کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/BTC okex

  • نرخ فعلی:0.0136
  • بالاترین قیمت روز:0.0136
  • پایین ترین قیمت روز:0.0131
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0133
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۶:۵۹
  • نرخ روز گذشته:0.0132
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC okex در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC okex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0136 ریال16:16:59
0.0134 ریال16:12:58
0.0133 ریال16:09:00
0.0132 ریال15:01:21
0.0131 ریال14:28:58
0.0132 ریال14:25:08
0.0131 ریال13:57:07
0.0132 ریال13:53:08
0.0131 ریال12:33:12
0.0132 ریال12:29:00
0.0131 ریال12:17:00
0.0132 ریال12:09:00
0.0131 ریال11:32:58
0.0132 ریال11:12:58
0.0133 ریال11:04:52
0.0132 ریال10:56:57
0.0133 ریال10:52:57
0.0132 ریال10:48:56
0.0133 ریال10:40:58
0.0132 ریال10:32:55
0.0133 ریال8:32:51
0.0132 ریال8:28:51
0.0133 ریال8:20:52
0.0132 ریال8:01:03
0.0133 ریال6:36:53
0.0132 ریال6:28:50
0.0133 ریال6:08:52
0.0132 ریال4:44:49
0.0133 ریال4:36:52
0.0132 ریال0:52:52
0.0133 ریال0:48:54
0.0132 ریال0:32:53
0.0133 ریال0:28:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات