صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

  • نرخ فعلی:2504
  • بالاترین قیمت روز:2537.5
  • پایین ترین قیمت روز:2500.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,521
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۱:۱۷
  • نرخ روز گذشته:2,508
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,504 ریال20:51:17
2,500.5 ریال20:49:17
2,504 ریال20:46:15
2,500.5 ریال20:40:18
2,504 ریال20:39:16
2,500.5 ریال20:32:16
2,504.5 ریال20:30:21
2,500.5 ریال20:29:15
2,504.5 ریال19:47:17
2,523 ریال19:46:16
2,504.5 ریال19:44:16
2,523 ریال19:42:17
2,504.5 ریال19:41:15
2,523 ریال19:40:18
2,504.5 ریال19:39:17
2,523 ریال19:32:17
2,504.5 ریال19:31:16
2,523 ریال18:21:18
2,537.5 ریال18:20:19
2,523 ریال18:15:21
2,537.5 ریال18:14:15
2,523 ریال18:13:16
2,537.5 ریال18:12:18
2,523 ریال18:11:14
2,537.5 ریال18:08:18
2,523 ریال18:06:18
2,537.5 ریال16:21:14
2,521 ریال16:20:16
2,537.5 ریال16:15:16
2,521 ریال16:14:16
2,537.5 ریال16:13:16
2,521 ریال16:12:16
2,537.5 ریال16:10:17
2,521 ریال10:56:14
2,508 ریال10:55:15
2,521 ریال10:51:14
2,508 ریال10:49:16
2,521 ریال10:48:15
2,508 ریال10:47:14
2,521 ریال10:46:14
2,508 ریال10:45:16
2,521 ریال10:44:14
نظرات