کالایاب
شاخص یاب

Bitcoin CAD Index investing-com

  • نرخ فعلی:11717.8
  • بالاترین قیمت روز:12042.8
  • پایین ترین قیمت روز:11044.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:264.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:11,044.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۳۳:۰۵
  • نرخ روز گذشته:10,934.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:783

نمودار کندل استیک Bitcoin CAD Index investing-com در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin CAD Index investing-com در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11,717.8 ریال9:33:05
11,739.3 ریال9:29:05
11,749.9 ریال9:25:07
11,731.6 ریال9:21:06
11,728.1 ریال9:17:05
11,690.6 ریال9:13:05
11,693.4 ریال9:09:01
11,709.1 ریال9:01:18
11,745.5 ریال8:57:01
11,747.1 ریال8:53:03
11,759.2 ریال8:49:03
11,779 ریال8:45:02
11,774.1 ریال8:41:06
11,771.1 ریال8:37:04
11,771.2 ریال8:33:01
11,770.3 ریال8:29:01
11,784.5 ریال8:25:05
11,760.1 ریال8:21:04
11,761.4 ریال8:17:02
11,758.9 ریال8:09:01
11,772.2 ریال8:05:00
11,785.1 ریال8:01:17
11,768.8 ریال7:57:03
11,823.5 ریال7:53:01
11,821.9 ریال7:49:03
11,821.6 ریال7:45:00
11,821.2 ریال7:41:07
11,795.1 ریال7:37:01
11,743.9 ریال7:33:02
11,747.5 ریال7:29:02
11,761.4 ریال7:25:01
11,742.5 ریال7:21:05
11,755.5 ریال7:17:00
11,739.7 ریال7:13:01
11,745 ریال7:08:59
11,770.1 ریال7:04:59
11,779.5 ریال7:01:16
11,792.9 ریال6:57:03
11,810 ریال6:52:59
11,824.7 ریال6:48:59
11,837.9 ریال6:44:59
11,876.9 ریال6:41:07
11,888.4 ریال6:37:00
11,876.3 ریال6:32:59
11,879.9 ریال6:29:03
11,869.6 ریال6:25:00
11,904 ریال6:21:05
11,914 ریال6:17:13
11,860 ریال6:13:14
11,884.3 ریال6:09:20
11,897.1 ریال6:05:01
11,907.9 ریال6:01:32
11,952.3 ریال5:57:01
11,953.7 ریال5:53:09
11,771.7 ریال5:49:07
11,782.3 ریال5:44:59
11,794.2 ریال5:41:09
11,793.4 ریال5:37:03
11,789.1 ریال5:33:01
11,990.4 ریال5:29:09
11,978.3 ریال5:25:07
11,963.2 ریال5:21:06
11,998.4 ریال5:17:05
11,962.3 ریال5:13:05
11,986.9 ریال5:08:59
11,984.4 ریال5:05:00
12,042.8 ریال5:01:16
11,951.2 ریال4:57:01
11,948.3 ریال4:53:00
11,836.4 ریال4:49:00
11,852.2 ریال4:45:02
11,843.4 ریال4:41:09
11,816 ریال4:37:06
11,804.2 ریال4:33:00
11,589.4 ریال4:29:01
11,597.5 ریال4:25:01
11,599.7 ریال4:21:04
11,617.3 ریال4:17:02
11,636.8 ریال4:13:04
11,649.3 ریال4:09:00
11,621.3 ریال4:05:01
11,611.9 ریال4:01:19
11,641.6 ریال3:57:00
11,645.5 ریال3:53:03
11,616.6 ریال3:49:08
11,591.5 ریال3:44:59
11,625.3 ریال3:41:08
11,591.2 ریال3:37:04
11,593.5 ریال3:33:00
11,612.5 ریال3:29:03
11,568.5 ریال3:25:08
11,544.3 ریال3:21:04
11,607.7 ریال3:17:04
11,601.8 ریال3:13:06
11,591.3 ریال3:09:00
11,606.8 ریال3:05:02
11,604.7 ریال3:01:20
11,598.6 ریال2:57:03
11,625.8 ریال2:53:01
11,629.2 ریال2:49:06
11,617.9 ریال2:44:59
11,619.4 ریال2:37:05
11,609 ریال2:33:02
11,608.5 ریال2:29:01
11,606.5 ریال2:25:06
11,537.7 ریال2:21:06
11,534.2 ریال2:17:01
11,595 ریال2:13:02
11,544.9 ریال2:08:58
11,518.6 ریال2:05:01
11,524.5 ریال2:01:22
11,509.7 ریال1:57:01
11,516.4 ریال1:53:01
11,554.6 ریال1:49:05
11,598.7 ریال1:45:00
11,569.1 ریال1:41:07
11,459.6 ریال1:37:07
11,523.2 ریال1:33:03
11,525.4 ریال1:29:03
11,541.4 ریال1:25:05
11,516.2 ریال1:17:08
11,496.6 ریال1:13:05
11,505.8 ریال1:09:03
11,605.9 ریال1:05:09
11,607.7 ریال1:01:22
11,505.6 ریال0:57:05
11,506 ریال0:53:03
11,516.5 ریال0:49:03
11,516.4 ریال0:45:00
11,559.6 ریال0:41:09
11,496.6 ریال0:37:05
11,482.3 ریال0:33:05
11,445.4 ریال0:29:02
11,360.7 ریال0:25:06
11,359.8 ریال0:21:08
11,095.6 ریال0:17:01
11,095.9 ریال0:13:04
11,112.6 ریال0:08:59
11,044.6 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات