کالایاب
شاخص یاب

BCHASV/BCH coinex

  • نرخ فعلی:0.2575
  • بالاترین قیمت روز:0.2722
  • پایین ترین قیمت روز:0.245
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.83%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2527
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۵۳:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.2526
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار کندل استیک BCHASV/BCH coinex در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHASV/BCH coinex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2575 ریال19:53:07
0.2544 ریال19:33:12
0.2575 ریال19:29:09
0.2585 ریال19:25:18
0.2579 ریال18:49:14
0.2575 ریال18:45:13
0.2574 ریال18:41:14
0.2572 ریال18:33:09
0.257 ریال18:13:12
0.2577 ریال17:13:16
0.2585 ریال17:01:41
0.2617 ریال16:21:25
0.258 ریال16:13:13
0.2622 ریال15:13:15
0.2539 ریال12:09:22
0.262 ریال11:45:08
0.2514 ریال10:01:20
0.2573 ریال9:57:09
0.262 ریال9:05:01
0.258 ریال8:56:59
0.2645 ریال8:49:00
0.2722 ریال7:04:56
0.2689 ریال5:52:58
0.2671 ریال5:20:56
0.2679 ریال4:32:56
0.2574 ریال4:28:58
0.2686 ریال4:24:55
0.2714 ریال4:16:58
0.2722 ریال4:08:55
0.2706 ریال4:04:55
0.27 ریال3:56:55
0.2698 ریال3:48:59
0.2692 ریال3:44:58
0.2684 ریال3:41:00
0.2604 ریال3:36:55
0.2566 ریال3:32:55
0.2558 ریال3:24:56
0.2545 ریال2:48:57
0.2558 ریال2:36:56
0.2552 ریال2:32:57
0.255 ریال2:28:56
0.2548 ریال2:24:58
0.2546 ریال2:21:00
0.2543 ریال2:08:55
0.245 ریال1:04:58
0.25 ریال0:52:58
0.2531 ریال0:36:57
0.2527 ریال0:08:58
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات