صفحات مرتبط
شاخص یاب

سرب

  • نرخ فعلی:1943.5
  • بالاترین قیمت روز:1943.5
  • پایین ترین قیمت روز:1936
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,936
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۷:۲۰
  • نرخ روز گذشته:1,945.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.25

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,943.5 ریال4:57:20
1,943.25 ریال4:56:55
1,943.5 ریال4:56:53
1,943.25 ریال4:56:50
1,943.5 ریال4:55:53
1,942.75 ریال4:55:49
1,942.5 ریال4:55:41
1,942.75 ریال4:55:26
1,943.25 ریال4:55:24
1,942.75 ریال4:55:18
1,943 ریال4:53:23
1,942.5 ریال4:53:20
1,943 ریال4:53:17
1,942.5 ریال4:53:10
1,943 ریال4:52:10
1,941 ریال4:45:31
1,940.75 ریال4:45:28
1,941 ریال4:40:45
1,940.5 ریال4:40:36
1,940.75 ریال4:40:33
1,940.5 ریال4:40:31
1,940.75 ریال4:40:28
1,940.5 ریال4:40:13
1,941 ریال4:39:36
1,940.5 ریال4:39:34
1,941 ریال4:39:31
1,940.25 ریال4:39:29
1,940.5 ریال4:39:24
1,940.25 ریال4:38:46
1,941 ریال4:38:43
1,940.5 ریال4:38:33
1,940.25 ریال4:38:26
1,940.5 ریال4:38:23
1,940.25 ریال4:34:14
1,939 ریال4:34:11
1,940.25 ریال4:34:03
1,939 ریال4:33:04
1,938.5 ریال4:32:52
1,939.75 ریال4:32:49
1,940.75 ریال4:32:15
1,940.5 ریال4:31:22
1,940.25 ریال4:31:20
1,940.5 ریال4:31:17
1,940.25 ریال4:31:12
1,940.5 ریال4:31:09
1,940.25 ریال4:31:07
1,939.75 ریال4:31:04
1,940.5 ریال4:30:55
1,939.75 ریال4:30:50
1,940.75 ریال4:30:37
1,936.25 ریال4:30:23
1,936 ریال4:30:18
نظرات