صفحات مرتبط
شاخص یاب

مس

  • نرخ فعلی:6079.75
  • بالاترین قیمت روز:6123.5
  • پایین ترین قیمت روز:6046.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,095.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۹:۴۲
  • نرخ روز گذشته:6,087.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.5

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,079.75 ریال19:49:42
6,079.5 ریال19:49:35
6,079.75 ریال19:49:28
6,079.5 ریال19:49:08
6,079.75 ریال19:48:56
6,079.5 ریال19:48:49
6,079.75 ریال19:48:43
6,079.5 ریال19:48:36
6,078.25 ریال19:48:29
6,078 ریال19:48:22
6,078.25 ریال19:48:15
6,076.75 ریال19:48:08
6,076.5 ریال19:47:36
6,074.5 ریال19:47:30
6,073.5 ریال19:47:15
6,073.25 ریال19:47:08
6,074 ریال19:46:55
6,074.5 ریال19:46:49
6,074.25 ریال19:46:35
6,074 ریال19:46:22
6,073.75 ریال19:46:14
6,073.5 ریال19:45:57
6,072.75 ریال19:45:50
6,071.5 ریال19:45:44
6,073.5 ریال19:45:37
6,074 ریال19:45:30
6,075 ریال19:45:23
6,074.5 ریال19:45:17
6,075.25 ریال19:45:10
6,076 ریال19:43:55
6,076.5 ریال19:43:42
6,076 ریال19:43:35
6,076.5 ریال19:43:28
6,077.75 ریال19:43:21
6,078.5 ریال19:42:49
6,078.75 ریال19:42:28
6,079.75 ریال19:42:21
6,079 ریال19:42:14
6,079.75 ریال19:41:58
6,079.5 ریال19:41:51
6,078.75 ریال19:41:45
6,079.5 ریال19:41:38
6,080.5 ریال19:41:16
6,079.75 ریال19:40:57
6,079 ریال19:40:37
6,080.5 ریال