کالایاب
شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7036
  • بالاترین قیمت روز:0.7044
  • پایین ترین قیمت روز:0.7031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7034
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۲۵:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.7037
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.01%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7036 ریال10:25:06
0.7037 ریال10:21:07
0.7035 ریال10:17:04
0.7037 ریال10:01:05
0.7036 ریال9:53:04
0.7037 ریال9:49:04
0.7036 ریال9:37:04
0.7037 ریال9:33:06
0.7038 ریال9:29:03
0.7037 ریال9:21:06
0.7034 ریال9:17:03
0.7037 ریال9:09:05
0.7036 ریال8:57:05
0.7038 ریال8:45:06
0.7037 ریال8:41:03
0.7038 ریال8:37:03
0.7037 ریال8:33:05
0.7036 ریال8:13:04
0.7037 ریال8:05:04
0.7036 ریال8:01:04
0.7037 ریال7:49:04
0.7036 ریال7:41:04
0.7037 ریال7:33:05
0.7036 ریال7:31:03
0.7035 ریال7:25:04
0.7034 ریال7:21:05
0.7035 ریال7:17:03
0.7034 ریال7:13:03
0.7032 ریال7:11:03
0.7033 ریال7:09:05
0.7034 ریال7:05:04
0.7031 ریال7:01:03
0.7033 ریال6:57:05
0.7034 ریال6:51:04
0.7035 ریال6:45:05
0.7037 ریال6:41:04
0.7036 ریال6:37:03
0.7034 ریال6:33:04
0.7035 ریال6:29:03
0.7033 ریال6:25:03
0.7034 ریال6:21:04
0.7036 ریال6:17:03
0.7038 ریال6:13:04
0.7039 ریال6:11:03
0.7038 ریال6:09:05
0.7036 ریال6:06:04
0.7037 ریال5:57:05
0.7035 ریال5:53:04
0.7034 ریال5:51:04
0.7036 ریال5:45:05
0.7037 ریال5:41:04
0.7036 ریال5:37:04
0.7037 ریال5:31:03
0.7038 ریال5:29:03
0.7041 ریال5:25:05
0.704 ریال5:17:03
0.7041 ریال5:09:05
0.7038 ریال5:05:04
0.7041 ریال4:57:05
0.704 ریال4:53:03
0.7041 ریال4:51:05
0.7038 ریال4:45:06
0.7039 ریال4:41:03
0.7038 ریال4:33:04
0.7039 ریال4:31:04
0.704 ریال4:29:03
0.7039 ریال4:13:03
0.704 ریال3:53:03
0.7041 ریال3:49:03
0.7039 ریال3:45:05
0.7041 ریال3:37:03
0.704 ریال3:33:04
0.7041 ریال3:29:03
0.704 ریال3:25:04
0.7042 ریال3:21:05
0.7044 ریال3:17:03
0.7039 ریال3:13:03
0.7041 ریال3:05:04
0.7038 ریال3:01:03
0.7039 ریال2:51:04
0.7037 ریال2:49:03
0.7039 ریال2:33:04
0.7037 ریال2:31:03
0.7038 ریال2:25:04
0.7037 ریال2:17:03
0.7039 ریال2:11:03
0.7038 ریال2:09:05
0.7037 ریال2:05:04
0.7038 ریال1:57:05
0.7037 ریال1:53:03
0.7038 ریال1:45:05
0.7037 ریال1:41:03
0.7036 ریال1:37:03
0.7037 ریال1:33:05
0.7038 ریال1:31:03
0.7039 ریال1:29:03
0.7038 ریال1:17:03
0.7039 ریال1:13:04
0.7038 ریال1:11:03
0.7039 ریال0:57:04
0.7038 ریال0:53:04
0.7039 ریال0:29:04
0.7038 ریال0:25:04
0.7039 ریال0:21:04
0.7037 ریال0:09:04
0.7034 ریال0:05:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات