صفحات مرتبط

بازار آمریکا / روی (CME)

  • نرخ فعلی:3055
  • بالاترین قیمت روز:3055
  • پایین ترین قیمت روز:3029.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,030
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۱:۱۹
  • نرخ روز گذشته:3,029.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.84%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,055 ریال21:01:19
3,030 ریال20:59:17
3,055 ریال20:58:18
3,030 ریال20:57:18
3,055 ریال20:54:17
3,030 ریال20:53:18
3,055 ریال20:52:17
3,030 ریال20:45:18
3,055 ریال20:44:17
3,030 ریال18:53:18
3,029.5 ریال18:51:18
3,030 ریال18:50:19
3,029.5 ریال18:49:19
3,030 ریال18:47:21
3,029.5 ریال18:45:19
3,030 ریال18:44:17
3,029.5 ریال18:43:18
3,030 ریال18:41:18
3,029.5 ریال18:40:20
3,030 ریال18:39:18
3,029.5 ریال18:38:17
3,030 ریال18:36:17
نظرات