کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/INR bitbns

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
6,499 6,499 6,499 6,499 2018/11/28 1397/09/07 1397-09-07

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص BCHSV/INR bitbns