کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/BTC bitfinex

  • نرخ فعلی:0.0133
  • بالاترین قیمت روز:0.0141
  • پایین ترین قیمت روز:0.0112
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0115
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.0114
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0019

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC bitfinex در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC bitfinex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0133 ریال20:21:17
0.0134 ریال20:09:12
0.0131 ریال20:05:18
0.0132 ریال19:57:17
0.0134 ریال19:53:12
0.0132 ریال19:37:16
0.0134 ریال19:25:18
0.0137 ریال19:21:18
0.0136 ریال19:17:15
0.0137 ریال19:13:15
0.0138 ریال19:09:13
0.0137 ریال19:05:17
0.0138 ریال19:01:42
0.0137 ریال18:57:11
0.0138 ریال18:53:17
0.0139 ریال18:45:15
0.0138 ریال18:41:19
0.0135 ریال18:37:16
0.014 ریال18:33:09
0.0141 ریال18:29:17
0.014 ریال18:25:24
0.0135 ریال18:21:25
0.0121 ریال18:17:20
0.0125 ریال18:13:15
0.0116 ریال18:09:18
0.0114 ریال17:41:28
0.0113 ریال17:05:26
0.0114 ریال16:05:24
0.0113 ریال14:01:51
0.0114 ریال13:33:58
0.0113 ریال13:03:47
0.0112 ریال11:29:26
0.0113 ریال10:33:24
0.0114 ریال9:41:11
0.0113 ریال8:08:57
0.0112 ریال8:04:57
0.0113 ریال8:01:12
0.0114 ریال7:37:07
0.0115 ریال6:29:00
0.0114 ریال4:56:59
0.0113 ریال4:44:59
0.0114 ریال4:41:10
0.0115 ریال4:29:04
0.0116 ریال4:05:05
0.0115 ریال3:57:06
0.0116 ریال3:48:59
0.0117 ریال3:25:05
0.0116 ریال3:21:03
0.0117 ریال3:05:00
0.0116 ریال1:41:05
0.0115 ریال1:33:03
0.0116 ریال1:25:05
0.0115 ریال1:17:04
0.0114 ریال0:33:07
0.0115 ریال0:21:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات