صفحات مرتبط

مس

  • نرخ فعلی:7018.5
  • بالاترین قیمت روز:7021.5
  • پایین ترین قیمت روز:6961
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:-
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۲۹
  • نرخ روز گذشته:7,018.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص در روز گذشته

جدول نرخ های امروز

زمان
در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.
نظرات