کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/BTC hitbtc

  • نرخ فعلی:0.0133
  • بالاترین قیمت روز:0.0142
  • پایین ترین قیمت روز:0.0112
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0114
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۷:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.0113
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:17.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC hitbtc در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC hitbtc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0133 ریال22:57:07
0.0134 ریال22:53:09
0.0133 ریال22:49:13
0.0134 ریال22:25:15
0.0133 ریال22:21:11
0.0134 ریال22:05:15
0.0133 ریال21:53:11
0.0132 ریال21:45:12
0.0131 ریال21:05:16
0.0132 ریال20:57:09
0.0131 ریال20:49:14
0.013 ریال20:41:18
0.0131 ریال20:37:15
0.0132 ریال20:33:10
0.0133 ریال20:21:17
0.0134 ریال20:09:12
0.0132 ریال20:05:18
0.0131 ریال20:01:34
0.0132 ریال19:57:17
0.0133 ریال19:53:12
0.0132 ریال19:37:16
0.0133 ریال19:25:18
0.0136 ریال19:13:15
0.0137 ریال19:09:13
0.0136 ریال19:05:17
0.0138 ریال19:01:42
0.0137 ریال18:57:11
0.0138 ریال18:53:17
0.0141 ریال18:49:20
0.0139 ریال18:45:15
0.0137 ریال18:41:18
0.0136 ریال18:37:16
0.014 ریال18:33:09
0.0142 ریال18:29:16
0.0139 ریال18:25:24
0.0134 ریال18:21:25
0.0122 ریال18:17:20
0.0123 ریال18:13:15
0.0115 ریال18:09:17
0.0114 ریال18:05:20
0.0113 ریال17:25:21
0.0112 ریال17:21:20
0.0113 ریال16:17:18
0.0114 ریال16:01:41
0.0113 ریال15:13:22
0.0114 ریال15:09:22
0.0113 ریال15:01:46
0.0114 ریال14:45:24
0.0112 ریال14:37:25
0.0113 ریال14:17:26
0.0112 ریال14:09:29
0.0113 ریال13:03:47
0.0112 ریال11:21:36
0.0113 ریال10:05:11
0.0114 ریال9:45:01
0.0113 ریال9:01:20
0.0112 ریال8:56:59
0.0113 ریال8:52:59
0.0112 ریال8:44:57
0.0113 ریال8:37:00
0.0112 ریال8:24:59
0.0113 ریال8:21:03
0.0112 ریال8:16:59
0.0113 ریال8:13:01
0.0112 ریال8:04:57
0.0113 ریال7:56:55
0.0114 ریال7:41:09
0.0113 ریال7:37:07
0.0114 ریال7:17:01
0.0115 ریال7:05:08
0.0114 ریال5:37:02
0.0113 ریال5:33:01
0.0114 ریال5:21:01
0.0113 ریال5:17:01
0.0114 ریال4:56:59
0.0113 ریال4:44:59
0.0114 ریال4:29:04
0.0115 ریال4:25:06
0.0116 ریال3:57:06
0.0115 ریال3:48:59
0.0116 ریال1:53:00
0.0115 ریال1:49:01
0.0116 ریال1:37:05
0.0115 ریال1:33:02
0.0116 ریال1:29:03
0.0115 ریال1:25:04
0.0114 ریال0:17:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات