صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

  • نرخ فعلی:2566.5
  • بالاترین قیمت روز:2566.5
  • پایین ترین قیمت روز:2549.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,554
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۴:۵۵
  • نرخ روز گذشته:2,549.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:17

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,566.5 ریال6:14:55
2,559 ریال6:13:29
2,566.5 ریال6:12:31
2,559 ریال6:11:28
2,566.5 ریال6:07:32
2,559 ریال6:00:44
2,566.5 ریال5:59:29
2,559 ریال5:54:31
2,554 ریال5:53:31
2,559 ریال5:51:38
2,554 ریال5:50:40
2,559 ریال5:47:33
2,554 ریال5:46:34
2,559 ریال5:44:35
2,554 ریال2:00:39
2,549.5 ریال1:59:26
2,554 ریال1:57:27
2,549.5 ریال1:56:27
2,554 ریال1:54:26
2,549.5 ریال1:51:29
2,554 ریال1:50:29
نظرات