صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

  • نرخ فعلی:2354
  • بالاترین قیمت روز:2507.5
  • پایین ترین قیمت روز:2354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:153.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,354
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2,507.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:153.5

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,354 ریال1:05:12
2,507.5 ریال1:04:11
2,354 ریال1:03:12
2,507.5 ریال1:02:11
2,354 ریال0:57:12
2,507.5 ریال0:54:13
2,354 ریال0:52:13
2,507.5 ریال0:51:13
2,354 ریال0:50:13
2,507.5 ریال0:48:12
2,354 ریال0:47:12
نظرات