شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / مس (High Grade)

  • نرخ فعلی:2.755
  • بالاترین قیمت روز:2.7575
  • پایین ترین قیمت روز:2.755
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7575
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۰:۴۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.756
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.755 ریال0:49:11
2.7555 ریال0:47:09
2.757 ریال0:45:11
2.755 ریال0:44:10
2.7555 ریال0:43:11
2.757 ریال0:40:13
2.7555 ریال0:39:10
2.757 ریال0:37:09
2.7565 ریال0:36:10
2.7555 ریال0:35:10
2.7565 ریال0:33:10
2.757 ریال0:32:10
2.7565 ریال0:28:09
2.757 ریال0:27:09
2.7565 ریال0:26:09
2.757 ریال0:24:09
2.7565 ریال0:17:10
2.757 ریال0:16:11
2.756 ریال0:15:11
2.7575 ریال0:14:10
2.756 ریال0:13:11
2.7565 ریال0:11:10
2.7575 ریال0:10:14
2.756 ریال0:09:09
2.7575 ریال0:08:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات