کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com

  • نرخ فعلی:124.5
  • بالاترین قیمت روز:124.6
  • پایین ترین قیمت روز:117.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:119.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۲۴:۵۶
  • نرخ روز گذشته:119.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.1

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV EUR Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
124.5 ریال21:24:56
124.6 ریال21:20:56
124.1 ریال21:16:54
124 ریال21:12:55
124.1 ریال21:01:12
123.9 ریال20:56:54
123.6 ریال20:52:52
123.8 ریال20:48:53
123.7 ریال20:40:58
124.1 ریال20:36:54
124 ریال20:32:55
123.7 ریال20:28:50
123.9 ریال20:16:54
124.1 ریال20:13:00
124.3 ریال20:04:53
124.1 ریال20:01:16
124.3 ریال19:56:56
123.9 ریال19:52:55
123.7 ریال19:48:56
124 ریال19:44:54
123.7 ریال19:40:55
123.5 ریال19:36:54
123.2 ریال19:32:54
123.4 ریال19:20:56
123.5 ریال19:12:50
123.7 ریال19:01:14
123.8 ریال18:52:55
124.4 ریال18:48:54
124.5 ریال18:44:55
124.2 ریال18:40:56
123.4 ریال18:28:56
124 ریال18:24:58
123.9 ریال18:20:57
124.2 ریال18:16:55
123.5 ریال18:12:54
123.3 ریال18:08:52
123.4 ریال18:04:55
122.9 ریال18:01:16
122.8 ریال17:52:55
123 ریال17:48:58
122.9 ریال17:44:55
122.6 ریال17:40:59
122.8 ریال17:36:59
122.7 ریال17:28:57
122.5 ریال17:24:59
122.6 ریال17:20:57
122.4 ریال17:08:56
122.3 ریال17:01:19
122.6 ریال16:56:56
122.7 ریال16:48:57
122.8 ریال16:44:57
123 ریال16:41:01
122.9 ریال16:36:58
123.1 ریال16:32:59
122.7 ریال16:28:55
122.1 ریال16:25:00
122.2 ریال16:20:59
122.1 ریال16:13:01
122.4 ریال16:08:56
121.9 ریال16:01:18
121.7 ریال15:57:00
121.8 ریال15:52:58
122.4 ریال15:49:00
122.2 ریال15:41:01
122.6 ریال15:37:00
122.2 ریال15:32:59
122.1 ریال15:28:59
122 ریال15:25:07
122.7 ریال15:20:59
122.3 ریال15:16:57
121.8 ریال15:13:01
122.1 ریال15:09:00
122.3 ریال15:04:58
123 ریال15:01:22
121.6 ریال14:57:07
120.9 ریال14:53:04
121.3 ریال14:49:00
122.2 ریال14:44:58
120 ریال14:41:00
119.3 ریال14:25:00
119.2 ریال14:20:58
119.1 ریال14:16:55
119.2 ریال14:13:00
119.3 ریال14:09:24
119.5 ریال14:05:08
119 ریال13:08:52
119.3 ریال12:53:01
119.2 ریال12:41:05
119.3 ریال12:32:57
119.2 ریال11:57:01
119.1 ریال11:44:51
119 ریال11:40:59
119.1 ریال11:33:00
119 ریال11:29:05
119.1 ریال11:25:03
119 ریال11:21:02
119.1 ریال11:13:03
119.2 ریال11:08:58
119.1 ریال11:01:24
119.2 ریال10:49:06
119 ریال10:24:59
118.9 ریال10:20:56
118.7 ریال10:12:56
118.8 ریال10:04:53
118.9 ریال10:01:12
118.8 ریال9:52:54
119 ریال9:48:55
119.2 ریال9:40:57
119.1 ریال9:36:57
119.4 ریال9:32:54
119.2 ریال9:28:55
119.4 ریال9:24:57
119.5 ریال9:20:59
119.4 ریال9:16:53
119.3 ریال9:12:56
118.9 ریال9:04:52
119 ریال9:01:11
119.1 ریال8:52:55
119 ریال8:48:57
118.9 ریال8:44:55
119 ریال8:40:54
119.1 ریال8:36:54
119.3 ریال8:32:55
119.5 ریال8:24:57
119.6 ریال8:16:51
119.4 ریال8:12:53
119.5 ریال8:08:52
119.4 ریال7:56:52
119.5 ریال7:52:51
119.4 ریال7:48:53
119.5 ریال7:44:52
119.3 ریال7:40:56
119.4 ریال7:32:53
119.5 ریال7:28:53
119.6 ریال7:24:52
119.2 ریال7:12:54
119.3 ریال7:08:50
119.2 ریال7:04:54
118.9 ریال6:48:54
118.8 ریال6:20:52
119 ریال6:19:00
119.2 ریال6:08:51
119.3 ریال6:04:57
119.5 ریال6:01:10
119.6 ریال5:56:55
119.7 ریال5:52:54
119.6 ریال5:48:54
119.9 ریال5:44:52
120.1 ریال5:41:00
119.9 ریال5:36:56
119.7 ریال5:28:51
119.9 ریال5:24:54
120.2 ریال5:16:51
120.1 ریال5:12:56
120.3 ریال5:08:53
120.4 ریال5:01:04
120.5 ریال4:52:49
120.6 ریال4:44:50
120.8 ریال4:40:54
120.7 ریال4:36:52
120.1 ریال4:28:52
120.3 ریال4:24:51
120.2 ریال4:20:52
120 ریال4:16:49
120.2 ریال4:12:53
120 ریال4:08:51
120.1 ریال4:04:50
119.9 ریال3:40:51
120 ریال3:36:50
120.1 ریال3:32:53
119.6 ریال3:28:53
119.5 ریال3:20:51
119.4 ریال3:08:51
119.5 ریال3:04:50
119.4 ریال3:01:04
119.6 ریال2:56:53
119.5 ریال2:52:47
119.4 ریال2:44:51
119.5 ریال2:36:53
119.6 ریال2:28:51
119.2 ریال2:24:52
119.1 ریال2:20:49
119.4 ریال2:16:50
119.6 ریال2:12:52
119.8 ریال2:08:51
120 ریال2:04:52
119.6 ریال2:01:13
119.3 ریال1:56:50
119 ریال1:52:50
118.6 ریال1:44:50
119 ریال1:40:54
118.9 ریال1:36:53
118.1 ریال1:32:54
117.8 ریال1:24:52
118 ریال1:20:54
118.1 ریال1:16:51
118.3 ریال1:12:51
118.2 ریال1:08:52
118.3 ریال1:04:52
118.4 ریال0:56:53
118.3 ریال0:52:51
118.7 ریال0:48:51
118.6 ریال0:44:51
118.7 ریال0:36:52
118.9 ریال0:28:50
119.1 ریال0:20:55
119.3 ریال0:05:01
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات