کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1826
  • بالاترین قیمت روز:1836.25
  • پایین ترین قیمت روز:1822
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,831.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۰۶:۲۵
  • نرخ روز گذشته:1,829.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.75

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,826.25 ریال12:06:33
1,826 ریال12:06:25
1,826.25 ریال12:05:13
1,826.5 ریال12:04:56
1,826.25 ریال12:04:48
1,826.5 ریال12:04:12
1,827.25 ریال12:00:39
1,827 ریال11:59:27
1,827.5 ریال11:58:53
1,826.75 ریال11:58:47
1,827.5 ریال11:58:40
1,826.75 ریال11:57:56
1,827.75 ریال11:57:50
1,827.25 ریال11:57:43
1,827.75 ریال11:57:11
1,827.5 ریال11:56:34
1,827 ریال11:56:27
1,827.25 ریال11:56:19
1,826 ریال11:55:18
1,827 ریال11:54:56
1,825.25 ریال11:53:40
1,825 ریال11:53:34
1,825.5 ریال11:53:26
1,824.5 ریال11:53:18
1,825.5 ریال11:53:10
1,824.5 ریال11:52:53
1,825.75 ریال11:48:58
1,826.25 ریال11:48:46
1,825.75 ریال11:48:38
1,826.25 ریال11:47:16
1,826.5 ریال11:46:47
1,827.5 ریال11:46:35
1,827.75 ریال11:46:15
1,827.25 ریال11:46:08
1,827.75 ریال11:45:56
1,827.25 ریال11:45:21
1,827.5 ریال11:45:12
1,828.75 ریال11:44:48
1,828 ریال11:44:10
1,827.5 ریال11:42:48
1,828.5 ریال11:42:26
1,829.25 ریال11:41:43
1,828.75 ریال11:41:35
1,828.5 ریال11:41:19
1,827.5 ریال11:41:12
1,827 ریال11:41:02
1,827.5 ریال11:40:55
1,826.75 ریال11:40:31
1,827.75 ریال11:40:14
1,826.5 ریال11:39:57
1,826.25 ریال11:39:17
1,826 ریال11:38:49
1,826.5 ریال11:38:31
1,827.5 ریال11:38:25
1,828 ریال11:38:10
1,828.75 ریال11:38:00
1,828.25 ریال11:37:48
1,828.5 ریال11:37:41
1,828.75 ریال11:37:34
1,828 ریال11:36:53
1,828.75 ریال11:36:30
1,828.25 ریال11:36:22
1,826.75 ریال11:35:26
1,826.5 ریال11:35:11
1,827.25 ریال11:34:57
1,827.75 ریال11:34:46
1,827.25 ریال11:34:40
1,827.75 ریال11:34:10
1,827.5 ریال11:33:58
1,827.75 ریال11:33:37
1,827.5 ریال11:33:21
1,827.25 ریال11:32:41
1,826.75 ریال11:32:18
1,827.5 ریال11:32:10
1,826.75 ریال11:32:01
1,827.25 ریال11:31:21
1,826 ریال11:30:54
1,823.5 ریال11:30:46
1,826 ریال11:30:38
1,823.25 ریال11:30:30
1,823.5 ریال11:30:20
1,822.75 ریال11:29:44
1,822 ریال11:29:37
1,824 ریال11:29:29
1,824.25 ریال11:29:11
1,824.5 ریال11:28:59
1,824.25 ریال11:28:52
1,824.5 ریال11:28:44
1,823.75 ریال11:28:37
1,824 ریال11:28:30
1,824.75 ریال11:28:23
1,824 ریال11:28:16
1,824.75 ریال11:27:37
1,824.25 ریال11:27:17
1,824 ریال11:26:45
1,824.5 ریال11:26:22
1,825 ریال11:26:15
1,824.5 ریال11:26:09
1,825 ریال11:25:56
1,825.5 ریال11:25:13
1,826 ریال11:24:40
1,825.5 ریال11:24:32
1,826 ریال11:24:25
1,825.5 ریال11:23:42
1,826 ریال11:23:30
1,825.5 ریال11:23:24
1,826 ریال11:22:47
1,825.25 ریال11:22:41
1,824.5 ریال11:22:34
1,825.25 ریال11:22:26
1,824.5 ریال11:21:58
1,825.75 ریال11:21:44
1,826 ریال11:21:36
1,825.75 ریال11:20:49
1,826.5 ریال11:20:20
1,827 ریال11:18:37
1,826.75 ریال11:18:23
1,827.75 ریال11:17:46
1,827.5 ریال11:17:40
1,828.5 ریال11:17:10
1,828 ریال11:16:25
1,827.25 ریال11:15:51
1,828.5 ریال11:15:32
1,829 ریال11:14:09
1,828.25 ریال11:13:10
1,828.75 ریال11:13:01
1,828.25 ریال11:12:54
1,828 ریال11:12:45
1,829 ریال11:12:38
1,829.25 ریال11:12:31
1,829 ریال11:12:16
1,829.25 ریال11:11:39
1,829 ریال11:11:32
1,829.25 ریال11:11:25
1,829 ریال11:11:17
1,830 ریال11:11:09
1,829.25 ریال11:10:59
1,829.75 ریال11:10:54
1,830 ریال11:10:48
1,830.75 ریال11:10:12
1,830.5 ریال11:09:51
1,830.75 ریال11:09:45
1,829.25 ریال11:09:32
1,830.5 ریال11:09:25
1,829.25 ریال11:07:48
1,829 ریال11:05:53
1,829.25 ریال11:05:48
1,829 ریال11:04:48
1,829.25 ریال11:04:16
1,828.75 ریال11:04:09
1,829.5 ریال11:03:58
1,828.75 ریال11:03:48
1,829.5 ریال11:03:43
1,829 ریال11:03:37
1,829.5 ریال11:03:23
1,829 ریال11:03:16
1,828.75 ریال11:02:58
1,828.5 ریال11:02:48
1,827.75 ریال11:02:37
1,828.5 ریال11:02:30
1,828 ریال11:02:24
1,827.75 ریال11:02:16
1,828 ریال11:01:52
1,827.75 ریال11:01:19
1,828 ریال11:00:52
1,828.25 ریال11:00:44
1,828 ریال11:00:35
1,828.25 ریال10:59:25
1,828.5 ریال10:59:06
1,828.25 ریال10:58:58
1,829 ریال10:58:42
1,829.5 ریال10:58:37
1,829 ریال10:58:33
1,829.25 ریال10:58:23
1,829.5 ریال10:58:18
1,828.75 ریال10:57:42
1,829.25 ریال10:57:33
1,828.75 ریال10:57:29
1,829.75 ریال10:57:24
1,829.25 ریال10:57:19
1,829.75 ریال10:55:28
1,830.25 ریال10:55:19
1,830 ریال10:54:28
1,829.5 ریال10:54:23
1,830 ریال10:54:12
1,829.5 ریال10:54:07
1,830 ریال10:53:54
1,829.5 ریال10:53:50
1,830 ریال10:53:42
1,830.5 ریال10:53:38
1,830 ریال10:53:26
1,830.5 ریال10:51:42
1,830.75 ریال10:51:28
1,832 ریال10:51:23
1,832.25 ریال10:51:07
1,831.75 ریال10:50:56
1,832.25 ریال10:50:52
1,831.75 ریال10:50:47
1,830.75 ریال10:50:38
1,831.75 ریال10:50:25
1,830.75 ریال10:49:08
1,831.25 ریال10:48:28
1,831.5 ریال10:47:12
1,832 ریال10:47:07
1,831.75 ریال10:46:53
1,832 ریال10:46:29
1,832.25 ریال10:46:24
1,832 ریال10:46:15
1,832.25 ریال10:44:11
1,832.5 ریال10:44:06
1,832.25 ریال10:43:52
1,832.5 ریال10:43:21
1,832.25 ریال10:42:15
1,832 ریال10:41:27
1,831.75 ریال10:41:19
1,832 ریال10:41:14
1,831.75 ریال10:40:21
1,831.5 ریال10:35:46
1,831.75 ریال10:35:39
1,832 ریال10:35:35
1,832.25 ریال10:35:31
1,831.5 ریال10:35:27
1,831.75 ریال10:35:24
1,832 ریال10:35:19
1,831.75 ریال10:35:16
1,832.25 ریال10:35:12
1,832 ریال10:35:07
1,832.25 ریال10:34:53
1,833.75 ریال10:34:38
1,833.5 ریال10:34:33
1,832.75 ریال10:34:30
1,833.75 ریال10:34:21
1,833.5 ریال10:34:17
1,832.75 ریال10:34:12
1,833.5 ریال10:33:54
1,832.75 ریال10:33:42
1,831.75 ریال10:17:34
1,830.75 ریال10:17:30
1,831.75 ریال10:03:55
1,832 ریال10:03:51
1,831.75 ریال10:03:47
1,832 ریال10:03:43
1,831.75 ریال10:03:36
1,832 ریال10:01:22
1,831.5 ریال10:01:16
1,831.75 ریال10:01:10
1,831.5 ریال10:00:59
1,831.75 ریال9:57:30
1,833.25 ریال9:57:19
1,831.75 ریال9:57:15
1,833.25 ریال9:52:58
1,833 ریال9:52:54
1,833.25 ریال9:52:51
1,833 ریال9:50:54
1,832.75 ریال9:50:47
1,833 ریال9:50:40
1,833.75 ریال9:50:29
1,832.75 ریال9:50:17
1,833.75 ریال9:49:58
1,835.25 ریال9:49:45
1,833.75 ریال9:49:31
1,835.25 ریال9:03:58
1,834.75 ریال9:03:55
1,835.25 ریال9:03:42
1,834.75 ریال9:03:36
1,835.25 ریال9:03:32
1,834.75 ریال8:37:15
1,835 ریال8:37:06
1,834.75 ریال8:36:57
1,835 ریال8:34:50
1,834.25 ریال8:34:47
1,835 ریال8:34:44
1,834.25 ریال8:34:41
1,835 ریال8:34:38
1,834.25 ریال8:34:34
1,835 ریال8:34:31
1,834.25 ریال8:32:51
1,834.5 ریال8:32:44
1,834.25 ریال8:32:34
1,834.5 ریال8:32:31
1,834.25 ریال8:32:28
1,834.5 ریال8:28:26
1,835.25 ریال8:02:44
1,835 ریال8:02:41
1,834.25 ریال8:02:38
1,835 ریال8:02:28
1,834.25 ریال8:02:25
1,835 ریال8:02:23
1,834.25 ریال8:02:19
1,835 ریال8:02:13
1,834.25 ریال8:01:37
1,834 ریال8:01:34
1,834.25 ریال8:01:27
1,834 ریال8:01:20
1,834.25 ریال8:01:12
1,834 ریال8:01:07
1,834.25 ریال7:56:05
1,834 ریال7:51:32
1,832.75 ریال7:51:25
1,834 ریال7:51:22
1,832.75 ریال7:51:18
1,834 ریال7:51:12
1,832.75 ریال7:33:10
1,833 ریال7:32:52
1,833.75 ریال7:32:48
1,833 ریال7:32:45
1,833.75 ریال7:32:39
1,833 ریال7:32:36
1,833.75 ریال7:32:27
1,833 ریال7:32:24
1,833.75 ریال7:28:26
1,834 ریال7:27:24
1,834.75 ریال7:27:21
1,834 ریال7:27:08
1,834.75 ریال7:17:11
1,834.25 ریال7:17:08
1,834.75 ریال7:17:05
1,834.25 ریال7:16:56
1,834.75 ریال7:16:47
1,834.25 ریال7:16:41
1,834.75 ریال7:10:25
1,834.5 ریال7:08:14
1,834.75 ریال7:08:08
1,834.5 ریال7:08:05
1,834.75 ریال7:07:51
1,834.5 ریال7:07:49
1,834.75 ریال7:06:58
1,835.75 ریال7:06:55
1,834.75 ریال7:06:50
1,835.75 ریال7:06:47
1,834.75 ریال7:06:44
1,835.75 ریال7:06:42
1,834.75 ریال7:06:39
1,835.75 ریال7:04:42
1,835.5 ریال6:59:04
1,835.25 ریال6:58:58
1,835.5 ریال6:58:55
1,835.25 ریال6:58:52
1,835.5 ریال6:58:50
1,835.25 ریال6:58:47
1,835.5 ریال6:58:44
1,835.25 ریال6:51:21
1,835.5 ریال6:34:31
1,836 ریال6:33:10
1,835.5 ریال6:28:06
1,835.75 ریال6:25:33
1,836 ریال6:21:49
1,836.25 ریال6:21:41
1,836 ریال6:21:37
1,836.25 ریال6:21:11
1,835.75 ریال6:20:39
1,835.5 ریال6:20:36
1,835.75 ریال6:20:33
1,835.5 ریال6:20:29
1,835.75 ریال6:20:26
1,835.5 ریال6:20:20
1,835.75 ریال6:20:17
1,835.5 ریال6:20:14
1,835.75 ریال6:20:10
1,835.5 ریال6:20:07
1,835.75 ریال6:18:52
1,834.75 ریال6:18:49
1,835.75 ریال6:18:43
1,834.75 ریال6:18:41
1,835.75 ریال6:18:38
1,834.75 ریال6:17:49
1,834.25 ریال6:17:46
1,834.75 ریال6:17:41
1,834.25 ریال6:17:38
1,834.75 ریال6:17:36
1,833.5 ریال6:17:32
1,834.25 ریال6:17:30
1,833.5 ریال6:16:04
1,834 ریال6:13:31
1,834.5 ریال6:13:23
1,834 ریال6:13:15
1,834.5 ریال6:09:04
1,834.25 ریال6:08:55
1,834 ریال6:08:41
1,834.5 ریال6:08:39
1,834 ریال6:08:33
1,834.25 ریال6:08:27
1,834.5 ریال6:03:51
1,834.75 ریال6:03:49
1,834.5 ریال6:03:35
1,834.75 ریال6:00:51
1,835 ریال6:00:48
1,834.75 ریال6:00:44
1,835 ریال5:54:10
1,834.75 ریال5:54:07
1,835 ریال5:53:39
1,834.75 ریال5:53:34
1,835 ریال5:46:38
1,835.25 ریال5:46:25
1,835 ریال5:46:19
1,835.25 ریال5:46:16
1,835 ریال5:46:14
1,835.25 ریال5:45:57
1,835 ریال5:45:47
1,835.25 ریال5:45:39
1,835 ریال5:45:17
1,835.25 ریال5:45:08
1,835 ریال5:44:56
1,835.25 ریال5:44:48
1,835 ریال5:44:45
1,835.25 ریال5:40:07
1,835.5 ریال5:39:56
1,835.25 ریال5:39:45
1,835.5 ریال5:37:57
1,835.75 ریال5:36:45
1,835.5 ریال5:36:41
1,835.75 ریال5:36:25
1,835.5 ریال5:36:22
1,835.75 ریال5:36:19
1,835.5 ریال5:35:45
1,835.75 ریال5:35:43
1,835.5 ریال5:35:33
1,835.75 ریال5:35:09
1,835.5 ریال5:35:05
1,835.75 ریال5:34:53
1,835.5 ریال5:34:44
1,835.75 ریال5:34:38
1,835.5 ریال5:34:35
1,835.75 ریال5:34:33
1,835.5 ریال5:34:30
1,835.75 ریال5:34:28
1,835.25 ریال5:34:23
1,835.75 ریال5:34:20
1,835.25 ریال5:34:18
1,835.5 ریال5:34:15
1,835.75 ریال5:34:12
1,835.25 ریال5:33:34
1,835.5 ریال5:33:31
1,835.25 ریال5:33:28
1,835.5 ریال5:32:55
1,834 ریال5:32:51
1,835.5 ریال5:32:48
1,834 ریال5:32:45
1,835.5 ریال5:32:40
1,834 ریال5:32:35
1,833.75 ریال5:32:32
1,834 ریال5:32:24
1,833.75 ریال5:32:15
1,834 ریال5:32:13
1,833.75 ریال5:32:08
1,833 ریال5:32:05
1,833.75 ریال5:31:50
1,833 ریال5:31:47
1,833.75 ریال5:31:45
1,833 ریال5:30:58
1,832.75 ریال5:30:49
1,833 ریال5:30:43
1,832.75 ریال5:30:40
1,833 ریال5:30:37
1,832.5 ریال5:26:34
1,831 ریال5:22:43
1,831.25 ریال5:22:41
1,831 ریال5:22:38
1,831.25 ریال5:22:22
1,831 ریال5:22:19
1,831.25 ریال5:20:36
1,831 ریال5:20:33
1,831.25 ریال5:20:25
1,831 ریال5:09:22
1,831.5 ریال5:09:17
1,831 ریال5:09:15
1,831.5 ریال5:09:12
1,831 ریال5:09:09
1,831.5 ریال5:09:04
1,831 ریال5:08:57
1,831.5 ریال5:08:06
1,831.25 ریال5:07:43
1,831.5 ریال5:07:41
1,831.25 ریال5:01:26
1,831.5 ریال5:01:23
1,831.25 ریال5:01:20
1,831.5 ریال5:01:18
1,831.25 ریال4:59:14
1,831.5 ریال4:59:09
1,831.25 ریال4:59:04
1,831.5 ریال4:58:56
1,831.25 ریال4:58:54
1,831.5 ریال4:58:52
1,831.25 ریال4:58:49
1,831.5 ریال4:58:30
1,831.25 ریال4:58:28
1,831.5 ریال4:57:58
1,831.25 ریال4:57:55
1,831.5 ریال4:57:51
1,831.25 ریال4:57:48
1,831.5 ریال4:57:34
1,831.25 ریال4:55:56
1,831.5 ریال4:55:53
1,831.75 ریال4:55:51
1,831.5 ریال4:55:49
1,831.25 ریال4:55:46
1,831.75 ریال4:55:44
1,831.25 ریال4:55:41
1,831.75 ریال4:55:37
1,831.5 ریال4:55:32
1,831 ریال4:54:09
1,830.75 ریال4:54:03
1,831 ریال4:53:57
1,830.75 ریال4:53:43
1,831.5 ریال4:53:38
1,830.75 ریال4:53:33
1,831.5 ریال4:49:13
1,831.75 ریال4:49:07
1,831.5 ریال4:48:51
1,831.75 ریال4:48:44
1,831.5 ریال4:48:41
1,831.75 ریال4:38:31
1,832 ریال4:38:28
1,831.75 ریال4:38:24
1,832 ریال4:38:21
1,831.75 ریال4:38:19
1,832 ریال4:38:14
1,831.75 ریال4:38:11
1,832 ریال4:36:38
1,831.75 ریال4:36:27
1,832 ریال4:36:15
1,831.75 ریال4:36:12
1,831.5 ریال4:36:09
1,831.75 ریال4:36:07
1,831.5 ریال4:35:53
1,831.75 ریال4:35:50
1,831.5 ریال4:35:46
1,831.75 ریال4:35:43
1,831.5 ریال4:33:39
1,830.5 ریال4:33:36
1,831.5 ریال4:33:34
1,830.5 ریال4:33:29
1,831.5 ریال4:33:26
1,830.5 ریال4:33:24
1,831.5 ریال4:33:21
1,830.5 ریال4:32:55
1,831.5 ریال4:32:53
1,830.5 ریال4:32:48
1,831.5 ریال4:32:46
1,830.5 ریال4:32:43
1,831.5 ریال4:32:38
1,830.5 ریال4:32:36
1,831.5 ریال4:31:19
1,831.75 ریال4:31:16
1,831.5 ریال4:31:10
1,831.75 ریال4:30:55
1,831.5 ریال4:30:52
1,831.75 ریال4:30:42
1,831.5 ریال4:30:36
1,829.75 ریال4:30:34
1,831.5 ریال4:30:31
1,829.75 ریال4:30:19
1,831.5 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات