کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com

  • نرخ فعلی:0.3617
  • بالاترین قیمت روز:0.3755
  • پایین ترین قیمت روز:0.3568
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3731
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۹:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.3668
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0051

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Cash SV ETH Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3617 ریال7:29:07
0.3649 ریال7:25:07
0.3737 ریال7:21:13
0.3651 ریال7:17:01
0.3654 ریال7:13:07
0.374 ریال7:09:03
0.3728 ریال7:05:08
0.3654 ریال7:01:19
0.3636 ریال6:57:06
0.3606 ریال6:52:59
0.374 ریال6:49:02
0.3719 ریال6:45:01
0.3707 ریال6:41:08
0.3729 ریال6:37:04
0.3638 ریال6:33:00
0.3702 ریال6:29:00
0.3656 ریال6:23:26
0.371 ریال6:22:48
0.3639 ریال6:15:40
0.3669 ریال6:08:59
0.371 ریال6:05:45
0.3633 ریال6:01:25
0.371 ریال5:57:01
0.3588 ریال5:53:04
0.3727 ریال5:49:08
0.3663 ریال5:45:07
0.3687 ریال5:41:01
0.3733 ریال5:37:02
0.3734 ریال5:33:01
0.368 ریال5:29:00
0.3723 ریال5:25:07
0.3737 ریال5:21:01
0.3636 ریال5:17:01
0.3679 ریال5:13:04
0.369 ریال5:09:00
0.3739 ریال5:05:07
0.3626 ریال5:01:18
0.3673 ریال4:56:59
0.3632 ریال4:53:01
0.3685 ریال4:49:02
0.3582 ریال4:44:59
0.3639 ریال4:41:10
0.3636 ریال4:37:06
0.3684 ریال4:33:01
0.3634 ریال4:29:04
0.362 ریال4:25:06
0.3714 ریال4:21:06
0.3733 ریال4:17:01
0.3697 ریال4:13:02
0.3612 ریال4:09:01
0.3654 ریال4:05:05
0.3755 ریال4:01:18
0.3642 ریال3:57:06
0.3682 ریال3:53:01
0.3705 ریال3:48:59
0.3719 ریال3:45:02
0.3734 ریال3:41:04
0.3657 ریال3:37:02
0.3694 ریال3:33:01
0.3704 ریال3:28:59
0.3671 ریال3:25:05
0.3695 ریال3:21:03
0.3604 ریال3:17:00
0.3666 ریال3:13:04
0.3605 ریال3:05:00
0.369 ریال3:01:16
0.3678 ریال2:57:01
0.3641 ریال2:53:01
0.3594 ریال2:49:00
0.3583 ریال2:44:59
0.3568 ریال2:41:04
0.3645 ریال2:37:05
0.361 ریال2:33:03
0.3684 ریال2:29:00
0.367 ریال2:25:00
0.3647 ریال2:21:04
0.3696 ریال2:17:06
0.3701 ریال2:13:00
0.3657 ریال2:08:56
0.3591 ریال2:05:01
0.3664 ریال2:01:20
0.3643 ریال1:57:00
0.3726 ریال1:53:00
0.3617 ریال1:49:01
0.3735 ریال1:44:58
0.3616 ریال1:41:05
0.3615 ریال1:37:05
0.3618 ریال1:33:03
0.3669 ریال1:29:03
0.3708 ریال1:25:05
0.3702 ریال1:21:07
0.3609 ریال1:17:04
0.3651 ریال1:13:04
0.3644 ریال1:09:00
0.3687 ریال1:05:08
0.3722 ریال1:01:20
0.3652 ریال0:57:04
0.3598 ریال0:53:03
0.3674 ریال0:49:10
0.365 ریال0:45:05
0.3737 ریال0:41:09
0.3708 ریال0:37:02
0.3654 ریال0:33:07
0.3629 ریال0:29:00
0.3709 ریال0:25:07
0.3599 ریال0:21:06
0.3623 ریال0:17:10
0.3616 ریال0:13:06
0.371 ریال0:09:03
0.3731 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات