کالایاب
شاخص یاب

BCHASV/BTC coinex

  • نرخ فعلی:0.0131
  • بالاترین قیمت روز:0.0135
  • پایین ترین قیمت روز:0.013
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0134
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۴:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.0135
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک BCHASV/BTC coinex در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHASV/BTC coinex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0131 ریال18:44:56
0.013 ریال18:40:59
0.0131 ریال18:36:59
0.013 ریال18:28:58
0.0131 ریال18:12:57
0.0132 ریال17:28:54
0.0131 ریال17:04:59
0.0132 ریال12:44:56
0.0131 ریال12:33:01
0.0132 ریال12:28:59
0.0131 ریال12:04:56
0.0132 ریال11:36:57
0.0131 ریال11:32:54
0.0132 ریال11:16:54
0.0133 ریال9:16:53
0.0132 ریال8:56:50
0.0133 ریال8:44:49
0.0132 ریال8:28:50
0.0133 ریال8:24:54
0.0132 ریال8:20:56
0.0133 ریال8:16:51
0.0132 ریال8:12:52
0.0133 ریال7:56:49
0.0132 ریال7:52:50
0.0133 ریال7:16:52
0.0134 ریال7:12:52
0.0133 ریال7:04:51
0.0134 ریال6:56:51
0.0133 ریال6:04:53
0.0134 ریال6:01:08
0.0133 ریال5:44:56
0.0134 ریال5:36:58
0.0133 ریال5:24:57
0.0132 ریال5:16:57
0.0133 ریال4:48:52
0.0132 ریال4:36:52
0.0133 ریال4:24:52
0.0134 ریال2:28:47
0.0135 ریال2:20:46
0.0134 ریال2:08:50
0.0133 ریال1:00:58
0.0134 ریال0:52:54
0.0133 ریال0:48:52
0.0134 ریال0:04:51
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات