شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روی

  • نرخ فعلی:2507.5
  • بالاترین قیمت روز:2518.5
  • پایین ترین قیمت روز:2489
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,495
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۲۷:۴۵
  • نرخ روز گذشته:2,498
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.38%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:9.5

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,507.5 ریال11:27:45
2,507.25 ریال11:27:33
2,507.5 ریال11:27:10
2,507.25 ریال11:27:07
2,508.25 ریال11:26:11
2,508.5 ریال11:26:07
2,508.75 ریال11:25:44
2,508.5 ریال11:25:18
2,508.25 ریال11:25:15
2,508.5 ریال11:25:11
2,508.75 ریال11:24:25
2,508.5 ریال11:23:44
2,508.75 ریال11:23:37
2,509 ریال11:22:17
2,508.5 ریال11:22:10
2,508.25 ریال11:22:06
2,508.5 ریال11:21:52
2,508.25 ریال11:21:14
2,508.5 ریال11:19:49
2,508.25 ریال11:19:45
2,508.75 ریال11:19:35
2,508.25 ریال11:18:09
2,508.5 ریال11:18:05
2,509.75 ریال11:17:30
2,509.5 ریال11:16:07
2,509.25 ریال11:15:42
2,509.5 ریال11:13:34
2,509.25 ریال11:13:22
2,509.5 ریال11:13:07
2,509.25 ریال11:12:41
2,509 ریال11:12:16
2,509.75 ریال11:12:06
2,509.25 ریال11:09:12
2,509.75 ریال11:08:06
2,509.5 ریال11:05:15
2,509 ریال11:05:08
2,507.75 ریال11:04:44
2,507.5 ریال11:02:05
2,506.75 ریال11:01:50
2,507 ریال11:00:35
2,508 ریال10:59:49
2,507.75 ریال10:59:35
2,509 ریال10:58:40
2,508.5 ریال10:57:14
2,509.25 ریال10:56:25
2,509.5 ریال10:56:06
2,509 ریال10:54:56
2,509.25 ریال10:54:40
2,508.75 ریال10:54:35
2,509 ریال10:50:27
2,509.25 ریال10:50:19
2,509.75 ریال10:49:40
2,509 ریال10:49:35
2,508.75 ریال10:48:56
2,509 ریال10:47:44
2,508.75 ریال10:47:33
2,509 ریال10:47:30
2,508.75 ریال10:45:48
2,512.5 ریال10:45:37
2,511 ریال10:44:45
2,511.75 ریال10:42:08
2,511.25 ریال10:42:05
2,511 ریال10:40:30
2,510.5 ریال10:39:42
2,510 ریال10:39:22
2,511 ریال10:39:19
2,511.75 ریال10:38:46
2,512 ریال10:38:37
2,512.25 ریال10:38:32
2,513.75 ریال10:38:30
2,513.5 ریال10:38:13
2,513 ریال10:38:10
2,514 ریال10:37:19
2,513.75 ریال10:37:07
2,512.5 ریال10:33:48
2,513.75 ریال10:32:05
2,514 ریال10:31:42
2,514.5 ریال10:31:32
2,512.5 ریال10:31:06
2,512.25 ریال10:29:43
2,512 ریال10:29:28
2,511.5 ریال10:29:05
2,511.25 ریال10:28:39
2,510.75 ریال10:28:06
2,509.5 ریال10:27:33
2,509.25 ریال10:27:08
2,508.25 ریال10:27:05
2,509 ریال10:26:52
2,508.75 ریال10:26:35
2,508 ریال10:26:23
2,507.75 ریال10:26:20
2,508.5 ریال10:26:14
2,508 ریال10:26:05
2,510 ریال10:25:48
2,509.75 ریال10:25:45
2,509.5 ریال10:25:07
2,510.5 ریال10:24:40
2,509.75 ریال10:24:26
2,510.5 ریال10:24:15
2,510.75 ریال10:24:05
2,511.5 ریال10:23:26
2,511 ریال10:23:06
2,511.75 ریال10:22:49
2,511.5 ریال10:22:43
2,511.25 ریال10:22:32
2,510.75 ریال10:22:29
2,510.5 ریال10:22:27
2,510.25 ریال10:19:07
2,509.75 ریال10:18:33
2,510.25 ریال10:18:28
2,509.75 ریال10:17:50
2,510 ریال10:17:04
2,510.25 ریال10:15:45
2,510.5 ریال10:15:40
2,511 ریال10:15:06
2,511.25 ریال10:14:57
2,510.75 ریال10:14:55
2,510.25 ریال10:14:37
2,510 ریال10:14:23
2,510.25 ریال10:14:18
2,510 ریال10:14:05
2,509.75 ریال10:13:37
2,509.5 ریال10:13:19
2,510.5 ریال10:12:48
2,511 ریال10:12:45
2,510.5 ریال10:12:24
2,510.25 ریال10:12:21
2,509 ریال10:12:07
2,511.25 ریال10:12:04
2,512.25 ریال10:11:37
2,512.75 ریال10:11:27
2,514 ریال10:07:32
2,514.75 ریال10:05:37
2,515.25 ریال10:05:12
2,515 ریال10:04:56
2,515.25 ریال10:04:32
2,515 ریال10:04:16
2,515.25 ریال10:04:08
2,515.75 ریال10:04:05
2,516 ریال10:03:38
2,515.75 ریال10:03:23
2,516 ریال10:03:04
2,516.75 ریال10:02:47
2,517.25 ریال10:02:23
2,517.75 ریال10:02:05
2,517.25 ریال10:01:45
2,517 ریال10:01:37
2,517.5 ریال10:01:31
2,517.25 ریال10:01:23
2,518 ریال10:01:17
2,518.5 ریال10:01:05
2,517.5 ریال10:00:56
2,517.25 ریال10:00:53
2,517.5 ریال9:59:47
2,517.25 ریال9:59:32
2,517.5 ریال9:58:05
2,516.25 ریال9:57:08
2,516.75 ریال9:56:36
2,516.5 ریال9:56:28
2,517 ریال9:56:21
2,516.5 ریال9:56:08
2,516 ریال9:54:04
2,515 ریال9:53:45
2,514.5 ریال9:53:40
2,515 ریال9:53:17
2,514.75 ریال9:52:57
2,516 ریال9:52:28
2,515.75 ریال9:52:25
2,516 ریال9:52:06
2,515.75 ریال9:51:38
2,516 ریال9:51:15
2,515.75 ریال9:51:13
2,514.75 ریال9:51:10
2,515.75 ریال9:51:04
2,514.75 ریال9:50:07
2,515.75 ریال9:49:36
2,515.5 ریال9:49:10
2,515.75 ریال9:47:49
2,516 ریال9:47:38
2,515.75 ریال9:47:20
2,513.75 ریال9:47:18
2,514.5 ریال9:47:12
2,514.75 ریال9:46:54
2,516.25 ریال9:46:49
2,514.75 ریال9:46:44
2,514 ریال9:46:41
2,513.75 ریال9:46:28
2,513.5 ریال9:46:18
2,513 ریال9:46:04
2,513.25 ریال9:45:40
2,513 ریال9:45:37
2,512.75 ریال9:45:25
2,512.5 ریال9:45:22
2,512.25 ریال9:45:14
2,512 ریال9:45:08
2,511.75 ریال9:45:05
2,511.5 ریال9:44:44
2,511.25 ریال9:44:41
2,511.75 ریال9:44:05
2,511 ریال9:43:20
2,510.5 ریال9:43:06
2,508.75 ریال9:42:37
2,508.5 ریال9:42:32
2,508.75 ریال9:42:24
2,508 ریال9:42:08
2,507.75 ریال9:42:06
2,508 ریال9:41:28
2,507.75 ریال9:41:13
2,508 ریال9:41:08
2,507.75 ریال9:40:56
2,507.5 ریال9:40:41
2,508 ریال9:40:33
2,507.75 ریال9:40:28
2,508 ریال9:40:26
2,507.5 ریال9:40:09
2,507.25 ریال9:40:06
2,507.5 ریال9:39:50
2,507.75 ریال9:39:46
2,507.5 ریال9:39:41
2,508.25 ریال9:39:33
2,508.5 ریال9:39:28
2,508.25 ریال9:39:12
2,508.5 ریال9:39:10
2,508.25 ریال9:39:07
2,508 ریال9:39:04
2,508.25 ریال9:38:54
2,508.5 ریال9:38:44
2,508 ریال9:37:42
2,508.25 ریال9:37:37
2,508 ریال9:37:05
2,507.5 ریال9:36:55
2,507.75 ریال9:36:48
2,507.5 ریال9:36:30
2,506.5 ریال9:36:27
2,507.5 ریال9:35:48
2,507.25 ریال9:35:46
2,507 ریال9:35:36
2,507.25 ریال9:35:06
2,506.5 ریال9:34:53
2,506.25 ریال9:34:28
2,506.5 ریال9:34:23
2,506.25 ریال9:34:11
2,505.5 ریال9:33:24
2,505 ریال9:33:06
2,505.75 ریال9:32:05
2,505.25 ریال9:31:08
2,505 ریال9:30:08
2,504.75 ریال9:29:43
2,505 ریال9:28:04
2,504.5 ریال9:24:04
2,501.5 ریال9:22:05
2,500.75 ریال9:18:04
2,502.75 ریال9:16:05
2,503.75 ریال9:14:04
2,502.75 ریال9:12:04
2,501.75 ریال9:08:03
2,501.5 ریال9:06:04
2,501.75 ریال9:04:05
2,502.25 ریال9:02:04
2,502.5 ریال8:54:04
2,502 ریال8:52:06
2,501.5 ریال8:48:04
2,502 ریال8:46:04
2,501.5 ریال8:43:04
2,502.5 ریال8:15:22
2,501.5 ریال8:04:04
2,500.75 ریال7:54:20
2,501 ریال7:47:40
2,500.75 ریال7:47:27
2,501 ریال7:47:09
2,501.25 ریال7:24:51
2,501 ریال7:20:55
2,501.25 ریال7:16:05
2,501 ریال7:11:29
2,501.25 ریال7:09:04
2,500.75 ریال7:02:36
2,500.5 ریال7:01:40
2,500.75 ریال6:59:44
2,499.75 ریال6:58:35
2,499.5 ریال6:58:23
2,499.25 ریال6:58:19
2,499.5 ریال6:57:41
2,499.75 ریال6:55:28
2,499 ریال6:55:23
2,499.5 ریال6:55:08
2,499 ریال6:54:55
2,500 ریال6:53:23
2,498.75 ریال6:53:21
2,500 ریال6:52:57
2,500.25 ریال6:52:41
2,500 ریال6:52:34
2,500.25 ریال6:52:20
2,500 ریال6:52:12
2,498.75 ریال6:52:09
2,497.75 ریال6:50:06
2,498 ریال6:46:24
2,497.75 ریال6:45:16
2,498.75 ریال6:43:12
2,498.5 ریال6:39:04
2,498.75 ریال6:38:04
2,499.5 ریال6:37:23
2,499.75 ریال6:36:51
2,500 ریال6:36:28
2,499.75 ریال6:36:26
2,499.25 ریال6:36:21
2,498.5 ریال6:35:47
2,497.75 ریال6:35:40
2,498 ریال6:35:33
2,497.5 ریال6:33:27
2,496.75 ریال6:32:58
2,497 ریال6:32:10
2,497.25 ریال6:31:51
2,497.5 ریال6:30:22
2,497.25 ریال6:30:10
2,497 ریال6:30:07
2,496.75 ریال6:29:44
2,497 ریال6:29:35
2,496.75 ریال6:29:33
2,497 ریال6:29:15
2,496.75 ریال6:28:48
2,496.5 ریال6:28:42
2,497 ریال6:28:11
2,496.75 ریال6:27:49
2,496.5 ریال6:27:44
2,497 ریال6:26:40
2,496.75 ریال6:26:35
2,496.5 ریال6:26:31
2,496 ریال6:26:20
2,495.75 ریال6:26:04
2,494.75 ریال6:25:44
2,494.5 ریال6:25:36
2,494.25 ریال6:20:28
2,493.75 ریال6:20:17
2,494 ریال6:20:07
2,493 ریال6:19:04
2,492.75 ریال6:16:04
2,492.5 ریال6:15:29
2,492.75 ریال6:14:24
2,493 ریال6:13:27
2,492.75 ریال6:11:12
2,492.5 ریال6:11:07
2,492.75 ریال6:10:13
2,494 ریال6:10:06
2,492.75 ریال6:09:23
2,492.5 ریال6:09:12
2,492.75 ریال6:08:45
2,493 ریال6:08:39
2,492.75 ریال6:08:35
2,492.25 ریال6:08:33
2,493.25 ریال6:08:29
2,492.75 ریال6:08:13
2,493 ریال6:07:48
2,492.75 ریال6:07:44
2,493.25 ریال6:07:24
2,493 ریال6:07:12
2,493.5 ریال6:07:10
2,493.25 ریال6:07:05
2,492.75 ریال6:06:57
2,493 ریال6:06:48
2,492.75 ریال6:06:45
2,492.25 ریال6:06:41
2,492.75 ریال6:06:07
2,492.25 ریال6:06:05
2,491.75 ریال6:05:27
2,492.25 ریال6:05:23
2,492.75 ریال6:05:05
2,493 ریال6:04:39
2,493.25 ریال6:03:16
2,492.75 ریال6:03:13
2,493.25 ریال6:02:31
2,493 ریال6:02:29
2,492.75 ریال6:02:24
2,493.25 ریال6:02:12
2,492.75 ریال6:01:21
2,493.25 ریال6:00:46
2,494.25 ریال6:00:34
2,493.75 ریال6:00:24
2,494.5 ریال6:00:21
2,494 ریال6:00:15
2,493.75 ریال6:00:11
2,492.5 ریال5:54:51
2,492.25 ریال5:54:06
2,493.5 ریال5:52:27
2,492.5 ریال5:51:33
2,492 ریال5:51:17
2,492.5 ریال5:50:36
2,491.75 ریال5:45:40
2,491.5 ریال5:45:29
2,492.25 ریال5:45:05
2,492.5 ریال5:44:53
2,492.25 ریال5:44:37
2,492.5 ریال5:44:28
2,492.25 ریال5:43:48
2,492 ریال5:43:37
2,491.75 ریال5:43:17
2,491 ریال5:43:12
2,490.75 ریال5:43:04
2,490.25 ریال5:42:56
2,490.5 ریال5:42:49
2,490.25 ریال5:41:48
2,490 ریال5:41:24
2,490.25 ریال5:40:43
2,490.5 ریال5:40:41
2,490 ریال5:40:29
2,490.5 ریال5:40:22
2,490.25 ریال5:39:19
2,490 ریال5:39:04
2,490.75 ریال5:38:50
2,491 ریال5:38:44
2,490.5 ریال5:38:35
2,490.75 ریال5:38:28
2,490.5 ریال5:38:19
2,490.75 ریال5:38:15
2,490.5 ریال5:38:04
2,490.25 ریال5:37:48
2,491 ریال5:37:37
2,490.5 ریال5:37:16
2,490.75 ریال5:36:56
2,490.5 ریال5:36:20
2,490.25 ریال5:36:16
2,489.75 ریال5:35:48
2,489.5 ریال5:35:28
2,489.25 ریال5:35:04
2,489 ریال5:34:33
2,489.5 ریال5:33:12
2,489.75 ریال5:32:47
2,490.25 ریال5:32:15
2,490 ریال5:31:31
2,489.75 ریال5:31:12
2,490.25 ریال5:31:04
2,490 ریال5:30:41
2,490.25 ریال5:30:36
2,490 ریال5:30:28
2,489.5 ریال5:30:25
2,489.75 ریال5:30:20
2,490.5 ریال5:30:07
2,489.75 ریال5:29:48
2,490.25 ریال5:29:41
2,489.25 ریال5:29:29
2,489.5 ریال5:29:25
2,490.25 ریال5:29:20
2,490.5 ریال5:29:16
2,490.25 ریال5:29:12
2,490.5 ریال5:29:09
2,490.25 ریال5:28:52
2,490.5 ریال5:28:25
2,490.75 ریال5:28:16
2,490.5 ریال5:28:04
2,490.25 ریال5:27:24
2,490.5 ریال5:27:06
2,490.25 ریال5:27:04
2,490.5 ریال5:26:04
2,490.25 ریال5:25:39
2,490.75 ریال5:25:20
2,490 ریال5:25:13
2,490.5 ریال5:25:08
2,490 ریال5:24:44
2,490.25 ریال5:24:20
2,490 ریال5:24:16
2,490.25 ریال5:22:11
2,490.5 ریال5:22:04
2,490.75 ریال5:21:40
2,490.25 ریال5:21:36
2,490.5 ریال5:21:34
2,490.25 ریال5:21:04
2,491 ریال5:20:56
2,491.25 ریال5:20:32
2,491.75 ریال5:20:08
2,492.75 ریال5:20:05
2,492.5 ریال5:19:34
2,492.75 ریال5:19:20
2,492.5 ریال5:19:04
2,492.75 ریال5:18:56
2,493.5 ریال5:18:47
2,493.25 ریال5:18:39
2,493 ریال5:18:20
2,493.25 ریال5:17:40
2,493 ریال5:17:33
2,492.5 ریال5:17:23
2,492.75 ریال5:17:03
2,492.25 ریال5:16:16
2,492.5 ریال5:16:11
2,492 ریال5:16:09
2,492.25 ریال5:16:04
2,491.75 ریال5:15:40
2,492 ریال5:15:27
2,491.75 ریال5:15:23
2,492 ریال5:15:10
2,491.5 ریال5:14:38
2,492.25 ریال5:14:34
2,491.75 ریال5:14:30
2,492.25 ریال5:13:44
2,492 ریال5:13:32
2,491.75 ریال5:13:15
2,491.25 ریال5:12:49
2,491 ریال5:12:43
2,490.75 ریال5:12:36
2,491 ریال5:12:20
2,491.5 ریال5:12:04
2,492.5 ریال5:11:36
2,493.75 ریال5:11:32
2,494.25 ریال5:11:12
2,495.5 ریال5:10:24
2,495.75 ریال5:10:17
2,495.5 ریال5:10:13
2,496 ریال5:10:08
2,496.25 ریال5:08:44
2,495.75 ریال5:08:32
2,495.5 ریال5:08:23
2,495.75 ریال5:08:04
2,496.25 ریال5:07:43
2,495.5 ریال5:07:22
2,495.25 ریال5:07:11
2,495.75 ریال5:06:44
2,496 ریال5:06:36
2,496.25 ریال5:06:28
2,496 ریال5:05:40
2,495.5 ریال5:05:36
2,495.25 ریال5:04:51
2,495.5 ریال5:04:14
2,495 ریال5:04:08
2,495.75 ریال5:03:45
2,496.25 ریال5:03:23
2,495.5 ریال5:03:17
2,496.25 ریال5:03:04
2,496 ریال5:02:45
2,496.75 ریال5:02:32
2,497.25 ریال5:01:38
2,498 ریال5:01:32
2,498.25 ریال5:01:23
2,499 ریال4:55:32
2,499.25 ریال4:55:05
2,500.25 ریال4:54:40
2,500.5 ریال4:54:23
2,500 ریال4:54:11
2,501 ریال4:53:48
2,500.75 ریال4:53:40
2,501 ریال4:53:04
2,501.25 ریال4:50:54
2,500.75 ریال4:50:19
2,501 ریال4:48:44
2,500.75 ریال4:44:55
2,501 ریال4:44:06
2,500.75 ریال4:43:03
2,501.5 ریال4:42:33
2,501.75 ریال4:42:11
2,502 ریال4:42:04
2,502.75 ریال4:41:40
2,502.5 ریال4:41:36
2,502 ریال4:41:32
2,501 ریال4:41:16
2,501.25 ریال4:41:08
2,501.75 ریال4:41:04
2,502.25 ریال4:40:53
2,502 ریال4:40:49
2,502.5 ریال4:40:44
2,501.75 ریال4:40:28
2,502.5 ریال4:40:12
2,502.25 ریال4:39:24
2,502 ریال4:38:23
2,501.5 ریال4:38:15
2,501.25 ریال4:37:48
2,501 ریال4:37:32
2,499.75 ریال4:36:53
2,501.5 ریال4:36:49
2,501.25 ریال4:36:37
2,501.75 ریال4:36:12
2,501.5 ریال4:36:06
2,502.5 ریال4:35:48
2,501.5 ریال4:35:31
2,500.25 ریال4:35:05
2,499.5 ریال4:34:48
2,499.75 ریال4:34:36
2,500.25 ریال4:34:28
2,499.5 ریال4:34:08
2,500.25 ریال4:33:42
2,500 ریال4:33:38
2,499.75 ریال4:33:27
2,499.5 ریال4:33:19
2,499 ریال4:33:12
2,498.75 ریال4:33:07
2,498.5 ریال4:33:03
2,499 ریال4:32:51
2,498.75 ریال4:32:47
2,499 ریال4:32:39
2,498.75 ریال4:32:31
2,499.5 ریال4:32:28
2,499 ریال4:32:03
2,498.75 ریال4:31:47
2,499.5 ریال4:31:27
2,498.25 ریال4:30:30
2,498 ریال4:30:17
2,495 ریال4:30:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات