یوان چین

نرخ شاخص در اسفند 1395 تاریخ
4,7101395/12/04
4,7061395/12/03
4,7181395/12/02
نرخ شاخص در بهمن 1395 تاریخ
4,7191395/11/30
4,7231395/11/28
4,7191395/11/27
4,7111395/11/26
4,7021395/11/25
4,7091395/11/23
4,7151395/11/21
4,7071395/11/20
4,7091395/11/19
4,7291395/11/18
4,7111395/11/16
4,7051395/11/13
4,7061395/11/12
4,7051395/11/11
4,7041395/11/07
4,7051395/11/06
4,7221395/11/05
4,7141395/11/04
4,7071395/11/02
نرخ شاخص در دی 1395 تاریخ
4,7251395/10/30
4,7191395/10/29
4,6941395/10/27
4,6911395/10/25
4,6751395/10/23
4,6761395/10/22
4,6741395/10/20
4,6791395/10/18
4,6751395/10/16
4,6541395/10/15
4,6651395/10/13
4,6621395/10/09
4,6551395/10/08
4,6571395/10/07
4,6521395/10/06
4,6531395/10/02

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص یوان چین

نرخ شاخص در آذر 1395 تاریخ
4,6511395/09/30
4,6461395/09/29
4,6401395/09/28
4,6531395/09/25
4,6681395/09/24
4,6721395/09/23
4,6641395/09/22
4,6661395/09/20
4,6731395/09/18
4,6681395/09/17
4,6771395/09/16
4,6381395/09/15
4,6601395/09/13
4,6551395/09/09
4,6351395/09/06
4,6391395/09/04
4,6531395/09/03
4,6521395/09/02
4,6451395/09/01
نرخ شاخص در آبان 1395 تاریخ
4,6551395/08/29
4,7051395/08/27
4,6701395/08/26
4,6711395/08/25
4,6641395/08/24
4,6901395/08/22
4,7021395/08/20
4,7141395/08/19
4,7011395/08/18
4,6951395/08/17
4,7031395/08/15
4,7051395/08/13
4,7011395/08/12
4,6951395/08/11
4,6841395/08/08
4,6861395/08/06
4,6911395/08/05
4,6871395/08/04
4,6901395/08/01
نرخ شاخص در مهر 1395 تاریخ
4,7021395/07/29
4,6991395/07/28
4,6951395/07/27
4,6991395/07/26
4,7021395/07/24
4,6991395/07/22
4,7221395/07/19
4,7271395/07/17
4,7281395/07/15
4,7251395/07/14
4,7241395/07/13
4,7181395/07/12
4,7161395/07/10
4,7171395/07/08
4,7151395/07/07
4,7141395/07/06
4,7151395/07/05
4,7081395/07/01
نرخ شاخص در شهریور 1395 تاریخ
4,7071395/06/31
4,6811395/06/29
4,7031395/06/27
4,6971395/06/25
4,7001395/06/24
4,6901395/06/23
4,6861395/06/20
4,6941395/06/18
4,6911395/06/17
4,6821395/06/16
4,6791395/06/15
4,6801395/06/11
4,6811395/06/10
4,6761395/06/09
4,6751395/06/06
4,6831395/06/04
4,6791395/06/02
4,6621395/06/01
نرخ شاخص در مرداد 1395 تاریخ
4,6721395/05/30
4,6901395/05/28
4,6871395/05/27
4,6841395/05/26
4,6741395/05/25
4,6821395/05/23
4,6771395/05/21
4,6711395/05/20
4,6601395/05/19
4,6551395/05/18
4,6611395/05/16
4,6701395/05/14
4,6721395/05/13
4,6591395/05/12
4,6731395/05/11
4,6621395/05/10
4,6471395/05/07
4,6411395/05/06
4,6341395/05/05
4,6281395/05/04
4,6301395/05/02
نرخ شاخص در تیر 1395 تاریخ
4,6281395/04/31
4,6231395/04/30
4,6101395/04/29
4,6201395/04/28
4,6171395/04/26
4,6151395/04/24
4,6181395/04/23
4,6121395/04/22
4,6111395/04/21
4,6101395/04/19
4,6171395/04/15
4,6231395/04/14
4,6151395/04/12
4,6201395/04/10
4,6121395/04/09
4,6151395/04/08
4,6281395/04/05
4,6521395/04/03
4,6461395/04/01
نرخ شاخص در خرداد 1395 تاریخ
4,6681395/03/31
4,6371395/03/29
4,6401395/03/27
4,6291395/03/26
4,6321395/03/25
4,6311395/03/24
4,6481395/03/22
4,6431395/03/20
4,6421395/03/19
4,6401395/03/18
4,6381395/03/17
4,6421395/03/16
4,6341395/03/13
4,6241395/03/12
4,6291395/03/11
4,6241395/03/10
4,6411395/03/08
4,6451395/03/06
4,6391395/03/05
4,6421395/03/04
4,6461395/03/03
4,6411395/03/01
نرخ شاخص در اردیبهشت 1395 تاریخ
4,6421395/02/30
4,6491395/02/29
4,6581395/02/28
4,6531395/02/27
4,6481395/02/25
4,6671395/02/23
4,6591395/02/22
4,6541395/02/21
4,6651395/02/20
4,6681395/02/18
4,6691395/02/15
4,6851395/02/14
4,7201395/02/13
4,6831395/02/11
4,6711395/02/09
4,6701395/02/08
4,6671395/02/07
4,6591395/02/06
4,6631395/02/04
4,6891395/02/01
نرخ شاخص در فروردین 1395 تاریخ
4,6791395/01/31
4,6761395/01/28
4,6721395/01/26
4,6861395/01/25
4,6831395/01/24
4,6911395/01/23
4,6841395/01/21
4,6751395/01/18
4,6791395/01/16
4,6691395/01/14
4,6661395/01/11
4,6581395/01/10
4,6461395/01/09
4,6501395/01/07
4,6451395/01/05
نرخ شاخص در اسفند 1394 تاریخ
4,6551394/12/27
4,6381394/12/26
4,6491394/12/25
4,6671394/12/24
4,6531394/12/22
4,6391394/12/20
4,6381394/12/19
4,6421394/12/18
4,6321394/12/17
4,6401394/12/15
4,6161394/12/13
4,6101394/12/12
4,6181394/12/11
4,5921394/12/10
4,6161394/12/08
4,6241394/12/06
4,6251394/12/05
4,6261394/12/04
4,6341394/12/03
نرخ شاخص در بهمن 1394 تاریخ
4,6281394/11/29
4,6291394/11/28
4,6331394/11/27
4,6111394/11/26
4,5891394/11/24
4,5931394/11/21
4,5921394/11/20
4,5951394/11/19
4,5921394/11/17
4,5881394/11/15
4,5901394/11/13
4,5851394/11/12
4,5901394/11/07
4,5891394/11/06
4,5931394/11/05
4,5891394/11/03
4,5881394/11/01
نرخ شاخص در دی 1394 تاریخ
4,5891394/10/30
4,5881394/10/29
4,5921394/10/28
4,5861394/10/26
4,5811394/10/24
4,5881394/10/23
4,5901394/10/22
4,5961394/10/21
4,5741394/10/19
4,5751394/10/17
4,6081394/10/16
4,6251394/10/15
4,6391394/10/14
4,6341394/10/12
4,6411394/10/10
4,6441394/10/09
4,6571394/10/07
4,6611394/10/05
4,6501394/10/03
4,6511394/10/02
4,6481394/10/01
نرخ شاخص در آذر 1394 تاریخ
4,6471394/09/30
4,6461394/09/28
4,6491394/09/26
4,6581394/09/25
4,6561394/09/24
4,6671394/09/23
4,6621394/09/22
4,6881394/09/18
4,6911394/09/17
4,7041394/09/16
4,7011394/09/14
4,7051394/09/10
4,7071394/09/09
4,7021394/09/07
4,7001394/09/05
4,6921394/09/04
4,6931394/09/03
4,6831394/09/02
نرخ شاخص در آبان 1394 تاریخ
4,6931394/08/30
4,7001394/08/28
4,6961394/08/27
4,7011394/08/26
4,6891394/08/25
4,7031394/08/23
4,7071394/08/21
4,7101394/08/20
4,7121394/08/19
4,6981394/08/18
4,7191394/08/16
4,7251394/08/14
4,7301394/08/13
4,7281394/08/12
4,7511394/08/11
4,7431394/08/09
4,7121394/08/06
4,7161394/08/05
4,7261394/08/04
4,7171394/08/03
نرخ شاخص در مهر 1394 تاریخ
4,7181394/07/30
4,7221394/07/29
4,7111394/07/28
4,7201394/07/27
4,7171394/07/25
4,7231394/07/23
4,7211394/07/22
4,7281394/07/21
4,7231394/07/20
4,7201394/07/18
4,7171394/07/16
4,7121394/07/15
4,7141394/07/14
4,7171394/07/13
4,7141394/07/09
4,7131394/07/08
4,7061394/07/07
4,7051394/07/06
4,7001394/07/04
4,6941394/07/01
نرخ شاخص در شهریور 1394 تاریخ
4,7011394/06/31
4,7081394/06/30
4,7051394/06/28
4,7061394/06/26
4,7041394/06/24
4,7031394/06/23
4,7001394/06/21
4,6941394/06/19
4,7011394/06/18
4,7051394/06/17
4,7111394/06/16
4,7141394/06/12
4,7071394/06/11
4,7041394/06/09
4,6891394/06/07
4,6711394/06/05
4,6591394/06/04
4,6601394/06/03
4,7151394/06/02
نرخ شاخص در مرداد 1394 تاریخ
4,6751394/05/31
4,6671394/05/29
4,6681394/05/28
4,6601394/05/27
4,6551394/05/26
4,6581394/05/24
4,6421394/05/22
4,6281394/05/21
4,7891394/05/19
4,7871394/05/17
4,7851394/05/14
4,7791394/05/13
4,7721394/05/12
4,7671394/05/08
4,7621394/05/07
4,7611394/05/06
4,7741394/05/05
4,7641394/05/01
نرخ شاخص در تیر 1394 تاریخ
4,7631394/04/31
4,7591394/04/30
4,7581394/04/29
4,7571394/04/25
4,7521394/04/23
4,7371394/04/22
4,7401394/04/20
4,7431394/04/18
4,7401394/04/16
4,7191394/04/15
4,7371394/04/13
4,7401394/04/11
4,7301394/04/10
4,7261394/04/09
4,6591394/04/08
4,7141394/04/06
4,7111394/04/04
4,7091394/04/03
4,7051394/04/02
4,7081394/04/01
نرخ شاخص در خرداد 1394 تاریخ
4,6971394/03/30
4,6921394/03/28
4,6931394/03/27
4,6871394/03/26
4,6651394/03/25
4,6811394/03/23
4,6761394/03/20
4,6691394/03/19
4,6651394/03/18
4,6671394/03/16
4,6711394/03/12
4,6441394/03/11
4,6491394/03/09
4,6511394/03/07
4,6471394/03/06
4,6401394/03/05
4,6211394/03/04
4,6291394/03/02
نرخ شاخص در اردیبهشت 1394 تاریخ
4,6191394/02/31
4,6131394/02/30
4,6061394/02/29
4,5931394/02/27
4,5951394/02/24
4,5931394/02/23
4,5881394/02/22
4,5771394/02/21
4,5861394/02/19
4,5831394/02/17
4,5841394/02/16
4,5791394/02/15
4,5691394/02/14
4,5661394/02/13
4,5751394/02/10
4,5731394/02/09
4,5721394/02/07
4,5751394/02/05
4,5741394/02/03
4,5671394/02/02
4,5631394/02/01
نرخ شاخص در فروردین 1394 تاریخ
4,5581394/01/31
4,5611394/01/29
4,5601394/01/27
4,5511394/01/26
4,5481394/01/25
4,5421394/01/24
4,5461394/01/22
4,5421394/01/20
4,5381394/01/19
4,5611394/01/18
4,5721394/01/17
4,5701394/01/15
4,5271394/01/11
4,5071394/01/10
4,5141394/01/08
4,5071394/01/06
4,5091394/01/05
نرخ شاخص در اسفند 1393 تاریخ
4,5191393/12/28
4,4891393/12/27
4,4751393/12/26
4,4781393/12/25
4,4751393/12/23
4,4721393/12/21
4,4641393/12/20
4,4601393/12/19
4,4511393/12/16
4,4411393/12/14
4,4321393/12/13
4,4281393/12/12
4,4271393/12/11
4,4291393/12/09
4,4271393/12/07
4,4361393/12/06
4,4321393/12/05
4,4251393/12/04
4,4241393/12/02
نرخ شاخص در بهمن 1393 تاریخ
4,4171393/11/30
4,4161393/11/29
4,4181393/11/28
4,4341393/11/27
4,4221393/11/25
4,4191393/11/23
4,4121393/11/21
4,4161393/11/20
4,4131393/11/18
4,4041393/11/16
4,4031393/11/15
4,3951393/11/14
4,4041393/11/13
4,4001393/11/11
4,4061393/11/09
4,4021393/11/08
4,3981393/11/07
4,4061393/11/06
4,4051393/11/04
4,4171393/11/02
4,4111393/11/01
نرخ شاخص در دی 1393 تاریخ
4,4081393/10/30
4,4091393/10/29
4,4111393/10/27
4,4141393/10/25
4,4161393/10/24
4,4041393/10/23
4,4031393/10/22
4,3991393/10/20
4,3881393/10/18
4,3891393/10/17
4,3791393/10/16
4,3751393/10/15
4,3841393/10/13
4,3791393/10/11
4,3771393/10/10
4,3591393/10/09
4,3561393/10/06
4,3591393/10/04
4,3451393/10/03
4,3501393/10/01
نرخ شاخص در آذر 1393 تاریخ
4,3471393/09/29
4,3461393/09/27
4,3551393/09/26
4,3541393/09/25
4,3561393/09/23
4,3651393/09/20
4,3591393/09/19
4,3451393/09/18
4,3721393/09/17
4,3801393/09/15
4,3751393/09/13
4,3701393/09/12
4,3651393/09/11
4,3691393/09/10
4,3731393/09/08
4,3691393/09/06
4,3711393/09/05
4,3671393/09/04
4,3781393/09/03
4,3791393/09/01
نرخ شاخص در آبان 1393 تاریخ
4,3761393/08/29
4,3781393/08/28
4,3751393/08/27
4,3701393/08/26
4,3631393/08/24
4,3671393/08/22
4,3651393/08/21
4,3701393/08/20
4,3701393/08/19
4,3651393/08/17
4,3701393/08/14
4,3711393/08/10
4,3681393/08/08
4,3691393/08/07
4,3681393/08/06
4,3631393/08/05
4,3651393/08/01
نرخ شاخص در مهر 1393 تاریخ
4,3631393/07/30
4,3601393/07/29
4,3581393/07/28
4,3591393/07/26
4,3571393/07/24
4,3551393/07/23
4,3561393/07/22
4,3511393/07/17
4,3481393/07/16
4,3461393/07/15
4,3471393/07/14
4,3451393/07/09
4,3401393/07/08
4,3511393/07/07
4,3531393/07/05
4,3451393/07/03
4,3441393/07/02
4,3411393/07/01
نرخ شاخص در شهریور 1393 تاریخ
4,3391393/06/31
4,3381393/06/29
4,3371393/06/27
4,3341393/06/25
4,3421393/06/24
4,3381393/06/22
4,3461393/06/20
4,3431393/06/19
4,3411393/06/18
4,3151393/06/17
4,3351393/06/15
4,3381393/06/13
4,3301393/06/12
4,3331393/06/11
4,3291393/06/10
4,3301393/06/08
4,3311393/06/06
4,3271393/06/05
4,3231393/06/04
4,3121393/06/03
4,3201393/06/01
نرخ شاخص در مرداد 1393 تاریخ
4,3191393/05/29