شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

AUD/VEF Ask

  • نرخ فعلی:27270.2296
  • بالاترین قیمت روز:27374.0934
  • پایین ترین قیمت روز:27256.248
  • بیشترین مقدار نوسان روز:65.91
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:27,374.0934
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۱:۳۵
  • نرخ روز گذشته:26,347.9564
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:922.2732

نمودار کندل استیک AUD/VEF Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک AUD/VEF Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27,270.2296 ریال18:21:35
27,256.248 ریال17:56:32
27,262.2401 ریال17:42:35
27,268.2322 ریال17:21:35
27,272.227 ریال16:56:34
27,266.2349 ریال16:42:33
27,278.2191 ریال16:21:36
27,282.2139 ریال15:56:33
27,272.227 ریال15:42:34
27,284.2113 ریال15:21:34
27,268.2322 ریال14:56:30
27,278.2191 ریال14:42:32
27,294.1982 ریال14:21:32
27,288.206 ریال13:56:29
27,292.2008 ریال13:42:31
27,302.1877 ریال13:21:23
27,294.1982 ریال12:56:20
27,302.1877 ریال12:42:20
27,310.1772 ریال12:21:22
27,330.151 ریال11:56:18
27,346.1301 ریال11:42:19
27,342.1353 ریال10:56:18
27,332.1484 ریال10:42:20
27,322.1615 ریال9:56:17
27,326.1563 ریال9:42:17
27,330.151 ریال9:21:17
27,322.1615 ریال8:56:16
27,318.1667 ریال8:21:17
27,306.1825 ریال7:56:16
27,312.1746 ریال7:42:17
27,322.1615 ریال7:21:16
27,332.1484 ریال6:56:16
27,340.1379 ریال6:42:17
27,344.1327 ریال6:21:17
27,346.1301 ریال5:42:17
27,336.1432 ریال4:56:16
27,320.1641 ریال4:42:17
27,308.1798 ریال4:21:16
27,374.0934 ریال3:56:15
27,360.1117 ریال3:42:17
27,364.1065 ریال3:21:15
27,368.1012 ریال2:56:16
27,356.117 ریال2:42:17
27,350.1248 ریال2:21:16
27,358.1143 ریال1:42:16
27,364.1065 ریال1:21:15
27,366.1039 ریال0:56:16
27,374.0934 ریال0:42:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات