شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:18930
  • بالاترین قیمت روز:18947.5
  • پایین ترین قیمت روز:18920
  • بیشترین مقدار نوسان روز:27.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:18,947.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۳:۳۸:۱۴
  • نرخ روز گذشته:18,920
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:10

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,930 ریال3:38:14
18,932.5 ریال3:38:11
18,930 ریال3:38:09
18,932.5 ریال3:38:06
18,930 ریال3:38:04
18,932.5 ریال3:34:33
18,947.5 ریال3:34:31
18,932.5 ریال3:34:28
18,920 ریال3:34:26
18,947.5 ریال3:30:14
نظرات