شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7176
  • بالاترین قیمت روز:0.718
  • پایین ترین قیمت روز:0.7172
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7175
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.7178
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7176 ریال1:31:09
0.7175 ریال1:30:15
0.7174 ریال1:23:09
0.7175 ریال1:21:12
0.7174 ریال1:20:11
0.7172 ریال1:19:08
0.7176 ریال1:14:09
0.7177 ریال1:10:10
0.7178 ریال1:08:09
0.718 ریال1:07:09
0.7179 ریال1:06:11
0.718 ریال1:04:08
0.7178 ریال1:02:08
0.7176 ریال1:01:10
0.7177 ریال0:53:08
0.7178 ریال0:52:08
0.7179 ریال0:51:10
0.7178 ریال0:49:08
0.7179 ریال0:48:11
0.7178 ریال0:46:09
0.7177 ریال0:37:08
0.7178 ریال0:35:09
0.7177 ریال0:34:08
0.7178 ریال0:33:11
0.7179 ریال0:30:16
0.7177 ریال0:27:10
0.7176 ریال0:26:08
0.7177 ریال0:24:10
0.7175 ریال0:20:11
0.7174 ریال0:17:07
0.7173 ریال0:15:12
0.7174 ریال0:11:09
0.7173 ریال0:10:11
0.7174 ریال0:06:11
0.7176 ریال0:04:09
0.7175 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات