کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin GBP Index investing-com

  • نرخ فعلی:8338.6
  • بالاترین قیمت روز:8460.4
  • پایین ترین قیمت روز:8294.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:42.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,395.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۸:۵۰
  • نرخ روز گذشته:8,416.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.93%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:77.8

نمودار کندل استیک Bitcoin GBP Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin GBP Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,364.8 ریال12:57:01
8,370.6 ریال12:52:59
8,374.7 ریال12:41:02
8,367.9 ریال12:32:54
8,362.2 ریال11:56:59
8,353.8 ریال11:52:50
8,366.6 ریال11:44:49
8,361.6 ریال11:40:57
8,376.1 ریال11:32:58
8,381.7 ریال11:29:00
8,379.6 ریال11:25:00
8,360.9 ریال11:21:00
8,351.8 ریال11:16:57
8,378.7 ریال11:12:59
8,380.7 ریال11:08:56
8,379.5 ریال11:04:57
8,387.5 ریال11:01:21
8,397.2 ریال10:56:52
8,399.5 ریال10:52:55
8,393.2 ریال10:49:01
8,387.3 ریال10:44:56
8,381.2 ریال10:40:59
8,371.1 ریال10:32:54
8,346.5 ریال10:28:57
8,366.4 ریال10:24:57
8,362.8 ریال10:20:54
8,338.4 ریال10:16:53
8,329.9 ریال10:12:54
8,330.3 ریال10:08:51
8,336.6 ریال10:04:51
8,332.7 ریال10:01:09
8,342.8 ریال9:56:53
8,329.2 ریال9:52:52
8,336 ریال9:48:53
8,356.6 ریال9:44:58
8,354 ریال9:40:55
8,349.1 ریال9:36:55
8,366.9 ریال9:32:52
8,336.3 ریال9:28:53
8,356.7 ریال9:24:55
8,349.5 ریال9:20:57
8,348.6 ریال9:16:51
8,345.2 ریال9:12:53
8,312.4 ریال9:08:53
8,318.8 ریال9:04:50
8,326.5 ریال9:01:08
8,337.5 ریال8:56:54
8,337.4 ریال8:52:53
8,318.6 ریال8:48:55
8,313.3 ریال8:44:53
8,322.4 ریال8:40:52
8,311.2 ریال8:36:52
8,332.1 ریال8:32:53
8,348.8 ریال8:28:52
8,336.3 ریال8:24:55
8,330.4 ریال8:20:53
8,371.4 ریال8:16:49
8,340.8 ریال8:12:52
8,345.7 ریال8:08:50
8,345.8 ریال8:04:50
8,347.1 ریال8:01:08
8,343.3 ریال7:52:49
8,352.1 ریال7:48:51
8,352.3 ریال7:44:50
8,375.6 ریال7:40:54
8,375.8 ریال7:36:54
8,370.5 ریال7:32:51
8,386.2 ریال7:28:52
8,395.1 ریال7:24:50
8,394 ریال7:20:51
8,397.9 ریال7:16:51
8,392.5 ریال7:12:52
8,381.8 ریال7:04:52
8,385.6 ریال7:01:00
8,381.1 ریال6:56:50
8,381.2 ریال6:52:52
8,396.1 ریال6:48:52
8,397.1 ریال6:44:52
8,392.9 ریال6:40:52
8,394.4 ریال6:36:50
8,398.4 ریال6:28:48
8,382.2 ریال6:20:50
8,376.3 ریال6:17:03
8,397.4 ریال6:12:52
8,376.3 ریال6:08:50
8,376.2 ریال6:04:54
8,394.6 ریال6:01:08
8,408.6 ریال5:56:53
8,420.9 ریال5:52:52
8,406.8 ریال5:48:52
8,392.5 ریال5:44:51
8,401 ریال5:40:58
8,424.8 ریال5:36:54
8,414.8 ریال5:32:53
8,420.7 ریال5:28:49
8,420.8 ریال5:24:53
8,423.4 ریال5:20:52
8,424.3 ریال5:16:49
8,434.4 ریال5:12:55
8,437.3 ریال5:08:51
8,422.3 ریال5:04:48
8,426.7 ریال5:01:01
8,433.7 ریال4:56:47
8,424.9 ریال4:52:48
8,439.5 ریال4:48:49
8,438.5 ریال4:44:48
8,449 ریال4:40:52
8,460.4 ریال4:36:50
8,422.4 ریال4:32:51
8,409 ریال4:28:51
8,414.6 ریال4:24:49
8,399.5 ریال4:20:50
8,406.9 ریال4:16:47
8,418.5 ریال4:12:51
8,398.6 ریال4:08:49
8,414.8 ریال4:04:49
8,418 ریال4:01:00
8,421.5 ریال3:56:47
8,421.6 ریال3:52:56
8,420.7 ریال3:48:49
8,407.1 ریال3:44:48
8,406.9 ریال3:40:49
8,399.5 ریال3:36:48
8,427.8 ریال3:32:52
8,400 ریال3:28:52
8,419.4 ریال3:24:51
8,397 ریال3:20:49
8,391.6 ریال3:16:47
8,378.6 ریال3:12:50
8,383.9 ریال3:04:48
8,352.8 ریال3:01:01
8,361.2 ریال2:56:51
8,347.1 ریال2:52:45
8,355 ریال2:48:50
8,350 ریال2:44:49
8,355.9 ریال2:40:48
8,380.5 ریال2:36:51
8,348.6 ریال2:32:49
8,346.2 ریال2:28:49
8,332.3 ریال2:20:47
8,332.2 ریال2:16:49
8,353.1 ریال2:12:50
8,339 ریال2:08:50
8,355.3 ریال2:04:50
8,325.3 ریال2:01:10
8,332.8 ریال1:56:48
8,353.3 ریال1:52:49
8,361.7 ریال1:48:53
8,353.5 ریال1:44:49
8,353 ریال1:40:53
8,361.3 ریال1:36:51
8,318.4 ریال1:32:53
8,294.1 ریال1:28:48
8,297.4 ریال1:24:50
8,299.9 ریال1:20:52
8,320.7 ریال1:16:49
8,335.1 ریال1:12:49
8,351.8 ریال1:08:50
8,357.2 ریال1:04:50
8,357.5 ریال1:01:01
8,361.3 ریال0:56:52
8,382.2 ریال0:52:49
8,382.4 ریال0:48:49
8,381.1 ریال0:44:49
8,394.6 ریال0:40:51
8,388.5 ریال0:36:51
8,387.7 ریال0:32:51
8,400.8 ریال0:28:48
8,403.5 ریال0:24:51
8,393.6 ریال0:20:54
8,390.1 ریال0:16:53
8,394.5 ریال0:12:51
8,395.5 ریال0:08:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات