کالایاب
شاخص یاب

BCHASV/BTC abcc

  • نرخ فعلی:0.0114
  • بالاترین قیمت روز:0.0118
  • پایین ترین قیمت روز:0.0112
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0112
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۷:۳۰
  • نرخ روز گذشته:0.0115
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک BCHASV/BTC abcc در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHASV/BTC abcc در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0114 ریال11:17:30
0.0115 ریال11:13:32
0.0114 ریال11:05:39
0.0113 ریال11:02:00
0.0115 ریال10:53:16
0.0114 ریال10:49:21
0.0113 ریال10:45:13
0.0114 ریال10:37:17
0.0115 ریال10:33:24
0.0114 ریال10:25:17
0.0115 ریال10:21:16
0.0114 ریال10:17:08
0.0113 ریال10:13:13
0.0116 ریال10:09:08
0.0113 ریال10:05:11
0.0114 ریال9:57:05
0.0116 ریال9:53:10
0.0115 ریال9:45:01
0.0114 ریال9:41:11
0.0113 ریال9:37:10
0.0114 ریال9:25:06
0.0115 ریال9:17:00
0.0113 ریال9:08:59
0.0115 ریال9:01:20
0.0114 ریال8:52:59
0.0115 ریال8:49:00
0.0114 ریال8:32:58
0.0115 ریال8:29:03
0.0114 ریال8:16:59
0.0115 ریال8:13:01
0.0114 ریال8:04:57
0.0115 ریال7:56:55
0.0114 ریال7:45:00
0.0115 ریال7:41:09
0.0114 ریال7:33:06
0.0115 ریال7:29:07
0.0116 ریال7:21:13
0.0115 ریال7:17:01
0.0116 ریال7:13:07
0.0114 ریال7:09:03
0.0117 ریال7:05:08
0.0114 ریال7:01:19
0.0117 ریال6:57:06
0.0116 ریال6:52:59
0.0114 ریال6:49:02
0.0116 ریال6:45:01
0.0113 ریال6:37:04
0.0115 ریال6:33:00
0.0114 ریال6:29:00
0.0115 ریال6:23:26
0.0115 ریال6:22:47
0.0112 ریال6:15:40
0.0114 ریال6:08:59
0.0113 ریال6:05:45
0.0115 ریال6:01:25
0.0114 ریال5:57:01
0.0116 ریال5:53:03
0.0113 ریال5:49:08
0.0116 ریال5:45:06
0.0114 ریال5:37:02
0.0113 ریال5:29:00
0.0115 ریال5:25:07
0.0114 ریال5:17:01
0.0116 ریال5:13:04
0.0114 ریال5:09:00
0.0113 ریال5:01:17
0.0115 ریال4:53:01
0.0112 ریال4:49:01
0.0114 ریال4:44:59
0.0116 ریال4:41:09
0.0115 ریال4:37:06
0.0114 ریال4:33:01
0.0115 ریال4:25:06
0.0116 ریال4:21:06
0.0115 ریال4:17:01
0.0118 ریال4:13:02
0.0116 ریال4:05:05
0.0115 ریال4:01:18
0.0116 ریال3:48:59
0.0117 ریال3:45:02
0.0116 ریال3:41:04
0.0117 ریال3:37:02
0.0115 ریال3:28:59
0.0117 ریال3:25:05
0.0116 ریال3:21:03
0.0118 ریال3:17:00
0.0116 ریال3:13:04
0.0115 ریال3:09:01
0.0117 ریال3:01:16
0.0115 ریال2:57:01
0.0116 ریال2:44:59
0.0117 ریال2:41:04
0.0115 ریال2:37:05
0.0118 ریال2:33:03
0.0116 ریال2:29:00
0.0117 ریال2:25:00
0.0116 ریال2:21:04
0.0118 ریال2:17:06
0.0117 ریال2:13:00
0.0115 ریال2:08:56
0.0118 ریال2:05:00
0.0116 ریال2:01:20
0.0115 ریال1:53:00
0.0117 ریال1:49:01
0.0115 ریال1:41:05
0.0117 ریال1:37:05
0.0114 ریال1:33:02
0.0116 ریال1:29:03
0.0114 ریال1:25:04
0.0115 ریال1:17:04
0.0113 ریال1:13:04
0.0115 ریال1:09:00
0.0116 ریال1:05:08
0.0115 ریال1:01:20
0.0114 ریال0:57:04
0.0113 ریال0:53:03
0.0116 ریال0:49:10
0.0114 ریال0:45:05
0.0115 ریال0:41:08
0.0114 ریال0:37:02
0.0113 ریال0:29:00
0.0115 ریال0:25:07
0.0113 ریال0:21:06
0.0114 ریال0:17:10
0.0113 ریال0:09:03
0.0112 ریال0:05:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات