کالایاب
شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:21382.5
  • بالاترین قیمت روز:21405
  • پایین ترین قیمت روز:21325
  • بیشترین مقدار نوسان روز:65
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:21,325
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۰۰:۴۹
  • نرخ روز گذشته:21,407.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:25

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
21,382.5 ریال6:00:49
21,390 ریال6:00:39
21,395 ریال5:58:35
21,397.5 ریال5:58:30
21,400 ریال5:56:19
21,397.5 ریال5:56:13
21,400 ریال5:54:54
21,405 ریال5:54:51
21,400 ریال5:54:46
21,405 ریال5:54:27
21,400 ریال5:53:48
21,405 ریال5:53:46
21,400 ریال5:53:43
21,405 ریال5:53:41
21,400 ریال5:53:38
21,397.5 ریال5:53:36
21,405 ریال5:53:33
21,397.5 ریال5:53:30
21,392.5 ریال5:53:22
21,390 ریال5:52:54
21,392.5 ریال5:52:27
21,385 ریال5:52:24
21,397.5 ریال5:52:21
21,385 ریال5:52:10
21,382.5 ریال5:52:07
21,385 ریال5:52:04
21,382.5 ریال5:51:53
21,385 ریال5:51:42
21,380 ریال5:51:40
21,385 ریال5:51:35
21,380 ریال5:51:29
21,385 ریال5:51:26
21,382.5 ریال5:50:53
21,380 ریال5:50:38
21,385 ریال5:50:14
21,387.5 ریال5:49:41
21,392.5 ریال5:49:38
21,387.5 ریال5:49:36
21,392.5 ریال5:49:18
21,387.5 ریال5:49:05
21,380 ریال5:48:23
21,385 ریال5:47:37
21,390 ریال5:46:10
21,387.5 ریال5:45:46
21,390 ریال5:45:20
21,387.5 ریال5:45:14
21,390 ریال5:45:11
21,392.5 ریال5:45:05
21,387.5 ریال5:42:44
21,365 ریال5:42:04
21,370 ریال5:41:55
21,372.5 ریال5:41:45
21,375 ریال5:41:15
21,377.5 ریال5:41:04
21,375 ریال5:40:51
21,405 ریال5:40:25
21,395 ریال5:39:49
21,392.5 ریال5:39:46
21,395 ریال5:39:44
21,392.5 ریال5:39:26
21,390 ریال5:38:13
21,325 ریال5:38:10
21,390 ریال5:38:05
21,325 ریال5:30:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات