کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/BTC bit-z

  • نرخ فعلی:0.0131
  • بالاترین قیمت روز:0.0143
  • پایین ترین قیمت روز:0.0126
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.013
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۱۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.0129
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC bit-z در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHSV/BTC bit-z در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0131 ریال19:13:12
0.0132 ریال19:09:12
0.0131 ریال19:05:12
0.0132 ریال18:53:10
0.0133 ریال18:49:14
0.0132 ریال18:37:17
0.0131 ریال18:29:07
0.013 ریال18:05:13
0.0131 ریال17:41:16
0.013 ریال17:25:13
0.0131 ریال17:17:11
0.013 ریال17:13:16
0.0131 ریال17:09:09
0.013 ریال16:53:11
0.0131 ریال16:45:02
0.013 ریال16:41:13
0.0131 ریال16:37:12
0.0132 ریال16:29:12
0.0131 ریال16:25:15
0.0132 ریال16:09:08
0.0131 ریال15:41:23
0.0132 ریال15:25:19
0.0131 ریال14:53:15
0.0132 ریال14:49:18
0.0131 ریال14:45:16
0.013 ریال14:25:22
0.0131 ریال14:21:16
0.013 ریال14:09:20
0.0129 ریال14:05:15
0.013 ریال14:01:40
0.0129 ریال13:41:20
0.013 ریال13:17:19
0.0129 ریال13:13:26
0.0128 ریال13:09:20
0.0129 ریال13:05:43
0.0128 ریال12:37:25
0.0129 ریال12:33:28
0.013 ریال12:21:37
0.0131 ریال12:17:24
0.013 ریال12:09:22
0.0129 ریال12:05:25
0.013 ریال11:57:24
0.0131 ریال11:49:11
0.0132 ریال11:45:08
0.0129 ریال11:41:14
0.0128 ریال11:25:28
0.0129 ریال11:21:29
0.0127 ریال11:17:19
0.0128 ریال11:09:16
0.0127 ریال11:05:20
0.0128 ریال11:01:44
0.0126 ریال10:41:22
0.0128 ریال10:17:11
0.0127 ریال10:09:06
0.0128 ریال10:05:10
0.013 ریال10:01:20
0.0129 ریال9:57:09
0.013 ریال9:53:10
0.0131 ریال9:29:04
0.0132 ریال8:21:05
0.0133 ریال8:08:57
0.0132 ریال7:48:58
0.0133 ریال7:28:56
0.0134 ریال7:24:57
0.0132 ریال7:20:58
0.0133 ریال7:12:59
0.0132 ریال7:08:55
0.0133 ریال7:01:16
0.0132 ریال6:44:58
0.0133 ریال6:36:56
0.0134 ریال6:28:57
0.0133 ریال6:20:57
0.0134 ریال6:16:53
0.0133 ریال6:13:40
0.0133 ریال6:13:39
0.0133 ریال6:12:57
0.0135 ریال5:52:58
0.0136 ریال5:48:53
0.0135 ریال5:44:54
0.0134 ریال5:29:01
0.0135 ریال5:16:53
0.0134 ریال5:12:56
0.0135 ریال5:08:57
0.0133 ریال5:04:53
0.0134 ریال4:52:53
0.0135 ریال4:48:56
0.0136 ریال4:44:54
0.0137 ریال4:28:58
0.0136 ریال4:24:55
0.0139 ریال4:16:58
0.0141 ریال4:08:55
0.0143 ریال4:04:55
0.014 ریال3:56:55
0.0139 ریال3:52:56
0.0138 ریال3:48:59
0.014 ریال3:44:58
0.0143 ریال3:41:00
0.0137 ریال3:36:54
0.0132 ریال3:24:56
0.0131 ریال3:20:57
0.013 ریال2:52:56
0.0131 ریال2:48:57
0.013 ریال2:32:57
0.0129 ریال2:28:56
0.013 ریال2:24:58
0.0129 ریال2:16:52
0.0128 ریال2:12:54
0.013 ریال2:08:55
0.0129 ریال2:04:53
0.013 ریال1:49:03
0.0129 ریال1:29:01
0.0128 ریال1:24:59
0.0129 ریال1:12:58
0.013 ریال1:04:58
0.0131 ریال1:01:25
0.0129 ریال0:56:59
0.0128 ریال0:49:00
0.013 ریال0:32:56
0.0129 ریال0:28:54
0.013 ریال0:24:58
0.0129 ریال0:16:57
0.013 ریال0:04:55
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات