شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BHD/AUD Ask

شاخص بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تغییر روزانه زمان نمودار
دلار / دلار استرالیا 1.4738 1.4708 1.4815 1.4758 (0.16%) 0.0024 ۲۱:۵۹:۱۸
پوند / دلار استرالیا 1.8595 1.8595 1.8595 1.8595 (0.06%) 0.0011 ۰۳:۰۶:۰۷
یورو / دلار استرالیا 0 1.6239 1.6239 1.6239 (0%) 0 ۲۰ مهر
AED/AUD 0 0.4007 0.4007 0.4007 (0%) 0 ۲۰ مهر
BRL/AUD 0 0.3581 0.3581 0.3581 (0%) 0 ۲۰ مهر
CAD/AUD 1.1154 1.1154 1.1154 1.1154 (0.11%) 0.0012 ۰۳:۰۶:۰۷
CHF/AUD 1.4752 1.4752 1.4752 1.4752 (0.05%) 0.0007 ۰۳:۰۶:۰۷
JPY/AUD 0.0136 0.0136 0.0136 0.0136 (0.74%) 0.0001 ۱۴:۱۲:۰۷
NZD/AUD 0.9316 0.9316 0.9316 0.9316 (0.1%) 0.0009 ۰۳:۰۶:۰۷
SGD/AUD 1.0729 1.0729 1.0729 1.0729 (0.12%) 0.0013 ۰۳:۰۶:۰۷
ARS/AUD 0.0256 0.0254 0.0256 0.0254 (0.39%) 0.0001 ۱۳:۰۰:۱۴
CNY/AUD 0.2081 0.2081 0.2081 0.2081 (0.24%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۷
DKK/AUD 0 0.2174 0.2174 0.2174 (0%) 0 ۲۰ مهر
HKD/AUD 0.1877 0.1877 0.1877 0.1877 (0.05%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
MXN/AUD 0.0762 0.0762 0.0762 0.0762 (0.13%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
NOK/AUD 0 0.1616 0.1619 0.1618 (0%) 0 ۳۱ مرداد
PLN/AUD 0 0.3661 0.3667 0.3664 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SAR/AUD 0 0.362 0.3625 0.3624 (0%) 0 ۳۱ مرداد
SEK/AUD 0 0.15 0.15 0.15 (0%) 0 ۲۰ مهر
THB/AUD 0 0.0483 0.0483 0.0483 (0%) 0 ۲۰ مهر
TRY/AUD 0 0.2233 0.2244 0.2236 (0%) 0 ۳۱ مرداد
TWD/AUD 0 0.048 0.048 0.048 (0%) 0 ۲۰ مهر
VEF/AUD 0 0.0117 0.0118 0.0117 (0%) 0 ۱۵ تیر
ZAR/AUD 0 0.0995 0.0995 0.0995 (0%) 0 ۲۰ مهر
RUB/AUD 0.023 0.0229 0.023 0.0229 (0%) 0 ۱۴:۱۲:۰۷
KRW/AUD 0.1243 0.1243 0.1243 0.1243 (0.08%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
IDR/AUD 0.0105 0.0104 0.0105 0.0104 (0%) 0 ۰۴:۴۲:۰۷
BHD/EUR 0 2.3895 2.3895 2.3895 (0%) 0 ۲۰ مهر
BHD/PKR 0 414.79 414.79 414.79 (0%) 0 ۲۰ مهر
BHD/INR 0 184.9844 185.1759 185.1729 (0%) 0 ۳۱ مرداد
BGN/AUD 0.8308 0.8308 0.8308 0.8308 (0.06%) 0.0005 ۰۳:۰۶:۰۷
BTC/AUD 12236.4 12236.4 12236.4 12236.4 (0.27%) 33.2 ۰۳:۰۶:۰۷
CLP/AUD 0 0.0021 0.0021 0.0021 (0%) 0 ۲۰ مهر
HRK/AUD 0 0.2186 0.2186 0.2186 (0%) 0 ۲۰ مهر
INR/AUD 0.0207 0.0207 0.0207 0.0207 (0.48%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
LTL/AUD 0.5019 0.5019 0.5019 0.5019 (0.04%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
MAD/AUD 0.1523 0.1523 0.1523 0.1523 (0.13%) 0.0002 ۰۳:۰۶:۰۷
MYR/AUD 0.3516 0.3516 0.3516 0.3516 (0.03%) 0.0001 ۰۳:۰۶:۰۷
PGK/AUD 0 0.4321 0.4321 0.4321 (0%) 0 ۲۰ مهر
PHP/AUD 0.0285 0.0285 0.0285 0.0285 (0.35%) 0.0001 ۱۰:۱۲:۰۸
XAG/AUD 25.7 25.7 25.7 25.7 (0.27%) 0.07 ۰۳:۰۶:۰۷
XAU/AUD 2184.7 2184.7 2184.7 2184.7 (0.22%) 4.8 ۰۳:۰۶:۰۷
BHD/USD 2.6359 2.634 2.6513 2.6389 (0.1%) 0.0027 ۲۱:۳۷:۲۲
BHD/AUD 0 3.39 3.39 3.39 (0%) 0 ۱۰ بهمن
BHD/CAD 0 3.3027 3.3027 3.3027 (0%) 0 ۱۰ بهمن