کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin GBP Index investing-com

  • نرخ فعلی:6106.9
  • بالاترین قیمت روز:6528
  • پایین ترین قیمت روز:5996.3
  • بیشترین مقدار نوسان روز:92.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,355.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۷:۰۹
  • نرخ روز گذشته:6,329.6
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:222.7

نمودار کندل استیک Bitcoin GBP Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin GBP Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,106.9 ریال18:57:09
6,124.9 ریال18:53:11
6,141.2 ریال18:49:14
6,136.7 ریال18:45:17
6,121.4 ریال18:41:19
6,117.2 ریال18:37:17
6,131 ریال18:33:12
6,107.1 ریال18:29:11
6,088.5 ریال18:25:17
6,105.5 ریال18:21:18
6,108.3 ریال18:17:17
6,078.2 ریال18:13:18
6,063.6 ریال18:09:13
6,075.8 ریال18:05:20
6,076.7 ریال18:01:33
6,085.5 ریال17:57:16
6,065.4 ریال17:53:14
6,051 ریال17:49:18
6,052.7 ریال17:45:09
5,996.3 ریال17:41:20
6,067.5 ریال17:37:14
6,110.1 ریال17:33:18
6,086.9 ریال17:29:14
6,101.1 ریال17:25:20
6,141.4 ریال17:21:21
6,173 ریال17:17:20
6,191.2 ریال17:13:21
6,180.1 ریال17:09:14
6,176.7 ریال17:05:18
6,197.9 ریال17:01:54
6,200.8 ریال16:57:20
6,207.8 ریال16:53:28
6,201.4 ریال16:49:34
6,219.3 ریال16:45:38
6,218.4 ریال16:41:47
6,232.1 ریال16:37:42
6,192.9 ریال16:33:40
6,191.1 ریال16:29:28
6,204.7 ریال16:25:37
6,208.7 ریال16:21:32
6,220.4 ریال16:17:29
6,217.7 ریال16:13:25
6,217.4 ریال16:09:20
6,224.6 ریال16:05:26
6,211.1 ریال16:02:02
6,204.5 ریال15:57:26
6,208.8 ریال15:53:32
6,215 ریال15:49:36
6,221.8 ریال15:45:39
6,209.1 ریال15:41:48
6,229 ریال15:37:41
6,248.5 ریال15:33:51
6,235.6 ریال15:29:35
6,239.3 ریال15:25:42
6,232.4 ریال15:21:44
6,228.4 ریال15:17:39
6,257.4 ریال15:13:35
6,254.3 ریال15:09:22
6,263.8 ریال15:05:37
6,267.5 ریال15:02:10
6,255.2 ریال14:57:38
6,249.6 ریال14:53:41
6,253.2 ریال14:49:41
6,257.7 ریال14:45:44
6,240.8 ریال14:41:55
6,228.9 ریال14:37:48
6,228.5 ریال14:33:58
6,231.6 ریال14:30:07
6,243.9 ریال14:25:50
6,219.3 ریال14:22:08
6,233.2 ریال14:17:54
6,222.1 ریال14:13:52
6,196 ریال14:09:52
6,196.6 ریال14:06:04
6,199.5 ریال14:02:14
6,189.5 ریال13:57:52
6,176.6 ریال13:53:32
6,179.4 ریال13:49:23
6,200.8 ریال13:45:14
6,207.5 ریال13:42:05
6,223.9 ریال13:37:32
6,242.8 ریال13:33:52
6,217.9 ریال13:29:40
6,154.5 ریال13:25:37
6,190.9 ریال13:21:59
6,213.6 ریال13:17:58
6,205.5 ریال13:13:57
6,191.1 ریال13:09:59
6,196.8 ریال13:06:22
6,227.7 ریال13:02:40
6,233.3 ریال12:57:59
6,224.7 ریال12:53:52
6,221.3 ریال12:49:49
6,190.4 ریال12:46:03
6,197.8 ریال12:42:11
6,195.6 ریال12:37:55
6,222.8 ریال12:34:10
6,215.2 ریال12:29:59
6,217.9 ریال12:26:01
6,238.1 ریال12:21:59
6,253.3 ریال12:17:55
6,286.1 ریال12:09:38
6,269.4 ریال12:05:42
6,281.1 ریال12:02:11
6,297 ریال11:57:30
6,292.8 ریال11:53:33
6,256.6 ریال11:49:33
6,221 ریال11:45:41
6,233.2 ریال11:41:49
6,245.4 ریال11:37:44
6,240.6 ریال11:33:48
6,224 ریال11:29:43
6,221.3 ریال11:25:43
6,268.6 ریال11:21:44
6,273.9 ریال11:17:40
6,286.5 ریال11:13:44
6,277.3 ریال11:09:36
6,267.9 ریال11:05:31
6,299.4 ریال11:01:55
6,302.7 ریال10:57:17
6,313.3 ریال10:53:16
6,313.8 ریال10:49:15
6,307.7 ریال10:45:10
6,314 ریال10:41:19
6,316.3 ریال10:37:10
6,324.2 ریال10:33:11
6,321.4 ریال10:29:05
6,305.5 ریال10:25:07
6,299 ریال10:21:09
6,284.1 ریال10:17:08
6,302 ریال10:13:09
6,317.8 ریال10:09:02
6,321.9 ریال10:05:07
6,316.9 ریال10:01:34
6,314.1 ریال9:57:02
6,318.1 ریال9:53:05
6,314.3 ریال9:49:03
6,314.7 ریال9:45:02
6,318.1 ریال9:41:06
6,315.2 ریال9:37:03
6,325 ریال9:32:59
6,339.2 ریال9:29:05
6,350.5 ریال9:25:07
6,363.9 ریال9:21:06
6,371 ریال9:17:00
6,369 ریال9:13:01
6,354.1 ریال9:08:58
6,341.8 ریال9:05:01
6,360.5 ریال9:01:20
6,337.2 ریال8:56:58
6,345.4 ریال8:53:01
6,397 ریال8:49:00
6,401 ریال8:44:55
6,403 ریال8:41:00
6,371.2 ریال8:37:00
6,354.5 ریال8:32:57
6,352.3 ریال8:28:59
6,366.9 ریال8:24:59
6,371.2 ریال8:20:58
6,344.8 ریال8:16:58
6,345.6 ریال8:12:57
6,295.8 ریال8:08:57
6,303.5 ریال8:04:51
6,295.4 ریال8:01:16
6,285.3 ریال7:56:54
6,280.6 ریال7:52:54
6,279.4 ریال7:48:55
6,280.6 ریال7:44:53
6,275.4 ریال7:40:57
6,272.7 ریال7:36:55
6,254.2 ریال7:32:56
6,261.4 ریال7:28:53
6,271.1 ریال7:24:53
6,269 ریال7:20:54
6,263.6 ریال7:16:51
6,259.4 ریال7:12:55
6,226.2 ریال7:08:51
6,239.5 ریال7:04:50
6,256.7 ریال7:01:07
6,272.1 ریال6:56:51
6,271.9 ریال6:52:50
6,277.5 ریال6:48:55
6,276.2 ریال6:44:52
6,270.6 ریال6:40:52
6,281.2 ریال6:36:53
6,296.5 ریال6:33:41
6,281.6 ریال6:29:44
6,269.8 ریال6:25:45
6,269 ریال6:20:56
6,278.3 ریال6:17:10
6,282.2 ریال6:12:55
6,303 ریال6:08:53
6,296.5 ریال6:04:52
6,300.5 ریال6:01:06
6,277.8 ریال5:56:51
6,278.5 ریال5:52:52
6,290.8 ریال5:48:51
6,270.8 ریال5:44:52
6,246.7 ریال5:40:56
6,235.4 ریال5:36:55
6,258.7 ریال5:32:54
6,277.4 ریال5:28:54
6,274.4 ریال5:24:53
6,245.2 ریال5:20:55
6,212 ریال5:16:51
6,279.1 ریال5:12:52
6,340.6 ریال5:08:51
6,351.4 ریال5:04:53
6,345.5 ریال5:01:07
6,372.1 ریال4:56:50
6,396.3 ریال4:52:52
6,402.7 ریال4:48:53
6,397 ریال4:44:52
6,377.5 ریال4:40:54
6,374.5 ریال4:36:52
6,467.2 ریال4:32:51
6,461.2 ریال4:28:52
6,492.3 ریال4:24:55
6,487.5 ریال4:20:55
6,469.7 ریال4:16:52
6,480.8 ریال4:12:52
6,485.1 ریال4:08:53
6,486 ریال4:04:52
6,518.7 ریال4:01:07
6,506.2 ریال3:56:52
6,510.9 ریال3:52:51
6,512.1 ریال3:48:54
6,528 ریال3:44:52
6,500.1 ریال3:40:54
6,510.1 ریال3:36:56
6,484.1 ریال3:32:52
6,491.4 ریال3:28:53
6,461 ریال3:24:51
6,457.2 ریال3:20:55
6,478.9 ریال3:16:51
6,447.7 ریال3:12:53
6,436.3 ریال3:08:54
6,381.6 ریال3:04:54
6,370.5 ریال3:01:07
6,363.2 ریال2:56:53
6,361.1 ریال2:52:54
6,361.4 ریال2:48:53
6,367.8 ریال2:44:53
6,352.6 ریال2:40:57
6,357.9 ریال2:36:56
6,363 ریال2:32:54
6,375.7 ریال2:24:53
6,370.8 ریال2:20:57
6,365.7 ریال2:16:56
6,352.9 ریال2:12:58
6,358.4 ریال2:08:54
6,357.9 ریال2:04:55
6,360.5 ریال2:01:16
6,356.5 ریال1:56:53
6,362.2 ریال1:52:54
6,356.4 ریال1:48:56
6,337 ریال1:44:53
6,337.5 ریال1:40:57
6,324.1 ریال1:36:54
6,330.2 ریال1:32:52
6,323.8 ریال1:28:55
6,310.9 ریال1:24:54
6,318.7 ریال1:20:57
6,317.5 ریال1:16:52
6,311.2 ریال1:12:57
6,299.8 ریال1:08:59
6,308.1 ریال1:04:53
6,305.3 ریال1:01:12
6,295.3 ریال0:56:52
6,300.1 ریال0:52:53
6,280 ریال0:48:54
6,288.5 ریال0:44:52
6,277.1 ریال0:40:56
6,289.5 ریال0:36:54
6,301.6 ریال0:32:51
6,324.2 ریال0:28:54
6,316.5 ریال0:24:58
6,309.4 ریال0:20:59
6,312.4 ریال0:16:56
6,330.7 ریال0:12:56
6,350.3 ریال0:08:54
6,355.3 ریال0:04:53
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات