شاخص یاب

بازار آمریکا / مس (High Grade)

  • نرخ فعلی:2.8575
  • بالاترین قیمت روز:2.8575
  • پایین ترین قیمت روز:2.8445
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.849
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۰۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.848
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0095

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.8575 ریال1:05:12
2.8445 ریال1:04:11
2.8575 ریال1:03:12
2.847 ریال1:02:11
2.8575 ریال0:57:12
2.847 ریال0:54:13
2.8575 ریال0:52:13
2.847 ریال0:51:13
2.8575 ریال0:50:13
2.8455 ریال0:49:12
2.8445 ریال0:48:12
2.8575 ریال0:47:12
2.847 ریال0:46:13
2.8455 ریال0:44:12
2.847 ریال0:42:12
2.8455 ریال0:41:11
2.847 ریال0:40:14
2.8465 ریال0:38:12
2.8455 ریال0:37:12
2.8465 ریال0:36:12
2.846 ریال0:34:10
2.8455 ریال0:32:13
2.846 ریال0:31:13
2.8465 ریال0:28:11
2.849 ریال0:26:11
2.847 ریال0:25:12
2.849 ریال0:24:12
2.8465 ریال0:21:12
2.847 ریال0:20:13
2.8485 ریال0:19:11
2.849 ریال0:17:11
2.8485 ریال0:16:13
2.849 ریال0:15:12
2.8485 ریال0:14:11
2.849 ریال0:13:11
2.8485 ریال0:12:11
2.849 ریال0:11:11
2.85 ریال0:10:15
2.849 ریال0:07:11
2.8485 ریال0:06:13
2.848 ریال0:05:11
2.8485 ریال0:04:11
2.849 ریال0:03:13
نظرات