کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/BTC kucoin

  • نرخ فعلی:0.0135
  • بالاترین قیمت روز:0.0145
  • پایین ترین قیمت روز:0.0113
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0116
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.0115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:17.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC kucoin در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC kucoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0135 ریال19:33:18
0.0133 ریال19:29:19
0.0135 ریال19:25:18
0.0137 ریال19:21:18
0.0138 ریال19:13:15
0.0139 ریال18:57:11
0.0138 ریال18:53:17
0.0145 ریال18:49:20
0.0139 ریال18:41:19
0.0137 ریال18:37:16
0.0142 ریال18:33:09
0.0144 ریال18:29:17
0.014 ریال18:25:24
0.013 ریال18:21:25
0.0123 ریال18:17:20
0.0124 ریال18:13:15
0.0115 ریال18:09:18
0.0114 ریال16:17:18
0.0113 ریال16:13:22
0.0114 ریال16:09:21
0.0113 ریال16:01:41
0.0114 ریال15:17:20
0.0113 ریال15:13:22
0.0114 ریال15:05:23
0.0113 ریال14:53:22
0.0114 ریال14:37:25
0.0113 ریال14:33:36
0.0114 ریال14:05:26
0.0113 ریال13:57:26
0.0114 ریال13:41:46
0.0113 ریال13:29:30
0.0114 ریال12:21:56
0.0113 ریال11:29:26
0.0114 ریال11:05:39
0.0113 ریال10:49:21
0.0114 ریال10:33:24
0.0115 ریال10:21:16
0.0114 ریال10:17:09
0.0115 ریال10:01:33
0.0116 ریال9:49:06
0.0114 ریال8:29:03
0.0113 ریال8:24:59
0.0114 ریال8:04:57
0.0115 ریال7:37:07
0.0116 ریال7:21:13
0.0115 ریال5:01:18
0.0114 ریال4:41:10
0.0115 ریال4:33:01
0.0116 ریال4:25:06
0.0117 ریال4:05:05
0.0116 ریال4:01:18
0.0117 ریال3:45:02
0.0118 ریال3:33:01
0.0117 ریال3:01:16
0.0115 ریال2:57:01
0.0116 ریال2:49:00
0.0118 ریال2:37:05
0.0116 ریال2:29:00
0.0117 ریال2:13:00
0.0116 ریال2:05:01
0.0117 ریال2:01:20
0.0116 ریال1:29:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات