شاخص یاب

بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil)

  • نرخ فعلی:894
  • بالاترین قیمت روز:894
  • پایین ترین قیمت روز:800
  • بیشترین مقدار نوسان روز:94
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:800
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۶:۳۴
  • نرخ روز گذشته:801
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:11.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:93

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
894 ریال14:16:34
800 ریال14:15:32
894 ریال14:14:32
800 ریال14:13:29
894 ریال14:10:33
800 ریال14:08:32
894 ریال14:06:31
800 ریال2:19:25
801 ریال2:18:26
800 ریال2:12:27
801 ریال2:11:27
800 ریال2:10:29
801 ریال2:09:31
800 ریال2:08:30
801 ریال2:07:31
800 ریال2:05:30
801 ریال2:02:29
800 ریال2:00:39
نظرات