مس

  • سکه فروشان مجاز3.076
  • بالاترین قیمت روز:3.077
  • پایین ترین قیمت روز:3.075
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:3.076
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۵۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:3.076
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.076 ریال1:51:16
3.075 ریال1:51:14
3.076 ریال1:51:10
3.075 ریال1:50:12
3.076 ریال1:48:55
3.075 ریال1:41:10
3.076 ریال1:37:33
3.075 ریال1:37:31
3.076 ریال1:37:27
3.075 ریال1:36:10
3.076 ریال1:35:47
3.075 ریال1:32:11
3.076 ریال1:31:16
3.075 ریال1:31:14
3.076 ریال1:31:06
3.075 ریال1:30:10
3.077 ریال0:30:07
3.076 ریال0:25:53
3.077 ریال0:25:18
3.076 ریال0:24:21
3.077 ریال0:22:13
3.076 ریال0:20:12
3.077 ریال0:18:21
3.076 ریال0:11:14
3.075 ریال0:10:41
3.076 ریال0:10:35
3.075 ریال0:10:33
3.076 ریال0:10:24
3.075 ریال0:10:12
3.076 ریال0:02:22
3.077 ریال0:01:37
3.076 ریال0:01:05
نظرات