کالایاب
شاخص یاب

BCH/USD Ask

  • نرخ فعلی:317.762
  • بالاترین قیمت روز:319.122
  • پایین ترین قیمت روز:311.636
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.09
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.61%
  • نرخ بازگشایی بازار:314.545
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۳:۰۴
  • نرخ روز گذشته:315.014
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.748

نمودار کندل استیک BCH/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BCH/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
317.762 ریال7:13:04
317.93 ریال7:11:04
317.865 ریال7:09:06
317.861 ریال7:07:04
319.081 ریال7:05:05
319.081 ریال7:05:04
318.441 ریال7:03:05
317.817 ریال7:01:04
317.445 ریال6:59:04
317.516 ریال6:57:06
317.673 ریال6:55:05
317.673 ریال6:55:04
317.403 ریال6:53:04
317.336 ریال6:51:06
317.239 ریال6:49:04
317.136 ریال6:47:04
317.318 ریال6:45:07
317.598 ریال6:43:04
317.734 ریال6:41:04
317.375 ریال6:39:07
317.306 ریال6:37:04
317.26 ریال6:35:05
317.26 ریال6:35:04
317.226 ریال6:33:06
317.027 ریال6:31:04
317.228 ریال6:29:03
317.264 ریال6:27:06
317.262 ریال6:25:04
317.262 ریال6:25:04
317.153 ریال6:23:04
317.111 ریال6:21:06
317.362 ریال6:19:04
317.612 ریال6:17:03
317.725 ریال6:15:07
317.743 ریال6:13:04
317.836 ریال6:11:04
317.899 ریال6:09:06
317.913 ریال6:07:03
317.708 ریال6:06:06
318.007 ریال6:03:06
319.122 ریال6:01:04
317.999 ریال5:59:03
317.621 ریال5:57:06
317.264 ریال5:55:05
317.264 ریال5:55:04
317.536 ریال5:53:03
316.872 ریال5:51:07
316.535 ریال5:49:04
316.552 ریال5:47:03
316.583 ریال5:45:07
316.494 ریال5:43:04
316.491 ریال5:41:03
316.274 ریال5:39:07
316.209 ریال5:37:04
316.177 ریال5:35:04
316.177 ریال5:35:04
316.164 ریال5:33:05
316.18 ریال5:31:03
316.179 ریال5:29:03
316.181 ریال5:27:07
316.261 ریال5:25:04
316.261 ریال5:25:03
316.109 ریال5:23:03
316.313 ریال5:21:05
316.167 ریال5:19:03
316.107 ریال5:17:03
315.849 ریال5:15:07
315.853 ریال5:13:04
315.918 ریال5:11:03
316.337 ریال5:09:06
315.958 ریال5:07:04
316.075 ریال5:05:04
316.075 ریال5:05:03
316.066 ریال5:03:05
316.038 ریال5:01:04
316.084 ریال4:59:04
316.222 ریال4:57:06
316.193 ریال4:55:04
316.193 ریال4:55:04
316.279 ریال4:53:03
316.048 ریال4:51:05
316.033 ریال4:49:03
316.229 ریال4:47:03
316.11 ریال4:45:06
316.21 ریال4:43:03
316.429 ریال4:41:03
316.267 ریال4:39:06
316.465 ریال4:37:03
316.583 ریال4:35:04
316.583 ریال4:35:03
316.162 ریال4:31:03
316.107 ریال4:29:03
315.968 ریال4:27:06
316.316 ریال4:25:04
316.316 ریال4:25:03
316.571 ریال4:23:03
316.701 ریال4:21:06
316.542 ریال4:19:03
316.747 ریال4:17:03
315.66 ریال4:15:06
315.466 ریال4:13:03
315.355 ریال4:11:04
315.44 ریال4:09:06
315.489 ریال4:07:03
315.621 ریال4:05:04
315.621 ریال4:05:03
315.443 ریال4:03:05
315.47 ریال4:01:04
316.058 ریال3:59:03
315.834 ریال3:57:06
315.802 ریال3:55:04
315.802 ریال3:55:04
315.872 ریال3:53:03
315.825 ریال3:51:06
313.734 ریال3:49:03
313.425 ریال3:47:03
313.381 ریال3:45:06
313.242 ریال3:43:03
313.355 ریال3:41:03
312.914 ریال3:39:06
312.268 ریال3:37:03
312.031 ریال3:35:05
312.031 ریال3:35:04
312.287 ریال3:33:06
311.636 ریال3:31:04
312.287 ریال3:29:04
312.606 ریال3:27:05
312.721 ریال3:25:04
312.721 ریال3:25:03
312.903 ریال3:23:03
313.128 ریال3:21:06
313.166 ریال3:19:03
313.108 ریال3:17:04
313.499 ریال3:15:07
313.499 ریال3:15:07
313.056 ریال3:13:03
313.346 ریال3:11:04
313 ریال3:09:06
312.971 ریال3:07:04
312.937 ریال3:05:04
312.937 ریال3:05:03
313.264 ریال3:03:05
313.512 ریال3:01:04
313.511 ریال2:59:04
313.383 ریال2:57:05
313.333 ریال2:55:05
313.333 ریال2:55:04
313.301 ریال2:53:03
313.173 ریال2:51:05
313.255 ریال2:49:04
313.229 ریال2:47:03
313.535 ریال2:45:06
313.352 ریال2:43:03
313.138 ریال2:41:04
313.127 ریال2:39:05
313.029 ریال2:37:04
313.073 ریال2:35:04
313.073 ریال2:35:03
312.95 ریال2:33:05
312.916 ریال2:31:04
312.913 ریال2:29:03
312.95 ریال2:27:06
312.922 ریال2:25:04
312.922 ریال2:25:04
312.836 ریال2:23:04
312.472 ریال2:21:06
312.593 ریال2:19:03
312.654 ریال2:17:04
312.673 ریال2:15:06
312.736 ریال2:13:04
313.15 ریال2:11:04
313.052 ریال2:09:06
313.006 ریال2:07:03
313.161 ریال2:05:04
313.161 ریال2:05:03
313.209 ریال2:03:06
313.631 ریال2:01:04
314.406 ریال1:59:04
313.076 ریال1:57:06
313.46 ریال1:55:05
313.46 ریال1:55:04
313.228 ریال1:53:04
313.328 ریال1:51:06
313.874 ریال1:49:03
313.925 ریال1:47:03
313.596 ریال1:45:06
313.586 ریال1:43:04
313.884 ریال1:41:03
312.903 ریال1:39:05
313.64 ریال1:37:03
313.882 ریال1:35:04
313.882 ریال1:35:04
313.821 ریال1:33:06
313.454 ریال1:31:04
313.486 ریال1:29:03
313.042 ریال1:27:06
312.953 ریال1:25:03
312.962 ریال1:23:03
312.983 ریال1:21:06
313.124 ریال1:19:03
313.257 ریال1:17:04
313.209 ریال1:15:07
313.209 ریال1:15:07
313.075 ریال1:13:03
312.878 ریال1:11:03
313.068 ریال1:09:06
313.349 ریال1:07:03
313.435 ریال1:05:04
313.435 ریال1:05:03
313.451 ریال1:03:06
313.42 ریال1:01:04
313.398 ریال0:59:03
313.76 ریال0:57:06
314.449 ریال0:55:04
314.344 ریال0:53:03
314.813 ریال0:51:06
314.602 ریال0:49:03
314.402 ریال0:47:04
314.531 ریال0:45:08
314.531 ریال0:45:08
313.959 ریال0:43:04
313.962 ریال0:41:04
314.171 ریال0:39:05
314.159 ریال0:37:03
314.238 ریال0:35:05
314.238 ریال0:35:04
314.217 ریال0:33:07
314.226 ریال0:31:03
314.137 ریال0:29:03
314.186 ریال0:27:06
314.466 ریال0:25:04
314.466 ریال0:25:04
314.443 ریال0:23:04
314.795 ریال0:21:06
314.987 ریال0:19:04
315.104 ریال0:17:03
315.049 ریال0:15:08
315.049 ریال0:15:07
314.848 ریال0:13:04
315.148 ریال0:11:04
314.255 ریال0:09:06
314.531 ریال0:07:04
314.488 ریال0:06:07
314.545 ریال0:04:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات