608903
  • بالاترین قیمت روز:619977
  • پایین ترین قیمت روز:576236
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11,335
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.63%
  • نرخ بازگشایی بازار:576,236
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۹:۰۱
  • نرخ روز گذشته:565,147
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:43,756

نمودار کندل استیک Bitcoin INR Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin INR Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
608,903 ریال8:09:01
609,588 ریال8:05:00
609,710 ریال8:01:17
610,019 ریال7:57:03
610,318 ریال7:53:01
611,218 ریال7:49:03
612,199 ریال7:45:00
611,571 ریال7:41:07
612,287 ریال7:37:01
609,747 ریال7:33:02
608,026 ریال7:29:02
608,532 ریال7:25:01
608,886 ریال7:21:06
608,788 ریال7:17:00
607,664 ریال7:13:01
607,535 ریال7:08:59
609,361 ریال7:04:59
609,989 ریال7:01:16
609,481 ریال6:57:03
612,250 ریال6:52:59
613,593 ریال6:49:00
611,377 ریال6:44:59
612,263 ریال6:41:07
613,789 ریال6:37:00
614,058 ریال6:32:59
612,156 ریال6:29:03
613,351 ریال6:25:00
614,818 ریال6:21:05
615,998 ریال6:17:14
613,991 ریال6:13:15
614,206 ریال6:09:21
613,921 ریال6:05:01
614,194 ریال6:01:32
614,584 ریال5:57:01
616,356 ریال5:53:09
616,835 ریال5:49:07
616,221 ریال5:44:59
616,901 ریال5:41:09
619,977 ریال5:37:03
618,631 ریال5:33:01
615,357 ریال5:29:09
612,353 ریال5:25:07
611,930 ریال5:21:06
612,839 ریال5:17:05
613,505 ریال5:13:05
612,693 ریال5:08:59
611,486 ریال5:05:00
613,030 ریال5:01:17
616,557 ریال4:57:01
614,615 ریال4:53:00
610,722 ریال4:49:00
608,970 ریال4:45:02
613,289 ریال4:41:09
608,186 ریال4:37:06
607,596 ریال4:33:00
606,838 ریال4:29:01
603,647 ریال4:25:01
602,399 ریال4:21:04
603,668 ریال4:17:03
605,673 ریال4:13:05
608,368 ریال4:09:01
607,171 ریال4:05:01
605,874 ریال4:01:19
605,215 ریال3:57:00
605,139 ریال3:53:03
604,702 ریال3:49:09
606,561 ریال3:44:59
603,980 ریال3:41:08
604,376 ریال3:37:04
602,586 ریال3:33:00
602,489 ریال3:29:03
602,031 ریال3:25:08
600,394 ریال3:21:04
601,542 ریال3:17:04
602,607 ریال3:13:06
602,482 ریال3:09:00
605,142 ریال3:05:02
603,887 ریال3:01:20
605,867 ریال2:57:03
609,565 ریال2:53:02
611,493 ریال2:49:06
606,290 ریال2:44:59
603,578 ریال2:41:11
602,950 ریال2:37:05
602,475 ریال2:33:03
602,017 ریال2:29:01
604,834 ریال2:25:06
602,447 ریال2:21:07
600,526 ریال2:17:01
602,718 ریال2:13:03
601,965 ریال2:08:58
599,062 ریال2:05:01
599,895 ریال2:01:22
600,356 ریال1:57:01
598,497 ریال1:53:01
598,861 ریال1:49:06
601,455 ریال1:45:00
601,060 ریال1:41:07
595,247 ریال1:37:07
597,487 ریال1:33:04
598,973 ریال1:29:03
598,504 ریال1:25:05
601,071 ریال1:21:07
598,335 ریال1:17:08
595,684 ریال1:09:04
600,180 ریال1:05:09
604,946 ریال1:01:22
600,107 ریال0:57:05
598,158 ریال0:53:03
599,743 ریال0:49:04
596,347 ریال0:45:01
599,823 ریال0:41:09
600,055 ریال0:37:06
596,586 ریال0:33:05
596,593 ریال0:29:03
588,740 ریال0:25:06
583,766 ریال0:21:08
586,500 ریال0:17:01
583,118 ریال0:13:05
587,571 ریال0:08:59
576,236 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات