کالایاب
شاخص یاب

BCHASV/BCH coinex

  • نرخ فعلی:0.4337
  • بالاترین قیمت روز:0.4379
  • پایین ترین قیمت روز:0.428
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4323
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۴:۵۶
  • نرخ روز گذشته:0.4324
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.3%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک BCHASV/BCH coinex در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHASV/BCH coinex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4337 ریال18:44:56
0.4341 ریال18:40:58
0.4343 ریال18:36:57
0.4338 ریال18:32:59
0.4332 ریال18:29:00
0.4341 ریال18:24:58
0.434 ریال18:20:59
0.4344 ریال18:16:56
0.4347 ریال18:12:57
0.4337 ریال18:08:53
0.434 ریال18:04:59
0.4342 ریال18:01:14
0.4341 ریال17:56:57
0.4347 ریال17:52:53
0.4345 ریال17:48:59
0.4342 ریال17:44:55
0.434 ریال17:40:57
0.4339 ریال17:37:00
0.4327 ریال17:32:56
0.433 ریال17:28:59
0.4327 ریال17:24:59
0.4317 ریال17:21:04
0.4313 ریال17:16:54
0.431 ریال17:13:00
0.4312 ریال17:08:56
0.4303 ریال17:04:57
0.4306 ریال17:01:23
0.4304 ریال16:56:56
0.43 ریال16:52:58
0.4302 ریال16:48:58
0.431 ریال16:44:58
0.4311 ریال16:41:00
0.431 ریال16:37:01
0.4311 ریال16:33:00
0.4308 ریال16:28:57
0.431 ریال16:24:59
0.4311 ریال16:21:02
0.4305 ریال16:08:58
0.4302 ریال16:04:59
0.4303 ریال15:56:58
0.43 ریال15:52:56
0.4302 ریال15:48:57
0.4304 ریال15:41:07
0.4302 ریال15:37:00
0.4298 ریال15:33:00
0.4297 ریال15:28:58
0.4288 ریال15:21:04
0.4286 ریال15:17:00
0.4284 ریال15:13:04
0.428 ریال15:08:58
0.4293 ریال15:04:58
0.4295 ریال15:01:24
0.4302 ریال14:56:59
0.4294 ریال14:49:00
0.4292 ریال14:44:58
0.429 ریال14:41:00
0.4293 ریال14:37:01
0.4288 ریال14:33:01
0.4289 ریال14:29:00
0.4291 ریال14:25:03
0.4295 ریال14:21:07
0.4294 ریال14:16:59
0.4305 ریال14:13:02
0.429 ریال14:09:02
0.4288 ریال14:05:05
0.43 ریال13:57:08
0.4304 ریال13:53:13
0.4305 ریال13:49:09
0.4306 ریال13:44:59
0.4308 ریال13:41:07
0.4309 ریال13:37:07
0.4307 ریال13:33:06
0.4318 ریال13:28:59
0.4316 ریال13:25:09
0.4308 ریال13:21:06
0.4303 ریال13:17:00
0.4306 ریال13:13:01
0.4303 ریال13:09:00
0.4301 ریال13:05:10
0.4305 ریال12:57:00
0.4316 ریال12:53:00
0.4314 ریال12:45:00
0.4312 ریال12:37:01
0.4305 ریال12:28:56
0.4299 ریال12:24:58
0.4307 ریال12:21:03
0.4306 ریال12:16:55
0.4305 ریال12:13:00
0.4292 ریال12:09:00
0.429 ریال12:04:58
0.4313 ریال12:01:23
0.4325 ریال11:56:59
0.4324 ریال11:52:57
0.4325 ریال11:48:55
0.4326 ریال11:44:58
0.4338 ریال11:41:04
0.4339 ریال11:36:59
0.4335 ریال11:25:00
0.4337 ریال11:21:07
0.4344 ریال11:17:00
0.4347 ریال11:12:59
0.4346 ریال11:08:56
0.4348 ریال11:01:22
0.4346 ریال10:56:55
0.4344 ریال10:52:56
0.4346 ریال10:44:59
0.4347 ریال10:40:58
0.4342 ریال10:36:57
0.4322 ریال10:32:56
0.432 ریال10:28:55
0.4325 ریال10:24:57
0.4318 ریال10:08:55
0.4316 ریال10:04:54
0.4315 ریال9:52:51
0.432 ریال9:48:51
0.4327 ریال9:44:54
0.4329 ریال9:40:55
0.4322 ریال9:36:56
0.4328 ریال9:32:53
0.4326 ریال9:28:53
0.4324 ریال9:24:55
0.4331 ریال9:20:53
0.4329 ریال9:17:00
0.4325 ریال9:08:49
0.4329 ریال9:04:56
0.4328 ریال9:01:07
0.4327 ریال8:52:49
0.4326 ریال8:48:53
0.4327 ریال8:44:51
0.4328 ریال8:40:53
0.4327 ریال8:36:52
0.4326 ریال8:32:51
0.4332 ریال8:28:52
0.4328 ریال8:24:52
0.4331 ریال8:20:52
0.4332 ریال8:16:50
0.4334 ریال8:12:51
0.4332 ریال8:08:52
0.4333 ریال8:04:50
0.4345 ریال7:56:53
0.4344 ریال7:52:52
0.4337 ریال7:48:52
0.4335 ریال7:44:51
0.4334 ریال7:32:50
0.4332 ریال7:28:49
0.4348 ریال7:24:53
0.4352 ریال7:20:53
0.4351 ریال7:16:48
0.4352 ریال7:12:49
0.4363 ریال7:08:51
0.4364 ریال7:04:51
0.4361 ریال7:01:01
0.4357 ریال6:56:51
0.4354 ریال6:48:51
0.435 ریال6:44:49
0.4351 ریال6:36:52
0.435 ریال6:32:51
0.4348 ریال6:28:49
0.4352 ریال6:24:54
0.4347 ریال6:20:48
0.4348 ریال6:08:54
0.4351 ریال6:04:51
0.4356 ریال6:01:06
0.4349 ریال5:48:51
0.4348 ریال5:32:51
0.4354 ریال5:28:51
0.4356 ریال5:24:54
0.4352 ریال5:20:53
0.435 ریال5:16:52
0.4348 ریال5:12:53
0.4358 ریال5:08:50
0.4363 ریال5:04:50
0.4361 ریال5:01:04
0.4356 ریال4:56:51
0.4352 ریال4:52:51
0.4355 ریال4:44:54
0.435 ریال4:40:52
0.4357 ریال4:36:52
0.4355 ریال4:32:50
0.4351 ریال4:28:49
0.4348 ریال4:16:49
0.4353 ریال4:04:51
0.4359 ریال3:56:50
0.436 ریال3:52:50
0.4349 ریال3:48:51
0.4357 ریال3:44:51
0.4351 ریال3:40:54
0.435 ریال3:36:50
0.4348 ریال3:32:53
0.4354 ریال3:28:52
0.4353 ریال3:24:55
0.4365 ریال3:20:52
0.4362 ریال3:16:50
0.4365 ریال3:08:51
0.4362 ریال3:04:52
0.437 ریال3:01:07
0.4373 ریال2:56:50
0.4379 ریال2:48:53
0.4377 ریال2:44:51
0.4379 ریال2:40:53
0.4377 ریال2:36:52
0.4374 ریال2:32:52
0.4363 ریال2:28:57
0.436 ریال2:24:54
0.4355 ریال2:20:51
0.4359 ریال2:16:50
0.4361 ریال2:08:51
0.4364 ریال2:04:51
0.4359 ریال1:56:51
0.4351 ریال1:52:48
0.4337 ریال1:48:52
0.434 ریال1:44:50
0.4341 ریال1:40:54
0.433 ریال1:36:50
0.4328 ریال1:32:51
0.4326 ریال1:28:49
0.4329 ریال1:24:51
0.4328 ریال1:20:54
0.4329 ریال1:16:50
0.433 ریال1:08:50
0.4328 ریال1:04:48
0.4329 ریال1:01:05
0.433 ریال0:56:52
0.4327 ریال0:52:49
0.4329 ریال0:48:51
0.4327 ریال0:44:49
0.4321 ریال0:40:53
0.432 ریال0:36:51
0.4309 ریال0:32:51
0.4312 ریال0:28:47
0.4323 ریال0:24:53
0.4327 ریال0:20:52
0.4328 ریال0:12:55
0.4325 ریال0:08:48
0.4323 ریال0:04:52
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات