شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

آلومینیوم

  • نرخ فعلی:1739.25
  • بالاترین قیمت روز:1746.75
  • پایین ترین قیمت روز:1735.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,742.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۸:۴۲
  • نرخ روز گذشته:1,743
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.75

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,739.25 ریال13:38:42
1,739 ریال13:38:34
1,739.25 ریال13:38:20
1,739 ریال13:38:12
1,738.75 ریال13:36:59
1,739 ریال13:36:36
1,739.25 ریال13:35:57
1,738.75 ریال13:31:00
1,739.25 ریال13:30:16
1,738.75 ریال13:22:30
1,739.25 ریال13:22:13
1,738.75 ریال13:21:11
1,739.25 ریال13:20:31
1,738.75 ریال13:20:24
1,739.25 ریال13:19:49
1,738.75 ریال13:16:28
1,739.25 ریال13:15:23
1,738.75 ریال13:14:17
1,739.25 ریال13:13:46
1,739.5 ریال13:12:50
1,739.25 ریال13:11:09
1,739 ریال13:10:17
1,739.25 ریال13:09:43
1,738.75 ریال13:09:11
1,739.25 ریال13:07:21
1,738.5 ریال13:06:58
1,738.25 ریال13:06:43
1,738 ریال13:06:19
1,737.75 ریال13:05:13
1,738.25 ریال13:04:33
1,738.75 ریال13:03:10
1,739.25 ریال13:02:31
1,738.75 ریال13:01:56
1,738.25 ریال13:01:48
1,738.75 ریال13:01:33
1,739.25 ریال13:01:23
1,738.75 ریال13:01:01
1,738.25 ریال13:00:32
1,738 ریال12:58:41
1,737.75 ریال12:58:12
1,737.25 ریال12:57:40
1,736.75 ریال12:57:26
1,736.25 ریال12:57:19
1,736.5 ریال12:56:46
1,736.75 ریال12:56:19
1,737.75 ریال12:55:53
1,737.5 ریال12:55:40
1,737.75 ریال12:52:44
1,738.25 ریال12:52:10
1,738.75 ریال12:51:27
1,739 ریال12:50:52
1,739.25 ریال12:50:38
1,738.5 ریال12:50:31
1,739.25 ریال12:50:24
1,737.75 ریال12:50:15
1,737.25 ریال12:49:54
1,736.25 ریال12:49:34
1,735.75 ریال12:48:45
1,735.25 ریال12:48:09
1,735.75 ریال12:47:08
1,735.25 ریال12:45:09
1,735.75 ریال12:44:24
1,736.5 ریال12:44:18
1,736.25 ریال12:43:19
1,736 ریال12:42:55
1,736.5 ریال12:42:50
1,736.25 ریال12:42:34
1,736.75 ریال12:41:55
1,736.25 ریال12:41:07
1,736.5 ریال12:40:56
1,737.75 ریال12:40:18
1,738.25 ریال12:36:19
1,738.5 ریال12:36:13
1,738.75 ریال12:35:31
1,738.25 ریال12:34:31
1,738.5 ریال12:34:25
1,738.25 ریال12:34:14
1,739.25 ریال12:33:32
1,739.75 ریال12:25:41
1,739.25 ریال12:25:09
1,739.5 ریال12:24:52
1,739.75 ریال12:23:48
1,739.5 ریال12:23:43
1,739.25 ریال12:23:38
1,739.75 ریال12:22:59
1,739.5 ریال12:22:54
1,739.25 ریال12:22:49
1,739.5 ریال12:22:34
1,739.75 ریال12:22:13
1,740.25 ریال12:21:47
1,739.75 ریال12:21:20
1,740.25 ریال12:20:40
1,740.75 ریال12:17:29
1,740.5 ریال12:17:23
1,740.25 ریال12:17:18
1,740.5 ریال12:17:07
1,740.25 ریال12:16:55
1,740.75 ریال12:16:20
1,741.25 ریال12:15:48
1,741.75 ریال12:15:38
1,742.25 ریال12:15:09
1,741.75 ریال12:11:37
1,742 ریال12:11:32
1,742.25 ریال12:11:12
1,741.75 ریال12:10:46
1,742.25 ریال12:10:36
1,742 ریال12:10:30
1,742.25 ریال12:10:25
1,743.25 ریال11:56:52
1,743.75 ریال11:56:33
1,743.5 ریال11:56:18
1,743.75 ریال11:55:45
1,743.25 ریال11:48:18
1,744.25 ریال11:46:13
1,743.25 ریال11:41:07
1,743.5 ریال11:40:18
1,743.75 ریال11:38:05
1,744.25 ریال11:37:46
1,744.5 ریال11:36:50
1,744.25 ریال11:36:12
1,744 ریال11:35:12
1,744.25 ریال11:34:19
1,744 ریال11:33:06
1,744.25 ریال11:32:52
1,744 ریال11:32:11
1,743.75 ریال11:32:06
1,744.75 ریال11:31:52
1,744.25 ریال11:30:44
1,744.5 ریال11:30:22
1,744 ریال11:30:17
1,744.5 ریال11:29:26
1,745 ریال11:27:45
1,745.25 ریال11:25:36
1,745.5 ریال11:25:26
1,745.75 ریال11:24:58
1,745 ریال11:22:42
1,744 ریال11:16:10
1,743.25 ریال11:15:44
1,743.75 ریال11:15:31
1,743.5 ریال11:14:45
1,744.25 ریال11:11:26
1,744.75 ریال11:10:37
1,745 ریال11:10:11
1,745.25 ریال11:10:07
1,744.5 ریال11:09:48
1,744.25 ریال11:09:45
1,743.5 ریال11:05:28
1,743.75 ریال11:05:21
1,743.5 ریال11:03:10
1,743.75 ریال11:02:27
1,744.25 ریال11:01:41
1,744 ریال11:01:23
1,744.25 ریال11:01:16
1,744.5 ریال11:00:53
1,744.75 ریال11:00:16
1,744.5 ریال10:59:26
1,743.75 ریال10:58:20
1,743.25 ریال10:57:16
1,743.5 ریال10:56:09
1,743.75 ریال10:55:12
1,744 ریال10:54:56
1,743.75 ریال10:53:43
1,744 ریال10:53:28
1,744.25 ریال10:53:15
1,744.5 ریال10:51:06
1,744 ریال10:49:44
1,744.25 ریال10:48:17
1,744.75 ریال10:47:32
1,744.25 ریال10:47:29
1,744 ریال10:46:45
1,744.25 ریال10:46:30
1,744 ریال10:45:15
1,744.75 ریال10:43:09
1,745.25 ریال10:42:44
1,745.5 ریال10:42:31
1,745.25 ریال10:40:12
1,744.75 ریال10:39:36
1,745.25 ریال10:39:32
1,745.5 ریال10:37:38
1,745.25 ریال10:37:28
1,745.5 ریال10:37:20
1,744.75 ریال10:36:56
1,744.5 ریال10:36:53
1,744.75 ریال10:36:49
1,745 ریال10:36:12
1,745.25 ریال10:35:49
1,745 ریال10:35:39
1,744.75 ریال10:35:20
1,744.5 ریال10:35:06
1,744.25 ریال10:34:47
1,744 ریال10:33:21
1,744.25 ریال10:32:32
1,744.75 ریال10:30:50
1,745 ریال10:30:09
1,744.75 ریال10:28:09
1,744.5 ریال10:25:20
1,744.25 ریال10:22:42
1,744.5 ریال10:19:37
1,744.25 ریال10:19:27
1,744 ریال10:08:40
1,744.25 ریال10:08:37
1,744 ریال10:04:05
1,744.25 ریال10:03:49
1,743.75 ریال9:47:42
1,744.25 ریال9:43:49
1,744.5 ریال9:43:31
1,744.75 ریال9:40:07
1,745.25 ریال9:34:49
1,745.5 ریال9:34:22
1,745.25 ریال9:28:05
1,745.5 ریال9:27:24
1,745.25 ریال9:23:14
1,744.75 ریال9:22:18
1,744.5 ریال9:21:15
1,744.75 ریال9:21:05
1,745 ریال9:20:53
1,744 ریال9:13:47
1,744.5 ریال9:12:04
1,745.25 ریال9:09:30
1,744.25 ریال9:06:05
1,744 ریال9:00:53
1,743.75 ریال9:00:18
1,743.5 ریال8:46:14
1,743.75 ریال8:44:11
1,743.25 ریال8:42:25
1,743.5 ریال8:42:12
1,743.75 ریال8:03:20
1,743.25 ریال8:01:26
1,743.5 ریال7:59:17
1,743.75 ریال7:59:05
1,743.25 ریال7:58:14
1,743.75 ریال7:42:05
1,744.25 ریال7:41:29
1,744.5 ریال7:38:33
1,744.75 ریال7:28:05
1,745 ریال7:26:05
1,745.25 ریال7:12:05
1,745.5 ریال6:59:39
1,745.75 ریال6:59:16
1,745.5 ریال6:59:05
1,745.75 ریال6:58:48
1,746.25 ریال6:52:22
1,746.75 ریال6:20:17
1,746.25 ریال6:18:56
1,745.75 ریال6:16:34
1,745.25 ریال6:15:29
1,744.75 ریال6:15:06
1,744.25 ریال6:14:12
1,743.25 ریال6:06:36
1,742.75 ریال5:51:35
1,741.5 ریال5:48:37
1,741.75 ریال5:48:05
1,742.25 ریال5:42:36
1,741.75 ریال5:31:47
1,741.5 ریال5:26:04
1,741 ریال5:23:16
1,740.5 ریال5:22:09
1,740 ریال5:20:29
1,740.25 ریال5:19:11
1,740.5 ریال5:18:55
1,740.25 ریال5:18:42
1,740 ریال5:18:23
1,740.25 ریال5:18:12
1,741 ریال5:17:15
1,742 ریال5:16:11
1,741.75 ریال5:15:31
1,742 ریال5:15:05
1,742.25 ریال5:10:08
1,742.75 ریال5:07:12
1,743 ریال5:01:28
1,743.25 ریال5:01:05
1,743 ریال5:00:09
1,742.75 ریال4:58:44
1,743 ریال4:58:31
1,742.75 ریال4:58:26
1,743 ریال4:56:39
1,743.25 ریال4:53:24
1,743.5 ریال4:51:09
1,742.75 ریال4:50:49
1,742.5 ریال4:50:16
1,742.75 ریال4:48:41
1,742.5 ریال4:48:18
1,742.75 ریال4:47:11
1,743.5 ریال4:46:11
1,743.25 ریال4:45:25
1,743.5 ریال4:45:12
1,743.75 ریال4:45:09
1,743.5 ریال4:45:05
1,742.75 ریال4:44:43
1,742.25 ریال4:38:04
1,742.5 ریال4:34:40
1,742.75 ریال4:33:44
1,742.5 ریال4:33:22
1,742.25 ریال4:33:11
1,742.5 ریال4:32:19
1,742.75 ریال4:32:10
1,743 ریال4:32:08
1,742.75 ریال4:32:04
1,742.25 ریال4:31:21
1,742 ریال4:31:09
1,741.75 ریال4:30:49
1,742 ریال4:30:23
1,742.75 ریال4:30:18
1,742.25 ریال4:30:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات