شاخص یاب

بازار آمریکا / اورانیوم

  • نرخ فعلی:23.35
  • بالاترین قیمت روز:23.35
  • پایین ترین قیمت روز:22.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:23.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۴:۳۸
  • نرخ روز گذشته:22.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.66%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.25

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اورانیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اورانیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
23.35 ریال2:04:38
22.1 ریال2:03:32
23.35 ریال1:59:28
22.1 ریال1:58:30
23.35 ریال1:57:27
22.1 ریال1:54:28
23.35 ریال1:51:29
نظرات