شاخص یاب

دلار استرالیا / دلار

  • نرخ فعلی:0.7316
  • بالاترین قیمت روز:0.7318
  • پایین ترین قیمت روز:0.7312
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.7313
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۱:۳۱:۰۸
  • نرخ روز گذشته:0.7314
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.03%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار استرالیا / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.7316 ریال1:31:08
0.7315 ریال1:30:16
0.7316 ریال1:29:08
0.7315 ریال1:26:08
0.7314 ریال1:24:15
0.7312 ریال1:23:08
0.7315 ریال1:22:08
0.7314 ریال1:19:07
0.7313 ریال1:16:08
0.7314 ریال1:15:15
0.7312 ریال1:14:08
0.7313 ریال1:13:08
0.7315 ریال1:11:07
0.7314 ریال1:07:08
0.7313 ریال1:04:07
0.7314 ریال1:01:08
0.7313 ریال1:00:17
0.7314 ریال0:59:07
0.7315 ریال0:57:14
0.7313 ریال0:55:09
0.7315 ریال0:53:08
0.7314 ریال0:52:07
0.7313 ریال0:50:09
0.7315 ریال0:49:07
0.7314 ریال0:47:08
0.7313 ریال0:46:07
0.7314 ریال0:44:08
0.7312 ریال0:41:08
0.7314 ریال0:39:13
0.7315 ریال0:34:07
0.7314 ریال0:32:07
0.7316 ریال0:31:07
0.7318 ریال0:22:07
0.7316 ریال0:21:13
0.7318 ریال0:20:09
0.7316 ریال0:15:14
0.7318 ریال0:14:07
0.7316 ریال0:13:07
0.7315 ریال0:11:07
0.7316 ریال0:08:07
0.7315 ریال0:07:06
0.7316 ریال0:04:07
0.7315 ریال0:03:15
0.7313 ریال0:02:12
نظرات