شاخص یاب

بازار آمریکا / اورانیوم

  • نرخ فعلی:29.85
  • بالاترین قیمت روز:29.85
  • پایین ترین قیمت روز:29.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.85
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۰:۱۷
  • نرخ روز گذشته:29.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اورانیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اورانیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.85 ریال10:30:17
29.1 ریال10:29:13
29.85 ریال10:25:14
29.1 ریال10:24:15
29.85 ریال10:21:17
29.1 ریال10:20:14
29.85 ریال10:18:15
29.1 ریال10:16:13
29.85 ریال10:15:14
29.1 ریال10:14:14
29.85 ریال10:13:13
29.1 ریال10:01:15
29.85 ریال10:00:18
29.1 ریال9:55:15
29.85 ریال9:52:15
29.1 ریال9:50:15
29.85 ریال2:56:12
29.1 ریال2:55:13
29.85 ریال2:50:13
29.1 ریال2:46:11
29.85 ریال2:45:12
نظرات