کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin HKD Index investing-com

  • نرخ فعلی:81652
  • بالاترین قیمت روز:82395
  • پایین ترین قیمت روز:80886
  • بیشترین مقدار نوسان روز:509
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.62%
  • نرخ بازگشایی بازار:82,314
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۴:۵۷
  • نرخ روز گذشته:82,287
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:635

نمودار کندل استیک Bitcoin HKD Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin HKD Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
81,652 ریال15:44:57
81,578 ریال15:40:57
81,710 ریال15:32:58
81,923 ریال15:24:58
81,987 ریال15:20:54
81,969 ریال15:16:57
81,940 ریال15:13:01
81,986 ریال15:08:56
82,070 ریال15:04:58
82,117 ریال14:44:57
82,094 ریال14:40:59
82,030 ریال14:36:57
82,218 ریال14:32:58
82,023 ریال14:25:04
81,972 ریال14:16:58
81,920 ریال14:04:59
81,979 ریال14:01:22
81,746 ریال13:48:59
81,715 ریال13:44:58
81,727 ریال13:41:00
81,816 ریال13:33:01
81,827 ریال13:28:57
81,730 ریال13:24:59
81,701 ریال13:21:02
81,956 ریال13:16:57
82,008 ریال13:13:00
82,099 ریال13:08:55
82,016 ریال13:04:54
81,916 ریال13:01:22
81,695 ریال12:56:55
81,654 ریال12:52:57
81,535 ریال12:48:58
81,724 ریال12:45:01
81,718 ریال12:40:57
81,675 ریال12:37:01
81,679 ریال12:32:59
81,581 ریال12:20:58
81,620 ریال12:08:57
81,615 ریال12:01:40
81,694 ریال11:56:59
81,346 ریال11:52:59
81,245 ریال11:32:59
81,332 ریال11:28:56
81,404 ریال11:21:06
81,392 ریال11:17:05
81,417 ریال11:12:58
81,289 ریال11:04:57
81,279 ریال11:01:27
81,311 ریال10:56:53
81,391 ریال10:52:54
81,235 ریال10:48:58
81,202 ریال10:41:00
81,387 ریال10:37:09
81,431 ریال10:33:05
81,418 ریال10:24:54
81,456 ریال10:20:57
81,598 ریال10:16:58
81,420 ریال10:13:00
81,413 ریال10:08:54
81,434 ریال10:04:57
81,485 ریال10:01:11
81,435 ریال9:48:58
81,582 ریال9:40:59
81,588 ریال9:36:54
81,547 ریال9:32:55
81,553 ریال9:29:15
81,514 ریال9:17:28
81,551 ریال9:08:51
81,545 ریال9:04:52
81,060 ریال9:01:14
81,003 ریال8:52:50
81,063 ریال8:48:55
81,075 ریال8:36:52
80,886 ریال8:32:53
81,061 ریال8:28:51
81,153 ریال8:24:52
81,109 ریال8:20:55
81,123 ریال8:16:51
81,136 ریال8:12:51
81,177 ریال8:04:48
81,289 ریال8:01:19
81,248 ریال7:48:48
81,143 ریال7:32:49
81,096 ریال7:28:50
81,169 ریال7:24:50
81,676 ریال7:20:51
81,697 ریال7:12:52
81,723 ریال7:04:47
81,712 ریال7:01:11
81,727 ریال6:56:49
81,895 ریال6:52:47
81,947 ریال6:48:48
81,910 ریال6:44:47
81,808 ریال6:32:52
81,509 ریال6:28:47
81,512 ریال6:24:47
81,338 ریال6:21:04
81,301 ریال6:16:50
81,313 ریال6:12:50
81,367 ریال6:08:53
81,445 ریال5:56:50
81,371 ریال5:52:52
81,344 ریال5:48:54
81,260 ریال5:44:50
81,098 ریال5:40:53
81,129 ریال5:36:54
81,135 ریال5:32:50
81,141 ریال5:28:48
81,135 ریال5:24:55
81,057 ریال5:12:52
81,032 ریال5:08:46
81,162 ریال5:04:47
81,174 ریال5:01:00
81,112 ریال4:56:49
81,130 ریال4:52:48
81,222 ریال4:48:54
81,263 ریال4:44:47
81,225 ریال4:40:49
81,363 ریال4:36:48
81,441 ریال4:32:51
81,495 ریال4:28:47
81,288 ریال4:24:47
81,481 ریال4:20:50
81,975 ریال4:16:48
82,035 ریال4:12:49
82,118 ریال4:08:50
82,090 ریال4:04:49
82,101 ریال3:56:52
82,102 ریال3:52:47
82,106 ریال3:48:55
82,185 ریال3:44:51
82,238 ریال3:40:47
82,269 ریال3:36:52
82,249 ریال3:32:49
82,204 ریال3:28:46
82,157 ریال3:24:49
81,648 ریال3:20:49
81,465 ریال3:16:50
81,426 ریال3:12:49
81,363 ریال3:08:50
81,434 ریال3:04:53
81,702 ریال3:01:00
81,630 ریال2:56:49
81,835 ریال2:52:49
82,035 ریال2:44:53
82,056 ریال2:40:49
82,062 ریال2:36:53
82,023 ریال2:32:47
81,896 ریال2:28:47
81,911 ریال2:12:56
81,842 ریال2:08:48
81,882 ریال2:04:47
81,841 ریال1:48:48
81,770 ریال1:28:48
81,860 ریال1:24:49
81,847 ریال1:20:51
81,792 ریال1:16:49
81,830 ریال1:12:51
81,855 ریال1:08:48
81,719 ریال1:04:50
81,766 ریال1:00:58
81,858 ریال0:56:50
81,943 ریال0:52:50
82,075 ریال0:44:53
82,145 ریال0:40:51
82,180 ریال0:36:49
82,039 ریال0:32:49
82,081 ریال0:28:45
82,046 ریال0:24:54
82,395 ریال0:20:53
82,363 ریال0:16:48
82,355 ریال0:12:53
82,338 ریال0:08:50
82,314 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات