کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin Euro Index investing-com

  • نرخ فعلی:7194.8
  • بالاترین قیمت روز:7236.6
  • پایین ترین قیمت روز:7169.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,174.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۹:۰۲
  • نرخ روز گذشته:7,190.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4.5

نمودار کندل استیک Bitcoin Euro Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Euro Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,194.8 ریال7:29:02
7,204.1 ریال7:25:00
7,212.2 ریال7:21:09
7,222 ریال7:16:59
7,213.7 ریال7:13:03
7,219 ریال7:08:59
7,225.4 ریال7:05:04
7,223.5 ریال7:01:16
7,225 ریال6:57:02
7,223.8 ریال6:52:57
7,224 ریال6:48:59
7,215 ریال6:44:59
7,213 ریال6:41:05
7,217.4 ریال6:37:00
7,215.4 ریال6:32:58
7,209.9 ریال6:28:58
7,211.4 ریال6:24:59
7,215 ریال6:21:24
7,211 ریال6:17:08
7,209.1 ریال6:13:04
7,210.5 ریال6:08:57
7,213.1 ریال6:05:41
7,215.3 ریال6:01:17
7,218 ریال5:56:58
7,215.1 ریال5:53:00
7,218.3 ریال5:49:03
7,212.7 ریال5:45:00
7,220.8 ریال5:40:59
7,224.1 ریال5:36:59
7,224.3 ریال5:32:58
7,220.9 ریال5:28:58
7,223.5 ریال5:25:00
7,231.3 ریال5:20:58
7,236.6 ریال5:16:59
7,235.2 ریال5:13:00
7,230.6 ریال5:08:58
7,221.4 ریال5:05:01
7,223.1 ریال5:01:14
7,223.6 ریال4:56:57
7,228.2 ریال4:52:58
7,233.4 ریال4:48:59
7,234.4 ریال4:44:57
7,228.9 ریال4:41:06
7,232.4 ریال4:37:01
7,231 ریال4:32:59
7,226.5 ریال4:29:00
7,221.9 ریال4:25:00
7,209 ریال4:21:02
7,206.8 ریال4:16:59
7,206 ریال4:12:59
7,206.5 ریال4:08:58
7,204.8 ریال4:04:59
7,219.5 ریال4:01:14
7,219.9 ریال3:57:03
7,220.8 ریال3:52:58
7,221.8 ریال3:48:57
7,224.3 ریال3:44:59
7,223.1 ریال3:41:00
7,225.8 ریال3:36:59
7,225.9 ریال3:32:58
7,224.1 ریال3:28:57
7,224.7 ریال3:25:00
7,218.1 ریال3:20:59
7,218.4 ریال3:16:57
7,221.2 ریال3:13:00
7,214.2 ریال3:08:58
7,211.2 ریال3:04:58
7,213.7 ریال3:01:13
7,214.1 ریال2:56:58
7,215.2 ریال2:52:59
7,215.1 ریال2:48:57
7,210.8 ریال2:44:57
7,210.3 ریال2:41:00
7,211.3 ریال2:37:00
7,207.4 ریال2:32:59
7,212.2 ریال2:28:58
7,212.4 ریال2:24:58
7,216.4 ریال2:21:00
7,216.8 ریال2:17:02
7,211.5 ریال2:12:58
7,212.1 ریال2:08:54
7,214.2 ریال2:04:58
7,212.6 ریال2:01:16
7,208.8 ریال1:56:58
7,206.3 ریال1:52:58
7,202.3 ریال1:48:59
7,199.5 ریال1:44:56
7,198.1 ریال1:41:01
7,196.6 ریال1:37:00
7,193.1 ریال1:32:59
7,192.9 ریال1:29:00
7,188.4 ریال1:24:59
7,187.9 ریال1:21:04
7,199.2 ریال1:17:00
7,197.4 ریال1:13:00
7,193.1 ریال1:08:58
7,192.8 ریال1:05:01
7,196.3 ریال1:01:13
7,202.2 ریال0:57:00
7,201.3 ریال0:53:00
7,203.3 ریال0:49:06
7,206.4 ریال0:44:59
7,197 ریال0:41:05
7,194.4 ریال0:36:59
7,179.7 ریال0:33:04
7,173.3 ریال0:28:58
7,175.8 ریال0:25:00
7,169.8 ریال0:21:01
7,180.7 ریال0:17:06
7,178.6 ریال0:13:03
7,181.6 ریال0:08:59
7,174.4 ریال0:04:59
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات