کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin ILS Index investing-com

  • نرخ فعلی:37792.3
  • بالاترین قیمت روز:38159.3
  • پایین ترین قیمت روز:36391.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:308.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.78%
  • نرخ بازگشایی بازار:36,837.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۲:۵۷
  • نرخ روز گذشته:36,798
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:994.3

نمودار کندل استیک Bitcoin ILS Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin ILS Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
37,792.3 ریال17:12:57
37,795 ریال17:08:55
37,746.3 ریال17:04:56
37,674.6 ریال17:01:21
37,660.4 ریال16:56:56
37,727.2 ریال16:52:53
37,806.5 ریال16:49:00
37,746 ریال16:44:53
37,828.7 ریال16:40:58
37,745.2 ریال16:36:59
37,870 ریال16:32:57
38,050.7 ریال16:28:55
38,099.4 ریال16:25:04
38,159.3 ریال16:21:00
38,023.3 ریال16:16:57
37,949.8 ریال16:12:56
37,923.7 ریال16:08:58
37,929.6 ریال16:04:57
37,892 ریال16:01:14
37,884.3 ریال15:56:54
37,889.4 ریال15:52:57
37,930.1 ریال15:48:54
37,931.5 ریال15:45:00
37,909.9 ریال15:41:00
37,854.6 ریال15:37:02
37,832.3 ریال15:32:57
37,848.3 ریال15:28:56
37,890.8 ریال15:24:58
37,896.8 ریال15:21:00
37,854.2 ریال15:16:54
37,817.2 ریال15:12:59
37,823.9 ریال15:08:57
37,881.3 ریال15:04:58
37,884.9 ریال15:01:18
37,857.7 ریال14:56:58
37,842.9 ریال14:52:58
37,824.4 ریال14:49:01
37,812.4 ریال14:44:57
37,759 ریال14:41:05
37,742.4 ریال14:37:00
37,737.1 ریال14:33:01
37,724.7 ریال14:28:56
37,744.9 ریال14:25:03
37,775.8 ریال14:21:11
37,836.9 ریال14:17:00
37,833.4 ریال14:13:07
37,868.6 ریال14:09:07
37,836 ریال14:04:55
37,838.3 ریال14:01:20
37,871.3 ریال13:57:02
37,914.1 ریال13:53:05
37,947.4 ریال13:49:05
37,903.6 ریال13:45:00
37,918.3 ریال13:41:03
37,924.2 ریال13:37:03
37,916.3 ریال13:33:00
37,918 ریال13:28:58
37,913.9 ریال13:25:01
37,926.4 ریال13:21:02
37,881.2 ریال13:17:04
37,905.1 ریال13:13:05
37,928.7 ریال13:08:58
37,978.6 ریال13:04:59
37,910.8 ریال13:01:23
37,964.1 ریال12:57:00
37,894.2 ریال12:53:00
37,938.8 ریال12:49:09
37,969.2 ریال12:44:59
37,981.7 ریال12:41:10
38,024.8 ریال12:37:01
38,075.3 ریال12:33:08
38,000.3 ریال12:28:58
38,081.6 ریال12:25:09
38,016.5 ریال12:21:01
37,911.9 ریال12:16:58
37,931.6 ریال12:13:06
37,928 ریال12:08:58
37,882 ریال12:04:57
37,769.4 ریال12:01:09
37,848.5 ریال11:56:54
37,889.7 ریال11:52:53
37,916.9 ریال11:48:55
37,699.6 ریال11:44:55
37,662.9 ریال11:40:58
37,499.2 ریال11:36:58
37,190.4 ریال11:32:56
37,043.7 ریال11:28:51
36,991.7 ریال11:24:56
36,982.4 ریال11:20:56
36,986.8 ریال11:16:52
37,084.5 ریال11:12:57
36,925.2 ریال11:08:51
36,922.3 ریال11:04:51
36,857.2 ریال11:01:09
36,911.8 ریال10:56:55
36,846.1 ریال10:52:55
36,832.5 ریال10:48:54
36,820.5 ریال10:44:51
36,838.4 ریال10:40:57
36,827 ریال10:36:56
36,732 ریال10:32:53
36,765.4 ریال10:28:52
36,782.1 ریال10:24:54
36,768.9 ریال10:20:55
36,792.1 ریال10:16:52
36,803 ریال10:12:53
36,833.4 ریال10:08:49
36,828.6 ریال10:04:52
36,813.6 ریال10:01:04
36,775.7 ریال9:56:56
36,741.7 ریال9:52:52
36,716.7 ریال9:48:52
36,745.9 ریال9:44:51
36,755.8 ریال9:40:52
36,739.7 ریال9:36:53
36,742 ریال9:32:51
36,752.2 ریال9:28:51
36,792.9 ریال9:24:51
36,834.3 ریال9:20:52
36,780 ریال9:16:51
36,801.2 ریال9:12:53
36,778.9 ریال9:08:52
36,740.5 ریال9:04:50
36,784.3 ریال9:01:03
36,818.2 ریال8:56:51
36,803 ریال8:52:55
36,785.8 ریال8:48:51
36,830.4 ریال8:44:50
36,831.8 ریال8:40:54
36,898.6 ریال8:36:53
36,895 ریال8:32:50
36,919.9 ریال8:28:49
36,835.7 ریال8:24:50
36,801.8 ریال8:20:51
36,859 ریال8:16:51
36,878.1 ریال8:12:51
36,898.4 ریال8:08:49
36,844.1 ریال8:04:50
36,819.5 ریال8:01:00
36,779.5 ریال7:56:49
36,766.3 ریال7:52:47
36,756.8 ریال7:48:50
36,779.1 ریال7:44:51
36,849.1 ریال7:40:52
36,781.2 ریال7:36:52
36,810.3 ریال7:32:51
36,850.6 ریال7:28:48
36,901 ریال7:24:50
36,929.1 ریال7:20:52
36,889.5 ریال7:16:49
36,920.5 ریال7:12:49
36,917.2 ریال7:08:52
36,826.5 ریال7:04:47
36,807.5 ریال7:00:59
36,834.7 ریال6:56:51
36,774.1 ریال6:52:49
36,783.3 ریال6:48:49
36,804.9 ریال6:44:49
36,751.5 ریال6:40:53
36,682.1 ریال6:36:52
36,643.2 ریال6:32:47
36,634.1 ریال6:28:48
36,652.1 ریال6:24:49
36,684 ریال6:20:51
36,689.2 ریال6:16:50
36,690.8 ریال6:12:50
36,682.8 ریال6:08:50
36,597.5 ریال6:04:51
36,572.6 ریال6:01:05
36,535.2 ریال5:56:52
36,470.4 ریال5:52:49
36,559.1 ریال5:48:54
36,557.6 ریال5:44:51
36,571.8 ریال5:40:56
36,578.5 ریال5:36:58
36,583.8 ریال5:32:54
36,571.1 ریال5:28:47
36,582.3 ریال5:24:50
36,558.9 ریال5:20:51
36,494.5 ریال5:16:54
36,484.6 ریال5:12:52
36,490.6 ریال5:08:47
36,436 ریال5:04:49
36,415.8 ریال5:01:00
36,391.1 ریال4:56:47
36,450 ریال4:52:47
36,413.5 ریال4:48:46
36,550.7 ریال4:44:48
36,498 ریال4:40:54
36,482.6 ریال4:36:51
36,522 ریال4:32:52
36,546.6 ریال4:28:49
36,561.7 ریال4:24:49
36,566.4 ریال4:20:50
36,504.2 ریال4:16:48
36,564.9 ریال4:12:50
36,625 ریال4:08:48
36,660.1 ریال4:04:49
36,624.7 ریال4:00:58
36,624.3 ریال3:56:48
36,652.6 ریال3:52:47
36,710.7 ریال3:48:47
36,698.2 ریال3:44:46
36,614.3 ریال3:40:51
36,622.2 ریال3:36:47
36,668.8 ریال3:32:47
36,665.5 ریال3:28:47
36,627.3 ریال3:24:44
36,606.4 ریال3:20:49
36,592.5 ریال3:16:47
36,603.4 ریال3:12:45
36,656.7 ریال3:08:46
36,639.8 ریال3:04:48
36,680.8 ریال3:01:00
36,710.9 ریال2:56:47
36,697.3 ریال2:52:47
36,742.1 ریال2:48:47
36,813.6 ریال2:44:46
36,836.4 ریال2:40:49
36,966.9 ریال2:36:55
36,901 ریال2:32:45
36,843.9 ریال2:28:46
36,754.7 ریال2:24:46
36,753.7 ریال2:20:48
36,771 ریال2:16:47
36,756.4 ریال2:12:48
36,718.6 ریال2:08:48
36,692.7 ریال2:04:47
36,666.4 ریال2:01:08
36,673.6 ریال1:56:48
36,683.1 ریال1:52:48
36,654.8 ریال1:48:47
36,707.7 ریال1:44:46
36,734.8 ریال1:40:51
36,707.8 ریال1:36:49
36,713.3 ریال1:32:43
36,735.2 ریال1:28:51
36,792 ریال1:24:47
36,732.4 ریال1:20:50
36,730 ریال1:16:48
36,773.6 ریال1:12:48
36,733.4 ریال1:08:49
36,713.5 ریال1:04:48
36,716.1 ریال1:00:57
36,681.7 ریال0:56:53
36,679.9 ریال0:52:51
36,640.3 ریال0:48:53
36,641.4 ریال0:44:53
36,637.7 ریال0:40:50
36,642 ریال0:36:51
36,716.4 ریال0:32:52
36,680.2 ریال0:28:50
36,724.6 ریال0:24:56
36,772.3 ریال0:20:49
36,790.5 ریال0:16:56
36,771.6 ریال0:12:55
36,783.6 ریال0:08:51
36,837.7 ریال0:04:49
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات