کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com

  • نرخ فعلی:1305000
  • بالاترین قیمت روز:1350000
  • پایین ترین قیمت روز:1302000
  • بیشترین مقدار نوسان روز:22,000
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.53%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,321,000
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۳:۴۱
  • نرخ روز گذشته:1,320,000
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:15,000

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV IDR Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,305,000 ریال11:53:41
1,302,000 ریال11:49:33
1,305,000 ریال11:37:32
1,310,000 ریال11:29:26
1,312,000 ریال11:25:30
1,315,000 ریال11:13:32
1,320,000 ریال11:09:27
1,327,000 ریال11:05:39
1,320,000 ریال11:02:00
1,319,000 ریال10:25:17
1,318,000 ریال10:17:09
1,319,000 ریال10:09:08
1,313,000 ریال9:49:06
1,310,000 ریال9:37:10
1,317,000 ریال9:29:03
1,327,000 ریال8:56:59
1,328,000 ریال8:44:57
1,320,000 ریال8:37:00
1,325,000 ریال8:32:58
1,327,000 ریال8:24:59
1,328,000 ریال8:13:01
1,318,000 ریال7:56:55
1,319,000 ریال7:52:56
1,317,000 ریال7:49:00
1,320,000 ریال7:45:00
1,327,000 ریال7:37:07
1,338,000 ریال7:29:07
1,342,000 ریال7:17:01
1,338,000 ریال6:57:06
1,340,000 ریال6:53:00
1,341,000 ریال6:49:02
1,338,000 ریال6:08:59
1,336,000 ریال6:01:25
1,335,000 ریال5:57:01
1,345,000 ریال5:41:01
1,346,000 ریال5:29:00
1,340,000 ریال4:53:01
1,348,000 ریال4:44:59
1,349,000 ریال4:29:04
1,341,000 ریال4:17:01
1,348,000 ریال4:05:05
1,340,000 ریال3:25:05
1,348,000 ریال3:17:00
1,349,000 ریال3:13:04
1,350,000 ریال2:29:00
1,348,000 ریال2:25:00
1,345,000 ریال2:21:04
1,340,000 ریال2:17:06
1,339,000 ریال2:13:00
1,334,000 ریال1:53:00
1,320,000 ریال1:49:01
1,319,000 ریال1:33:03
1,317,000 ریال1:21:07
1,316,000 ریال1:17:04
1,336,000 ریال1:13:04
1,338,000 ریال1:05:08
1,316,000 ریال0:49:10
1,321,000 ریال0:45:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات